Almaška crkva

Almaška crkva

Almaška crkva je građena u tri navrata: 1718., 1733. i 1797. godine i posvećena je Svetim Tri Jerarsima (Sveti Vasilije VelikiGrigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti). Današnji hram je osvećen 1797. godine, po stilu je neo-klasicistički, crkva je znatno oštećena 1848. godine i bila je tri godine otkrivena, dok je gornji deo sa zašiljenim završetkom bio srušen. Fasada crkve ukrašena je dekorativnim kapitelima, a posebno se ističu tri portala na ulaznim vratima. Poseban utisak ostavlja unutrašnjost hrama, veliki prozori, masovni hod i lepo dekorisani zidovi. Ikonostas je radio novosadski rezbar Aksentije Marković, a ikone i deo zidnog slikarstva radio je Arsenije Teodorović. Ikonu u Bogorodičnom tronuBogorodica sa Hristom naslikao je Uroš Predić 1905. godine i smatra se jednim od njegovih najboljih umetničkih ostvarenja. Sa leve strane, u lađi crkve, nalazi se Hristov grob, izuzetne lepote.

Crkva se nalazi u istoimenoj ulici.