Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

K&H Dental doo

Zubotehnički i stomatološki materijal, aparati za zubotehničke laboratorije, opremanje, nabavka, ugradnja, montaža i servis opreme, obuka za početnike. Više o firmi K&H Dental doo

Firange doo - zavese, tapete, mebl štofovi

Salon zavesa, prodaja zavesa - preko 20. 000 uzoraka zavesa Španije, Slovenije, Belgije i Nemačke. Zavese, draperije, sistemi za zavese. Mebl štofovi. Parketi. Više o firmi Firange doo - zavese, tapete, mebl štofovi

Ordinacija opšte medicine Porodični lekar Slavica

Ordinacija opšte medicine. Kompletan pregled, kontrola pritiska, provera šećera, ispiranje uha, injekciona terapija, opšti pregled sa laboratorijom za odrasle. Više o firmi Ordinacija opšte medicine Porodični lekar Slavica

Za lakše poslovanje

Spoljna trgovina

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Spoljna trgovina predstavlja trgovinu koja se odvija između rezidenata jedne zemlje i rezidenata svih drugih zemalja. Kod klasičnog spoljnotrgovinskog posla, kretanje robe praćeno je kretanjem novca. Redovni spoljnotrgovinski posao ima za osnovu ugovorenu kupoprodaju i procedura je standardizovana. Knjigovodstvena agencija Tri zlatna novčića, koja ima puno iskustva kao podrška za poslove uvoza i izvoza, objašnjava proceduru, ko su učesnici u uvozu i izvozu i koja dokumenta su neophodna.

Poslovi uvoza i izvoza


Roba koja je predmet ovih poslova podleže finalnom carinjenju prilikom ulaska i izlaska u zemlju (uvozno i izvozno carinjenje), a time i naplati carine i ostalih carinskih dažbina. U direktnom izvozu ili uvozu osnovni učesnici su:

  • proizvođač - izvoznik
  • primalac - uvoznik
  • carinski agenti (špediteri)
  • prevoznici, odn. organizatori transporta
  • carinske službe

Dokumenta koja prate otpremu robe i neophodna su za neometan transport i carinjenje robe su: računi, ugovori ili slični dokumenti, koji su osnova spoljnotrgovinskog posla, specifikacija pošiljke (packing list), tovarni listovi, potvrde o skladištenju i drugi prateći dokumenti u zavisnosti od vrste robe.

Spoljna trgovina


U zavisnosti od tipa i modaliteta transporta, tovarni listovi se razlikuju, pa tako imamo:

  • CMR – u drumskom transportu
  • Bill of Loading (B/L) – u brodskom transportu
  • Airwill Bill (AWB) – u avionskom transportu
  • CIM – u železničkom transportu

Prilikom preuzimanja robe, prevoznik izdaje tovarni list i jedan primerak ostaje pošiljocu, kao dokaz da je roba preuzeta, dok odgovarajući broj prati robu i biva predat primaocu kao dokaz o primanju robe. Tovarni list ima snagu ugovora o prevozu. Svaki tovarni list ima datum izdavanja koji je ujedno i datum prijema robe. Pored datuma, na tovarnom listu se nalaze osnovni podaci o robi: naziv, količina, broj koleta ili paleta, težina, pošiljalac, primalac. Često se od primaoca traži da overom tovarnog lista potvrdi primanje robe u ispravnom stanju.

Spoljna trgovina, knjigovodstvena agencija


Pažljivim odabirom učesnika u spoljnotrgovinskim poslovima, koji će svojim poznavanjem procedure tokova obavljanja ovih poslova Vama olakšati Vaš rad, smanjićete rizike i preduprediti probleme koji mogu nastati na svakom koraku koji Vas prati kroz ove poslove.

Firme za koje ova agencija uspešno obavlja uvoz-izvoz su Svenssons (Švedska), Slim Line Nutrition (Makedonija) i Dijalog marketing (Nemačka)

Ukoliko planirate poslove uvoza i izvoza ili se već bavite spoljnom trgovinom, svesrdno će Vam pomoći knjigovodstvena agencija Tri zlatna novčića.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas