Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Zanatsko obrazovni centar Adžija

Obuke i kursevi. Neformalno obrazovanje za odrasle. Zanatski kursevi. Škola stranih jezika. Kursevi računara i lepote. Diplome priznate u Srbiji i inostranstvu. Više o firmi Zanatsko obrazovni centar Adžija

Guten Tag

Škola nemačkog jezika, opšti, specijalizovani i intenzivni kursevi nemačkog jezika za decu i odrasle, poslovni nemački, priprema za polaganje za ZERTIFIKAT DaF i A1 nivo. Više o firmi Guten Tag

Nautic plast - proizvodnja i prodaja čamaca

Proizvodnja i prodaja čamaca, Novi Sad. Mašer čamci i Tajmen čamci za sportski ribolov. Veliki izbor čamaca, za različite namene. Više o firmi Nautic plast - proizvodnja i prodaja čamaca

Život ljudi

Veza socijalne podrške i mentalnog zdravlja

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Jedna od novijih definicija mentalnog zdravlja opisuje ga kao kombinaciju visokih nivoa emocionalnog, psihološkog i socijalnog blagostanja, kao i odsustvo mentalne bolesti. Iz ove definicije može se zaključiti da mentalno zdravlje svake osobe u velikoj meri zavisi od emocionalnog, psihološkog i socijalnog funkcionisanja. Upravo u oblasti socijalnog funkcionisanja može se prepoznati najviše potencijala za uticaj i delovanje drugih ljudi i neposrednog okuženja na svakog pojedinca.

Veza socijalne podrške i mentalnog zdravlja


Mnogi istaživači su potvrdili postojanje pozitivne povezanosti između socijalne podrške i mentalnog zdravlja. Socijalna podrška se definiše kao obezbeđivanje psiholoških i materijalnih resursa sa namerom pomaganja primaocima da se nose sa stresom. Postoje tri tipa socijalne podrške: instrumentalna, informaciona i emocionalna. Instrumentalna se odnosi na materijalnu pomoć, na primer finansijsku ili pomoć oko izvršavanja dnevnih zadataka. Informaciona podrška se odnosi na pružanje relevantnih informacija namenjenih da pomognu osobi da se nosi sa trenutnim teškoćama i obično ima formu saveta. Emocionalna podrška uključuje ekspresiju empatije, brige, podržavanja i poverenja. Koen i Vils su izneli pretpostavku da je socijalna podrška povezana sa mentalnim zdravljem zato što nudi pozitivne emocije, podstiče osećaj samovrednovanja, a funkcioniše i kao vid ublaživanja stresa tako što pojačava samopouzdanje, samoefikasnost i ponašanje usmereno na rešavanje problema.

Nalaz Mancinija i Orthnera podržava tezu da su neki socijalni kontakti povezani sa pozitivnim pokazateljima mentalnog zdravlja (npr., sa prijateljima), ali da drugi kontakti nisu (npr. sa rođacima). Međutim, u jednoj studiji koja se bavila ispitivanjem porodične socijalne podrške, pokazalo se da ona ima značajan doprinos na povećanje psihološkog blagostanja, ali rezultati takođe sugerišu i da velike količine stresa mogu umanjiti percipiranu podršku od strane porodice. Povišenja u socijalnoj podršci povezana su sa povišenim kvalitetom socijalnih interakcija, povećanim zadovoljstvom života kao i smanjenjem u broju depresivnih simptoma. Zanimljiv je i nalaz Bolgera i saradnika koji tvrde da traženje podrške od socijalne mreže kod nekih osoba može izazvati dodatni stres zato što traženje pomoći dovodi do toga da osoba sebe vidi kao manje sposobnu, kao i da se te osobe stide da pitaju druge za pomoć.

Na osnovu kratkog pregleda literature iz ove oblasti, može se zaključiti da socijalna podrška predstavlja izuzetno važan faktor u uspostavljanju i održavanju mentalnog zdravlja. Iz ovog zaključka proizilazi i svojevrsni društveni imperativ, tj. naglašavanje potrebe za kohezivinijim socijalnim funkcionisanjem i posvećivanjem veće pažnje drugim ljudima, što bi posledično dovelo do pozitivnih promena na indikatorima mentalnog zdravlja, kako pojedinca, tako i šire socijalne sredine.

Autor teksta Bojan Bojić, učesnik Treninga o mentalnom zdravlju.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas