Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Hatez 2009 doo

Zaštita na radu, HTZ oprema. Lična zaštitna sredstva, radna odela, zaštitni kombinezoni, zaštitna obuća, zaštitne maske i naočare, radni i medicinski mantili. Više o firmi Hatez 2009 doo

Pedijatrijska ordinacija Dr Mirjana Lukić

Pedijatrijska ordinacija u Novom Sadu. Pedijatrijski pregled bolesne i zdrave dece, ultrazvuk kukova, glave, pluća i abdomena, inhalacija, aspiracija. Više o firmi Pedijatrijska ordinacija Dr Mirjana Lukić

Pčelinjak Glumac - med i proizvodi od meda

Prirodan med bez dodatka šećera i aditiva. Proizvodi na bazi meda za imunitet, mršavljenje i razne zdravstvene probleme. Prodaja meda u Novom Sadu i okolini. Više o firmi Pčelinjak Glumac - med i proizvodi od meda

Info institucija i organizacija

Udruženje studenata sa hendikepom

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu.

Vizija USH je: Jednake mogućnosti za sve.

USH je jedna od prvih organizacija u Srbiji koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa (bez obzira na medicinsku dijagnozu) kao i mlade ljude bez hendikepa (inkluzivni, cross-disability pristup).  Udruženje je aktivno na teritoriji Republike Srbije i na regionalnom nivou u okviru Jugoistočne Evrope, kroz Mrežu mladih i studenata sa hendikepom Jugoistočne Evrope i SHARE SEE projekat.

USH radi na ostvarivanju svoje misije kroz:
 • Servise za studente sa hendikepom (asistencija u obrazovanju, informativni servis, zastupanje pred administracijom fakulteta i univerziteta i Ministarstvom prosvete i sporta RS, program stipendija za izjednačavanje mogućnosti, koji traje već pet godina sa preko 200 korisnika, adaptirani prevoz, dostupnost literature itd)
 • Programe neformalnog obrazovanja (seminare, radionice, letnje škole, kurseve računara i stranih jezika, treninge iz različitih veština)
 • Psihosocijalnu podršku i osnaživanje (psihološko savetovalište i radionice, treninzi o ljudskim pravima, antidiskriminaciji i društvenoj uključenosti)
 • Izmena zakonodavstva u cilju stvaranja povoljnih zakonskih uslova za život bez diskriminacije i školovanje osoba sa hendikepom
 • Medijske kampanje (devet uspešnih do sada)
Put ka uključenosti osoba sa hendikepom u društvo

Društvo i okruženje su odgovorni za svoje postupke prema svim svojim građanima i građankama, pa tako i prema onima koji imaju hendikep. Društvo treba da prihvata sve osobe, bez obzira na različitosti, da stvara jednake šanse za odrastanje, obrazovanje, zaposlenje, i sve druge aspekte života osobe, bez obzira na to da li ona ima hendikep ili ne. Osoba sa hendikepom treba da bude odgovorna za svoj život i svoje postupke samom činjenicom da je uključena u društvo, ravnopravna sa drugima koji nemaju hendikep. Prihvatanjem odgovornosti, osobi sa hendikepom se otvaraju mogućnosti za ostvarivanje svojih ljudskih prava, da vodi život kakav sama odabere, jer ima šansu da se organizuje, ali i prihvati asistenciju koja je usmerena ka njenim potrebama.

Principi i vrednosti koji usmeravaju rad i sve aktivnosti USH su:
 • Socijalni model pristupa hendikepu;
 • Antidiskriminacija;
 • Poštovanje različitosti i ljudskih prava;
 • Izgradnja civilnog društva;
 • Jednake mogućnosti i ravnopravnost;
 • Društvena uključenost i odgovornost;
 • Inkluzivno, formalno i neformalno obrazovanje;
 • Zapošljavanje osoba sa hendikepom na otvorenom tržištu rada;
 • Nenasilna komunikacija i nenasilje;
Ko je podržao rad Udruženja?

Svoje aktivnosti Udruženje ostvaruje zahvaljujući podršci donatorskih organizacija, fondacija, ministrstava i ambasada:
 • Ambasada Kraljevine Holandije
 • Ambasada Kraljevine Norveške
 • Demokratska Komisija Ambasade SAD
 • DFID – Odeljenje za međunarodni razvoj Velike Britanije
 • Evropska Komisija – Evropska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)
 • Evropska omladinska fondacija - EYF
 • Finska ambasada u Beogradu
 • Fond za Otvoreno društvo u Beogradu
 • Hilfswerk Austria – vlada Republike Austrije
 • Handicap International
 • Institut za Otvoreno društvo – HESP (Program podrške visokom obrazovanju)
 • Institut za Otvoreno društvo – ESP (Program podrške obrazovanju) - REFINE
 • International Trust Fund
 • Kanadska ambasada i Kanadska međunarodna agencija za razvoj – CIDA
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
 • Rotary Club Stari Grad – Rotary Foundation
 • RUI Fondazione
 • Švedski Helsinški komitet za ljudska prava – SHC
U aktivnostima i projektima USH sarađuje sa Ministarstvom prosvete i sporta i Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, a podršku radu USH pružaju i druga relevantna ministarstva. USH učestvuje u radu Saveta Vlade Republike Srbije za pitanja osoba sa invaliditetom (predstavnik USH je deo tima koji priprema sastanke ovog saveta i predlaže dnevni red), timu za izradu Strategije za poboljšanje položaja osoba sa hendikepom, koju izrađuje Ministartsvo rada, zapošljavanja i socijalne politike uz podršku UNDP, timu za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, a po pozivu i u radu Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja i Odbora za smanjenje siromaštva Skupštine Republike Srbije.

USH je organizovalo veliki broj uspešnih i međunardno priznatih projekata, od kojih su najznačajniji Međunarodna konferencija na temu Osobe sa hendikepom u visokom obrazovanju i Promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi kroz Mrežu mladih i studenata sa hendikepom Jugoistočne Evrope itd. Od oktobra 2004. godine USH je pridruženi član European Disability Forum, najveće mreže organizacija osoba sa hendikepom u Evropi.

USH u izgradnji civilnog društva

Tokom šest godina borbe za ostvarivanje prava osoba sa hendikepom i izgradnju građanskog društva ravnopravnih, USH je ostvarivalo partnerstva i saradnju sa mnogim nevladinim organizacijama iz Srbije, regiona i sveta (studentskim i omladinskim organizacijama, udruženjima osoba sa hendikepom, organizacijama za ljudska prava, organizacijama pripadnica i pripadnika manjinskih i diskriminisanih grupa itd.). Lista organizacija sa kojima USH sarađuje raste svakog dana.

USH je članica Federacije nevladinih organizacija Srbije (FENS) od njenog osnivanja. Federacija predstavlja rastuću mrežu preko 500 organizacija iz cele Srbije.

Zajedno sa sedam nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i borbom protiv diskriminacije, USH je deo Koalicije protiv diskriminacije koja promoviše koncept antidiskriminacionih zakona u Srbiji i zagovara njihovo usvajanje.

Članovi i članice Udruženja zagovaraju prava osoba sa hendikepom kroz učešće u različitim telima i grupama u okviru relevantnih ministarstava i skupštinskih odbora, kao i kroz predavanja o položaju osoba sa hendikepom i učešćem na seminarima, konferencijama, okruglim stolovima i ostalim skupovima u regionu i širom sveta.

Civilna služba

Uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva odbrane, USH je postalo jedna od organizacija u kojima se vrši civilna služba. Od juna 2005. godine kada je počela realizacija ovog programa USH je pokrenulo servis asistencije u obrazovanju, asistencije pri radu na računaru i kurseve engleskog jezika. Na početku službe, prigovarači savesti dobijaju obuku o pristupu, terminologiji i filozofiji Udruženja. USH je takođe sarađivalo sa Kancelarijom za prigovor savesti Univerziteta u Beogradu u stvaranju programa podrške studentima sa hendikepom kroz civilnu službu na univerzitetu.

Kontakt

Vojvode Stepe 33,
Bulevar Kralja Aleksandra 71
11010 Beograd
tel: +381 (0)11 33 919 55
fax: +381 (0)11 33 919 55
office@adsyu.org
www.adsyu.org

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas