Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Vinarija Aleks sutr

Proizvodnja i prodaja vina, rakije i gorkog likera. Vino Bermet Aleks, Game, Vranac i Rizling, pelinkovac Ljiljin Listić, medovača, voćna rakija od maline. Više o firmi Vinarija Aleks sutr

Adamović nameštaj i proizvodnja košnica za pčele szr

Stolarska radionica, izrada stolarije od drveta, medijapana i iverice. Proizvodanja košnica za pčele. Nameštaj po meri: kuhinje, kreveti, komode, vrata Više o firmi Adamović nameštaj i proizvodnja košnica za pčele szr

Physio Motion Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Rehabilitacija, terapija Matrixom, fizikalna terapija, kineziterapija, dray needling, kinesio taping, mobilspin koncept, mulligan koncept, masaža, relax masaža Više o firmi Physio Motion Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Život ljudi

Stvaranje i struktura ljudskog tela

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Izgradnja ljudskog tela počinje na mikroskopskom nivou – nivou ćelija, koje predstavljaju osnovnu gradivnu jedinicu svih živih bića. Udruživanjem ćelija iste funkcije i građe, obrazuje se tkivo. Skup tkiva formira organ, koji ima određenu funkciju u ljudskom organizmu. Organski sistem predstavlja skup organa u kojima se odvijaju osnovni telesni procesi, odnosno, funkcije. Svi organski sistemi su međusobno povezani, zavise jedan od drugog i zajedno grade organizam, odnosno, ljudsko telo.

DNK - arhitekta našeg tela

Kada zadremo u strukturu osnovne gradivne jedinice svih živih bića, vidimo da se u svakoj ćeliji nalazi jedro, koje predstavlja njenu centralnu jedinicu. Pored jedra, u ćeliji se nalazi i velik broj drugih organela koje imaju najrazličitije funkcije. U jedru se nalaze i izuvijana telašca koja se nazivaju hromozomi, a koji se sastoje iz velikog broja isprepletanih molekula DNK (dezoksiribonkleinska kiselina).

DNK predstavlja mozak cele akcije stvaranja svih organela u ćelijama, tkiva, organa i organskih sistema. Svaki DNK se sastoji iz mnoštva azotnih baza – adenina, guanina, citozina, timina i uracila. Svaki bazni nukleotid je uparen, pri čemu se adenin vezuje za guanin, a citozin za timin. Na mesto timina, u ribonukleinskoj kiselini (RNK) dolazi uracil. Delovi DNK obrazuju strukture koje se nazivaju geni.

Funkcija gena

Geni su odgovorni za davanje uputstava ćelijama u vezi sa sintezom proteina i drugih molekula koji kontrolišu ćelijske procese. Sa druge strane, oni su odgovorni za prenošenje izvesnih psihičkih i fizičkih karakteristika sa generacije na generaciju. Dakle, celokupno stvaranje našeg organizma zavisi od mikroskopsko malih tvorevina, koje se nazivaju geni, odnosno, zavisi od rasporeda azotnih baza u DNK.

Neke zanimljive činjenice o našem telu

1. U organizmu imamo nekoliko triliona ćelija, koje svaka za sebe predstavljaju svet u malom.
2. Neuroni, koji prenose električne impulse od mozga i do njega, žive od nekoliko sati, pa do celog života.
3. Svaku šaku čini 27, a stopalo 26 kosti različitih oblika i veličina.
4. Za osmeh nam je potreban rad 12 mišića lica, a za mrštenje 11.
5. Tokom dana napravimo i više od 20.000 udaha.
6. Svakog minuta, u organizam unesemo i izbacimo iz pluća 5-6 litara vazduha.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas