Neurolog – obavite pregled na vreme

Neurolog – obavite pregled na vreme

Grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mozga, kičmene moždine, perifernog nervnog sitema i mišića naziva se neurologija. Danas u svetu postoji više od 600 neuroloških poremećaja.

Specijalistička neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis iz Novog Sada, obavlja dijagnostikovanje i lečenje poremećaja i oboljenja iz oblasti koje obuhvataju neurologija i psihijatrija.

Pregled obavlja neurolog dr Zita Jovin, koja se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema, mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića. Nervni sistem sastoji se od dva dela: centralnog i perifernog nervnog sistema, a to uključuje mozak i kičmenu moždinu.

Pregled neurologa obuhvata:

 • Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama koje ima
 • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju – ukoliko postoji
 • Osnovnu procenu psihičkih funkcija
 • Neurološki pregled
 • Savet i preporuku za dalje lečenje – ukoliko postoji potreba

Neurolog nakon detaljnog razgovora sa pacijentom i neurološkog pregleda određuje dalji tok pretrage prema zdravstvenom stanju pacijenta. Nakon dobijenih dijagnostičkih rezulata pacijentu se određuje terapija.

Neurolog može tražiti i dodatna ispitivanja kao i mnogobrojne testove, ultrazvuk krvnih sudova glave i vrata, elektroencefalografiju, elektromioneurografiju itd. Nakon dobijenih rezultata neurolog može lakše da odredi da li je problem u centralnom nervnom sistemu ili perifernom nervnom sistemu.

Neurolog lečiti pacijente koji imaju simptome:

 • Vrtoglavice
 • Poremećaj u vidu napada, kao što je epilepsija
 • Glavobolja
 • Demencija
 • Moždani udar
 • Poremećaji govora
 • Nagli poremećaji svesti
 • Nestabilnost u hodu
 • Nemogućnost hodanja
 • Parkinsonova bolest i druge degenerativne bolesti centralnog nervnog Sistema
 • Drhtanje ruku
 • Multipla skleroza i druge autoimmune bolesti centralnog nervnog Sistema
 • Bikesti kičmene moždine itd.

Da bi postavio dijagnozu, neurolog može koristiti testove za snimanje, kao što su:

 • Kompjuterizovana tomografija ili CT
 • Magnetna rezonanca ili MRI skeniranje
 • Positron emisiona tomografija ili PET skeniranje

Ukoliko imate neke od neuroloških simptoma javite se na pregled kod neurologa, kako bi se na vreme uradio pregled, postavila dijagnoza i odredila  terapija.