Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi PanonSoft doo:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Obavljeni poslovi PanonSoft-a

Web - Internet - Intranet aplikacije i sajtovi

Od 1998. godine do sada, PanonSoft je izradio preko 400 projekata web aplikacija, sajtova i internet prezentacija razlièitih tehnologija, funkcionalnosti, sadržaja i složenosti u zavisnosti od želja i potreba naših klijenata.

U nastavku strane, klikom na linkove možete pogledati neke od njih.

 Tarkett.com
Podne oblogeTehnologija izrade

Firma: Tarkett Eastern Europe

Kompleksna višejezièna aplikacija namenjena tržištu jugoistoène evrope sa više nivoa administratorskih prava pri editovanju sadržaja i unosu proizvoda.

Oracle9i Designer, Case alati, ASP.NET, baza podataka MSSQL

 VirtualniGrad.com
Portal - privreda, informacije, magazinTehnologija izrade
virtualni_grad.jpg

Firma: PanonSoft

Web portal raznovrsnog sadržaja: Privredni centar sa poslovnim prezentacijama firmi, Virtualne 3D sferne i 3D objekt fotografije, Informacije o Novom Sadu i Beogradu, Magazin, Mali oglasi, Galerija fotografija...

Oracle9iDesigner Case alati, Smarty Template Engine, php, MySQL

 NoviDom.com
NekretnineTehnologija izrade
nov_idom.jpg

Firma: PanonSoft

NoviDom je razvijen kao specijalan servis poslovnih prezentacija VirtualnogGrada namenjen Investitorima, Gradjevinskim firmama i Prodavcima nekretnina. Klijenti imaju moguænost lakog unosa neogranièenog broja nekretnina sa detaljnim opisom svih prostorija i prikazom 2D i virtualnom 3D fotografijom.

Projektovanje - Oracle Case alati, Smarty Template Engine,
php, MySql

 TuristickaPrizma.com
Turizam Tehnologija izrade

Firma: Tri-M, PanonSoft

Veliku i kvalitetnu internet ponudu svih važnijih turistièkih destinacija, hotela, turistièkih agencija u Srbiji i Crnoj Gori, Grckoj, Bosni i Hercegovini, Turskoj. Sve turisticke agencije, njihovi aranzmani kao i svi vazniji hoteli na jednom mestu, sa brzom i lakom pretragom. Klijenti imaju moguænost samostanog lakog ažuriranja sadržaja.

Projektovanje - Oracle Case alati, Smarty Template Engine,Php, MySql

 Adizes.co.yu
Obuka menadžmentaTehnologija izrade
adizes.jpg

Firma: Adizes Southeast Europe

Uz raznovrsne sadržaje koji predstavljaju delatnosti firme na sajtu su razvijeni i modul za interaktivnu komunikaciju, odnosno obuku menadžerskog kadra, modul za izdavaèku delatnost kao i modul za testiranje kandidata pri zapošljavanju.

Projektovanje - Oracle Case alati, Smarty Template Engine, Php, MySql

 Lancomms.ie
WEB MENADZMENT za agenciju Irska Tehnologija izrade

Lancomms comunication

At LAN Communications, our business is helping you make the most of your business. Our experience and the scope of our operations offer significant economies of scale that can help you reduce your costs, increase your profitability and deliver the complex solutions that will deepen your relationships with clients.

Web Design
E-Commerce Integration
HTML Coding
SQL Server Database Design
ASP Programming
Project Management

Quality Assurance

 CastleResidential.co.uk
WEB namenjen za nekretnine u EngleskojTehnologija izrade

Castle residential vam omogucava

Castle Residential Ltd is a thriving independent Estate Agent with three offices covering West London, North West London and parts of Middlesex

Web Design
E-Commerce Integration
HTML Coding
SQL Server Database Design
php Programming
Project Management

Quality Assurance

 OakTree.co.uk
WEB namenjen za nekretnine u EngleskojTehnologija izrade

OakTree vam omogucava

Oaktree (West London) – an estate agent specialising in properties in Ealing, Acton and Central London - for letting, renting, buying and selling properties, offering property management and investment services to landlords and tenants

Web Design
E-Commerce Integration
HTML Coding
SQL Server Database Design
ASP Programming
Project Management

Quality Assurance

 Golf.org.yu
Sport - Golf Tehnologija izrade

Firma: Golf centar


Dinamièan sajt Golf centra ima odvojene sadržaje namenjene posetiocima i èlanovima kluba. Administratorski deo omoguæava laku i potpunu promenu menija i sadržaja.

Php, MySql

 Lillyputs.co.uk
Modna industrijaTehnologija izrade

Firma: Lillyputs

Dinamièki sajt dva nivoa prava i privilegija pristupa, predstavljanje i naruèivanje odevnih predmeta koje ova kompanija proizvodi.

Web Design
E-Commerce Integration
HTML Coding
SQL Server Database Design
ASP Programming
Project Management

Quality Assurance

 ElittePalic.co.yu
TurizamTehnologija izrade

Firma: Elitte Paliæ

Osnovni zahtev naruèioca sajta je bio prikaz 2 hotela, restorana, teniskog terena i kongresnih sala. Atraktivno je dizajniran uz korišæenje 2D i Virtualne 3D fotografije.

html, php, MySQL, Flash MX

 www.proverbum.com
UslugeTehnologija izrade

Firma: Proverbum

Web prezentacija za agenciju za prevodilaèke usluge. Akcenat je bio na dizajnu karakteristiènom za poslovne web sajtove - laka navigacija i minimalistièki dizajn.

html, php, MySQL

 Alma Mons
AgencijaTehnologija izrade

Web sajt realizovan za potrebe Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeæa Alma Mons.

Flash MX, html, php, MySQL

studioberar.comStudio BerarTehnologija izrade

Firma: Studio Berar

Sajt koji ima dve funkcionalni razlièite celine, Prodaju i Iznajmljivanje. Meniji su prema zahtevima napravljeni da imaju neograniceno dubinsko grananje.

Php, MySql


Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas