Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Fenix - centar za obrazovanje:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Fenix - centar za obrazovanje

Adresa: Braće Ribnikar 52, 21000 Novi Sad
Telefoni: 021 66 18 590; 065 81 56 792


ŠKOLA RAČUNARA

POSLOVNO-INFORMATIČKA OBUKA - OSNOVNI ECDL SERTIFIKAT

Početna obuka za rad na računaru i ne zahteva nikakvo predznanje. Kurs se sastoji od teoretskog i praktičnog dela. Po završetku obuke polaznici sa obučeni za korišćenje operativnog sistema u PC-u i osnovnim Microsoft Office programima. Kurs ima 60 časova, traje četiri nedelje.

Fenix - centar za obrazovanje, VirtualniGrad

Nastava se održava svaki radni dan u trajanju od dva školska časa (90 min), a nastavni plan je sledeći:
 • U prvom delu kursa (Osnove informacionih tehnologija) se uče teoretske osnove računara i osnovni pojmovi vezani za primenu računara (ECDL MODUL1)
 • Drugi deo kursa - Korišćenje računara i upravljenje fajlovima je praktični rad pod Windows operativnim sistemom. Upotreba hardvera, organizacija fajlova, snimanje podataka, beckup fajlova, podešavanja Windows-a, slanje FAX-a, povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) i globalnu mrežu Internet. (ECDL MODUL2)
 • Treći deo kursa - Obrada teksta je posvećena obradi tekstualnog materijala od unosa do štampanja. Kurs se odvija kroz praktične vežbe na primerima koju su uzeti iz prakse. (ECDL MODUL3)
 • Četvrti deo kursa su Tabelarne kalkulacije. Upoznaćete se sa praktičnom izradom tabelarnih proračuna, faktura, izveštaja, grafikona. (ECDL MODUL4)
 • Završni deo kursa Informacije i komunikacija, posvećen je praktičnom radu na Internetu i osnovama poslovne komunikacije (EDCL MODUL7)
Akcenat je na sticanju znanja kroz praktičnu upotrebu pređenog gradiva, a na kraju svake celine kursa održava se odgovarajuća provera znanja koja se vrši kroz bodovanje polaznika. Kurs je prevashodno organizovan tako da se polaznici osposobe za kancelarijsku upotrebu i svakodnevni rad na računaru i kao takav predstavlja polaznu osnovu za bilo koju napredniju upotrebu računara.

Polaznici kursa dobijaju sav prateći štampan materijal (skriptu, zadatke i testove), kao i DVD sa stručnom literaturom i multimedijalnim sadržajem. Posle završene obuke polaznici su osposobljeni da polože četiri ispita za Osnovni ECDL sertifikat.


NAPREDNI POSLOVNI KURS - ECDL CORE 7 MODULA

Pohađanje kursa zahteva određeno predznanje koje se kod polaznika proverava na opštem testu poznavanja informacionih tehnologija. Kurs se sastoji od teoretskog i praktičnog dela. Po završetku obuke polaznici sa obučeni za napredno korišćenje Microsoft Office programa.

Kurs ima 80 časova, traje šest nedelja. Nastava se održava svaki radni dan u trajanju od dva školska časa (90 min), a nastavni plan je sledeći:
 • U prvom delu kursa Osnove informacionih tehnologija se uče teoretske osnove računara i pojmovi vezani za primenu rašunara (ECDL MODUL1).
 • Drugi deo kursa (Korišćenje računara i upravljnje fajlovima) je praktični rad pod Windows operativnim sistemom. Upotreba hardvera, organizacija fajlova, snimanje podataka, beckup fajlova, podešavanja Windows-a, slanje FAX-a, povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) i globalnu mrežu Internet. (ECDL MODUL2).
 • Treći deo kursa Obrada teksta je posvećen obradi tekstualnog materijala od unosa do štampanja. Kurs se odvija kroz praktične vežbe na primerima koju su uzeti iz prakse. (ECDL MODUL3).
 • U četvrtom delu kursa Tabelarne kalkulacije, upoznaćete se sa praktičnom izradom tabelarnih proračuna, faktura, izveštaja, grafikona. (ECDL MODUL4).
 • Peti deo kursa su Baze podataka. Polaznici se osposobljavanju za razumevanje osnovnih pojmova baza podataka i korišćenju baza podataka u poslovnom okruženju. (ECDL MODUL5).
 • Prezentacije su šesti deo kursa. Polaznici se obučavaju praveći live project za prezentaciju poslovnog projekta koristeći napredne tehnike formatiranja teksta, ubacivanje slika, i pravljenje animiranih sekvenci i upotreba templejta. (ECDL MODUL6).
 • Završni deo kursa Informacije i komunikacija, posvećen je praktičnom radu na Internetu i osnovama poslovne komunikacije (EDCL MODUL7).
Akcenat kursa je na sticanju znanja kroz praktičnu upotrebu pređenog gradiva, a na kraju svake celine kursa održava se odgovarajuća provera znanja koja se vrši kroz bodovanje polaznika. Kurs je prevashodno organizovan tako da se polaznici osposobe za kancelarijsku upotrebu i svakodnevni rad na računaru i kao takav predstavlja polaznu osnovu za bilo koju napredniju upotrebu računara.

Polaznici kursa dobijaju sav prateći štampan materijal (skriptu, zadatke i testove), kao i DVD sa stručnom literaturom i multimedijalnim sadržajem. Posle završene obuke polaznici su osposobljeni da polože sedam ispita za ECDL CORE sertifikat.


ŠKOLA ZA SERVISERE KOMPJUTERA

Kurs za servisera PC računara organizuje se u formi 30 susreta od 3 sata koji obuhvataju i teorijsku i praktičnu obuku. Tokom teorijskog dela upoznaju se komponente računara sa aspekta istorijskog razvoja, upotrebne vrednosti, kvaliteta i odnosa cena/kvalitet. Polaznici se upoznaju sa modelima proizvođača, oznakama, garancijom... Teorijski se obrađuje vertikalna i horizontalna kompatibilnost.

Tokom praktičnog dela polaznici imaju priliku da praktično vide sve aspekte rada u servisu PC računara. Sklapanje konfiguracija (klase pentiuma 2,3 i 4), instalacija različitih operativnih sistema i drajvera (Windows 2000, Windows XP, Linux,...), instalacija raznog software-a, podešavanja u BIOS-u, instalacija i upotreba raznog zaštitnog software-a (anti virus, anti spyware, firewall), osnove postavljanja mreža, povezivanje LAN na internet, detekcija i otklanjanje kvarova samo su neke od tema koje se detaljno obrađuju.

Od polaznika se očekuje da poznaju osnove računara - prvenstveno njihovu upotrebu.


KURS WEBMASTER

Kurs webmaster je zamišljen tako da obuči polazike kako da samostalno izrade modernu Internet prezentaciju, i kako da je postave na server i održavaju. Predavanja su organizovana kroz niz teorijskih predavanja i praktičnih vežbi u vidu radionica. Polaznici će se na kursu obučiti da koriste najpopularnije programe iz Adobe web paketa za dizajniranje i izradu sajtova, kao i upotrebu niza pomoćnih alata koji su neophodni za rad svakog webmastera.

Predviđeno vreme trajanja kursa je 80 časova. Tri susreta nedeljno od 3 časa, ili oko dva meseca. Nastava se odvija u kasnim popodnevnim časovima u učionicama centra Fenix. Grupa se sastoji od tri do pet polaznika. Tematski plan rada je sledeći:

Prvi deo – osnove html-a:
 • Upoznavanje sa interfejsom - Macromedia Dreamweaver-a
 • Početak izrade Internet prezentacije – definisanje sajta
 • Ubacivanje i formatiranje teksta
 • Postavljanje i podešavanja slika
 • Dodavanje linkova
 • Pravljenje sajta korišćenjem postojećih Šablona
 • Dizajniranje sajta uz pomoć Tabela
 • Dizajniranje sajta uz pomoć Layera
Drugi deo – izrada naprednog layout-a za sajt (Adobe Illustrator i Photoshop):
 • Pravljenje layout-a sa Adobe Photoshopom
 • Obrada fotografija (dimenzija, rezolucija izoštravanje i dodavanje efekata)
 • Smart object
 • Izrada maske za opsecanje
 • Izrada efekta za navigacionu dugmad
 • Organizacija Layera
 • Izrada vektorskog logoa za sajt uz pomoć Adobe Illustratora
 • Ubacivanje i formatiranje teksta
 • Pretvaranje fotografije u vektorski crtež
 • Dodavanje efekata na logo (styles)
 • Rad sa layerima i Appearance paletom
Treći deo – izrada isečaka sa Macromedia Fireworks-om:
 • Importovanje Psh. Layout-a u Fireworks
 • Rad sa layer paletom
 • Slice tool
 • Optimizovanje isečaka (slika) za prikaz na Internetu
 • Pretvaranje Fireworks fajla u html tabelu za expotrovanje u Dreamweaver
 • Pravljenje rollover slika za dugmad
 • Korišćenje frejmova
 • Kreiranje animiranih gif-ova u Fireworks
Četvrti deo – izrada naprednog Dreamweaver sajta:
 • Pretvaranje layouta u Templejt – master strana
 • Izrada stranica korišćenjem Templejta
 • Pravljenje navigacionog sistema (menu)
 • Izrada i korišćenje Stilova (Css)
 • Automatizacija sajta (assets)
 • Izrada i povezivanje online formulara
 • Dodavanje extenzija
Peti deo - Flash banners i Flash site intro:
 • Izrada Flash banera (SWFText)
 • Trendy Flash Site Builder
 • Trendy Flash Intro Builder
 • Osnove rada u Macromedia Flash-u
 • Izrada mini sajta
Šesti deo – izrada dinamičkog sajta sa C.M.S.. Joomla!:
 • Instalacija web servera na lokalu (apache, mysql, php)
 • Menadžment sadržaja (tekst i multimedia)
 • Sistem - sekcije, kategorije i predmeti
 • Meniji i pravljenje dinamičkog menija
 • Komponente, Moduli, Mambotovi (podešavanja)
 • Dodavanje novih ekstenzija (proširenja)
 • Izrada online prodavnice
 • Update i beckup
 • Instalacija na udaljeni web server (opcije - cPanela)
 • Povezivanje sa mysql bazom (dozvole)
 • Povezivanje sa serverom preko FTP-a
 • e-mail server

KURS IZ PHOTOSHOP-A

Kurs iz Photoshop-a podrazumeva osnove rasterske grafike, rad sa selekcijama, osnove o slojevima, formati slika, skeniranje, retuširanje fotografija, maske i kanali, slikanje i uređivanje, vektorski oblici i putanje za isecanje, napredne tehnike rada na slojevima, izrada specijalnih efekata, podešavanje monitora za upravljanje bojama, dobijanje i štampanje postojane boje.


ADOBE PRINT TRAINING

Kurs iz InDesignu, rad sa okvirima, uvoženje i uređivanje teksta, profesionalna tipografija, rad sa bojama, uvoženje i povezivanje slika, pravljenje tabela, rad sa providnim objektima, pravljenje knjige kombinovanjem datoteka, prelom novina, štampanje i provera datoteka, montaža strana, izlazni uređaji, separacije boja, izvoz datoteka u PDF format, postizanje doslednosti boja i kalibracija monitora.

Osnove vektorske grafike, crtanje osnovnih oblika, rad sa slojevima, 3D efekti, providnost objekata, rad sa bojama, upotreba simbola, rad sa mrežom gradijenta, formati vektorske grafike, kombinovanje ilustracija sa Photoshop-ovim slikama, uređivanje teksta i napredne tipografske opcije, stilovi slova i pasusa, izrada foto realističnih slika, štampanje datoteka, izlazni uređaji i separacije boja.

Detaljnije informacije pružiće Vam u Fenix - centar za obrazovanje.

Više informacija o kursevima za fotografe, daktilografe, poslovne sekretare, računovođe, carinike-špreditere, negovateljice i kozmetičare, pronađite na stranici Zanatski kursevi.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas