Badnjak kod balkanskih naroda

Badnjak kod balkanskih naroda

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

OGRANAK SANU U NOVOM SADU

Ima čast da Vas pozove na predavanje koje će održati:

Dopisni član SANU Ljubinko Radenković

BADNJAK KOD BALKANSKIH NARODA

Svečana sala Ogranka SANU u Novom Sadu, Platoneum, Nikole Pašića 6

SREDA, 20.mart 2019. godine u 18 sati

Održavanje predavanja pomogao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

 

DR LJUBINKO RADENKOVIĆ, dopisni član SANU

Osnovni biografski podaci

Dr Ljubinko Radenković, filolog, etnolingvista, folklorist, osnovne i postdiplomske studije završio je na Filološkom fakultetu u Beogradu (studijska grupa Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti). Studirao je i etnologiju na Filozovskom fakultetu u Beogradu, gde je i odbranio doktorsku disertaciju Narodna bajanja kod južnih Slovena.

Bio je asistent za lingvistiku u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, a paralelno sa naučno-istraživačkim radom radio je kao nastavnik na univerzitetima, vanredni professor na Filozovskom fakultetu u Nišu, redovan professor na filozovskom fakultetu u Novom Sadu……

Dr Radenković učestvovao je na 92 naučna skupa a organizator je 10 naučnih skupova od kojih su 4 međunarodna, objavio je 374 radova.

Za dopisnog člana SANU izabran je 2018 godine. Zamenik je sekretara Odeljenja jezika i književnosti SANU.