Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Stomatološka ordinacija AB dr Idrizović:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Stomatološka ordinacija AB dr Idrizović

Adresa: Ćirpanova 13, 21000 Novi Sad
Telefoni: 021 54 89 88, 021 54 86 42, 021 66 15 101, 065 66 15 101, 062 12 77 751, 065 55 48 988


STOMATOLOZI ORDINACIJE AB DR IDRIZOVIĆ

Stomatolozi ordinacije AB dr Idrizović


DR AHMET IDRIZOVIĆ, SPECIJALISTA STOMATOLOŠKE PROTETIKE

Dr Ahmet Idrizović je završio Stomatološki fakultet u Beogradu, kao i specijalizaciju iz stomatološke protetike (na VMA i Stomatološkom fakultetu). Bio je rukovodilac Stomatološke službe Doma zdravlja Novi Sad, od 1975. do 1979. godine. Školske 1970/71. godine vodio je praktičnu nastavu studentima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Bio je mentor zubnim lekarima na specijalizaciji iz stomatološke protetike, a 1987. godine na Klinici za stomatologiju VMA, bio je na inovaciji-subspecijalizaciji iz metal keramike, frez tehnike i teleskop kruna.

Uslugekoje obavlja dr Ahmet Idrizović, podelili bi na tri grupe:

  • Privremeni radovi: privremene jon krunice, akrilatne krunice, kao i akrilatni mostovi sa malim brojem članova, privremeni merilend mostovi, privremene, imedijatne, parcijalne akrilat proteze
  • Standardni klasični radovi, kao što su metalo-keramičke krunice i mostovi, frezovane krunice sa specifičnim urezima za elemente iz skeletiranih proteza, fasetirane izosit krunice i mostovi, akrilatne totalne i parcijalne proteze (parcijalne akrilat proteze preporučuju samo kao privremena rešenja), skeletirane, parcijalne i totalne proteze
  • Specifični radovi, kao što su zrada bezmetalnih krunica i malih mostova (za njih postoji stroga indikacija), izrada viner pločica (takođe sa specifičnim indikacijama). Veliko iskustvo poseduju u izradi frezovanih krunica, koje u svom sklopu imaju razne vrste retenciono-stabilizirajućih elemenata, kao što su ce-ka, revaks atečmeni, metalni jahači, ekstra i intra koronarni atečmeni

U ordinaciji praktikuju da pre bilo koje vrste protetskog rada daju pacijentu da pročita savete i uputstva.

Jedna su od retkih ordinacija sa respektabilnim iskustvom u izradi teleskop krunica - teleskop sistema u sklopu skeletiranih proteza. I kod ovih vrsta radova strogo se pridržavaju struke, izrađujući ovu vrstu krunica samo od platinskog zlata. Poštujući princip vrhunskog rada, kao i profesionalnog odnosa prema svakom složenom radu, napominju da kod ovakvih radova ponekda, do finalizacije,  pored lekara endodonta i protetičara, u radu učestvuje i tri do četiri visokostručna zubna tehničara. Specifični sistemi kod izrade protetskih radova obezbeđuju maksimalnu estetiku, sigurnu retenciju i stabilizaciju, pa samim tim i funkciju i udobnost, što sve zajedno dovodi do udobnosti i brzog privikavanja.

Kada su u pitanju otisne mase, kojima se uzimaju otisci za definitivne radove, strogo poštuju stav Klinike za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu, a to je da se za metalne radove, kao i bezmetalnu keramiku, koriste Elite HD+ i Elite HD+ light body, za skeletirane proteze Zetaplus i Oranwash L, čuvene italijanske firme Zhermack.  Za registraciju međuviličnih odnosa najčešće se koriste individualno izrađeni voštani bedemi.

Posebno naglašavaju da specifični sistemi kod izrade protetskih radova obezbeđuju maksimalnu estetiku, retenciju i stabilizaciju, a time i funkciju, udobnost i veoma brzo i uspešno privikavanje.

Osoblje ordinacije posebno ponosnim čini to što u svom radu, koji traje 22 godine, nikada nisu naplatili pregled-konsultaciju niti dobronamerni savet. Za sva pitanja i razjašnjenja stoje Vam na usluzi, svakim danom od 13 do 19 časova i sredom od 10 do 16 časova.


DR BOJANA IDRIZOVIĆ, SPECIJALISTA OPŠTE STOMATOLOGIJE

Dr Bojana Idrizović, je zaposlena u Ssomatološkoj ordinaciji AB dr Idrizović, kao specijalista opšte stomatologije.  U Beogradu je završila Stomatološki fakultet i specijalizaciju koja je podrazumevala tri grane stomatologije. Tokom svog rada posebno iskustvo je stekla u radu sa decom (OŠ Petefi Šandor, Novi Sad), a takođe i u rešavanju komplikovanih slučajeva u oblasti endodoncije Neizlečivi zubi, zubi sa zakrivljenim korenovima i neprohodnim kanalima.

U svom svakodnevnom radu, dr Bojana Idrizović se pridržava savremenih principa u endodonciji (lečenju zuba), koristeći ručne Maillefer proširivače, kao i mašinske Protaper i Biorace i endodontske sondesredstva Parkan, Aktiv Point i posebne vrste opturacije kanala korena zuba toplom i hladnom gultaperkom. Za konzervativno zbrinjavanje koristi estetske materijale Filtek, Charismo Opal, Gradia, Kerr.

Lečenje parodontopatije obavlja ručnim i ultrazvučnim aparatima, a održavanje vrhunske higijene peskiranjem EMS aparatom. Za konzervativno zbrinjavanje mlečnih zuba koristi proizvode Twinky Star. Dr Idrizović obavlja protetske radove, kako iz mobilne, tako i iz fiksne protetike, ali i kombinovane radove. U saradnji sa gostujućim lekarima, ekipno pružaju usluge iz ortodoncije, oralne hirurgije i implantologije.


DR IVAN LJUBIČIĆ, DOKTOR STOMATOLOGIJE

Dr Ivan Ljubičić obavlja intervencije iz oblasti opšte stomatologije u stomatološkoj ordinaciji AB dr Idrizović, u Novom Sadu. U Pančevu je završio Stomatološki fakultet, gde je radio na vežbama iz oralne hirurgije i anesteziologije, u ulozi demonstratora. Stažiranje je obavio na VMA u Beogradu.

Za intervencije konzervativnog zbrinjavanja zuba, odnosno plombiranja, u ordinaciji se koriste tzv. bele plombe, i to kompozite koji su se u ovoj ordinaciji pokazali kao najestetskija rešenja, a po dugotrajnosti su približni amalgamskim plombama. Za lečenje kanala korena zuba, otklanjanje zubobolje, lečenje mrtvih zuba, kao i zuba sa gnojnom kesicom, koriste se mašinska i ručna obrada kanala korena - Protaper, Biorace, Maillefer.

U ordinaciji se obavlja ekstrakcija, odnosno uklanjanje svih zuba koji su indikovani za vađenje. To su tzv. mrtvi zubi, zatim polomlčjeni zubi, kao i oni koji su destruisani ispod nivoa desni. U ovim slučajevima postoji i mogućnost hirurškog vađenja, koje obavlja specijalista, po pozivu.

Za zapaljenje desni i uklanjjanje zubnog kamenca koristi se ultrazvučni aparat, a uklanjanje naslaga (poliranje zuba, peskiranje ili uklanjanje pigmentacija pod jakim mlazom vode pomešane sa česticama peska) vrši se EMS aparatom. Što se protetike tiče, obavlja se zbrinjavanje krezubosti i bezubosti totalnim, skeletiranim parcijalnim protezama, kao i metalo-keramičkim mostovima i krunama - zubnim navlakama.


Ukoliko želite dasaznate koje stomatološke usluge obavlja ova ordinacija i na koji način, pregledajte stranicu Stomatološka ordinacija AB dr Idrizović.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas