Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Be Beauty Studio

Tattoo i piercing studio, izrada trajne i privremene tetovaže, permanent make up. Prodavnica nakita, opreme i materijala za tetoviranje i pirsing. Više o firmi Be Beauty Studio

Sintelon.RS doo

Tepisoni su kvalitetne tekstilne podne obloge za privatne, poslovne i javne prostore. Tepisoni od zida do zida i komadni tepisoni. Preko 200 vrsta dizajna. Više o firmi Sintelon.RS doo

Stomatološka ordinacija dr Potran

Kvalitetne stomatološke usluge u Bačkom Petrovcu - plombiranje zuba, lečenje paradontopatije, zubne proteze, zubna kruna, kompozitni kočić, beljenje zuba. Više o firmi Stomatološka ordinacija dr Potran

Jedan je svet

Zagađivanje vode

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Mnoga veštačka đubriva i otpadne vode sadrže hranljive soli kao što su nitrati i fosfati, a koji mogu biti izvor zagađenja voda. Povećanjem koncentracije ovih materija u vodi dolazi do uvećanog razvoja planktona i algi što za posledicu ima smanjenje količine svetlosti, ali i manjak kiseonika. Razvojem ovih živih bića, dolazi do blokiranja vodnih tokova i vremenom, njihovim raspadanjem dolazi do smanjenja koncentracije kiseonika i otežanog prolaska svetlosti u dubine. Manjak kiseonika u vodi ima štetan uticaj na sve organizme koji žive u vodi, utičući na njihov respiratorni sistem.

Kako uništavamo prirodu?

Mulj i druge štetne materije, koje prolaskom vode kroz đubrivo, materije sa gradilišta, otpatke nastale prilikom sečenja drva, đubre sa urbanih površina i erodiranih obala reka takođe zagađuju vodu. Jezera, reke i druge vodene površine u prirodnim uslovima podležu eutrofikaciji. Eutrofikacija predstavlja proces koji dovodi do zagađivanja voda sedimentima i organskim materijama tokom niza godina. Kada ovi talozi uđu u vodene površine dolazi do oštećenja respiratornog sistema riba, smanjene produktivnosti biljaka i smanjenja dubine vode, što za posledicu ima gušenje vodenih organizama i njihovog staništa.

Organske materije na različite načine ulaze u vodu – kroz fekalije, lišće, delove trave itd. Kada prirodne bakterije i protozoe počnu da razlažu ove materije, one koriste kiseonik iz vode smanjujući njegovu koncentraciju. Mnoge vrste riba i organizama koji žive na dnu voda ne mogu da prežive to smanjenje koncentracije kiseonika. Kada do toga dođe, dolazi do pomora vodenih organizama, a samim tim i do poremećaja u lancu ishrane.
 


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas