Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

I-eco team 12V doo - grejne trake

Grejne trake za podno, zidno, plafonsko ili kombinovano grejanje u stambenim ili poslovnim prostorima. Prodaja, ugradnja i servis grejnih traka. Više o firmi I-eco team 12V doo - grejne trake

Hofy Cuki sztur - izrada torti, kolača i peciva

Poslastičarnica i pekara - torte i kolači. Izrada torti, kolača i peciva po narudžbini. Snabdevanje prodavnica, proizvodnja sladoleda za restorane, ketering. Više o firmi Hofy Cuki sztur - izrada torti, kolača i peciva

Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Krstin

Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Fizijatrijski pregled, EMNG pregled, fizikalna terapija,rehabilitacija, kućni pregled fizijatra. Više o firmi Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Krstin

Korisne informacije

Šta je dobrovoljni penzijski fond?

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Dobrovoljni penzijski fond je vrsta investicionog fonda koji služi za prikupljanje dobrovoljnih penzijskih doprinosa i njihovo investiranje radi obezbeđenja privatnih penzija.
 
Uloga dobrovoljnog penzijskog fonda je da se putem investiranja prikupljenih doprinosa obezbedi očuvanje, odnosno, uvećanje njihove vrednosti, a time i iznos privatnih penzija. Štednja za starost je dugoročna štednja pa je funkcionisanje ovih fondova strogo zakonski regulisano i predmet je stalne kontrole od strane NBS. Država stimuliše štednju za privatne penzije putem poreskih olakšica.
 
Zašto su uvedeni dobrovoljni penzijski fondovi?
Zbog reformi penzijskih sistema na bazi tekućeg finansiranja i efekata koje imaju na smanjenje visine penzija budućih penzionera, sve zemlje su paralelno uvodile privatne penzijske fondove kojima su omogućile mlađim generacijama da na vreme počnu da štede i obezbede dodatne, privatne penzije kojima će dopuniti smanjene državne penzije.
 
U Srbiji je 2005. godine donet Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, a podzakonski akti iz nadležnosti NBS kojima se ovaj zakon sprovodi, stupili su na snagu aprila 2006. godine.
 
Osnovne činjenice o dobrovoljnim penzijskim fondovima
  • Dobrovoljni penzijski fondovi se koriste isključivo za penzijsku štednju i pod strogom su kontrolom Narodne banke Srbije
  • Redovna penzija iz državnog fonda ni na koji način nije u vezi sa štednjom u dobrovoljnim penzijskim fondovima
  • Svaki član ima uvid u vrednost svojih sredstava u fondu
  • Uspešnost fonda se dnevno može pratiti preko vrednosti investicione jedinice koja se objavljuje u dnevnim novinama i na sajtu društva za upravljanje
  • Pri promeni fonda ne plaćaju se naknade – plaćaju se samo stvarni troškovi prenosa sredstava
  • Sredstva fonda investiraju se u najlikvidnije hartije od vrednosti i nepokretnosti. Investicioni rizik postoji, ali je nizak
  • Članovi fonda nisu obavezni da redovno uplaćuju doprinose
  • Akumuliranim sredstvima možete raspolagati sa navršene 53 godine života
  • Član fonda određuje na koga će se preneti novac u slučaju smrti; u suprotnom se smatra delom zaostavštine


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas