Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Fero-medika doo - spoljna rasveta

Proizvodnja rasvete: javna rasveta, fenjeri, lampioni. Mobilijar: česme, poštanski sandučići, klupe, stolovi za kafiće, korpe za otpatke, kovane ograde. Više o firmi Fero-medika doo - spoljna rasveta

Cagnolino szr

Salon za kućne ljubimce, nega i frizerske usluge za pse i mačke. Kupanje, šišanje, čišćenje ušiju, skraćivanje noktiju, trimovanje, tretman protiv parazita. Više o firmi Cagnolino szr

Plesni studio Altair Sremski Karlovci

Plesni studio Altair Sremski Karlovci. Prvi mladenački ples, rekreacija za žene, rekreacija za decu show dance. Više o firmi Plesni studio Altair Sremski Karlovci

Korisne informacije

Šta su to blagajnički zapisi?

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Blagajnički zapis (nem. Schatzwechsel, engl. T-bill) je vrsta hartije od vrednosti kojom se emitent obavezuje da će njenom imaocu u roku dospeća platiti nominalnu vrednost naznačenu na hartiji. Blagajničke zapise izdaje Narodna banka ili poslovna banka. Narodna banka izdaje zapise u cilju regulisanja novčane mase u opticaju tzv. operacije na otvorenom tržištu.

Prodajom blagajničkih zapisa poslovnim bankama Narodna banka povlači novac sa tržišta. Rokovi dospeća ovih zapisa su najčešće 15, 30 i 60 dana i imaju kamatnu stopu od 10 do 15 posto na godišnjem nivou.

Na Beogradskoj berzi, učešće u trgovanju ovom hartijom predstavlja do 10% ukupnog prometa. Poslovne banke prodaju zapise pravnim i fizičkim licima u cilju prikupljanja dodatnih podataka.

Blagajnički zapisi moraju da sadrže sledeće osnovne elemente:
  • oznaku da se radi o blagajničkom zapisu
  • podatke o izdavaocu blagajničkih zapisa
  • podatke o upisniku blagajničkog zapisa, odnosno oznaku da glasi na donosioca
  • novčani iznos na koji blagajnički zapis glasi
  • visinu kamatne stope
  • rok otplaćivanja glavnice i kamate
  • mesto i datum izdavanja
  • serijski broj sa kontrolnim brojem blagajničkih zapisa
  • prava imaoca
  • faksimil potpisa ovlašćenog lica izdavaoca

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas