Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Antilopa pzr - kožna galanterija:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Antilopa pzr - kožna galanterija

Adresa: Branislava Borote 15, 21000 Novi Sad
Telefon: +381(0)63 50 23 06 Jelena Vranković; +381(0)63 45 48 05 Vesna Petković (samo i isključivo SMS); +381(0)63 50 13 83 Marinko Petković (samo i isključivo SMS); tel/fax +381(0)21 52 85 10; fax +381(0)21 49 43 28SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH VOJVODINE - AUDIOLOŠKI CENTAR

Adresa: Miletićeva 18
Telefon: 021 52 85 10Savez gluvih i nagluvih Vojvodine je organizacija koja postoji preko 60 godina. Bavi se brigom o licima oštećenog sluha od rođenja do duboke starosti.

Broj evidentiranih lica oštećenog sluha iznosi 25.071. To nisu osobe koje žive pored nas, već sa nama.

Prikaz aktivnosti koje SGNV sprovodi:

 • evidencija osoba oštećenog sluha, kao i njihovo kretanje u smislu preseljenja
   
 • rano otkrivanje gluvoće i upućivanje u odgovarajuće ustanove
   
 • govorne i slušne vežbe za decu i omladinu
   
 • priprema za redovne škole i fakultete kroz sekcije, vežbe i kurseve. Škola slikanja pod rukovodstvom profesora sa Akademije likovne umetnosti u Novom Sadu, foto sekcija, učenje rada na računaru, govorne i slušne vežbe, opismenjiavanje u smislu objašnjavanja pojmova. Zahvaljući tome imaju četiri svršena akademska građanina, pet redovnih i uspešnih studenata i celu generaciju svršenih osnovaca upisanih u redovne srednje škole
   
 • prevodilačka služba gestovnog govora. Od strane Ministarstva pravde ovlaščeni da izdaju uverenja za gestovne prevodioce i sudske tumače
   
 • saradnja sa Institutom za socijalna istraživanja i drugim institucijama koje se bave pitanjima invalida
   
 • saradnja sa Defektološkim fakultetom iz Beograda, medicinskim i fakultetom psihologije u Novom Sadu (studija o dvojezičnosti). Studenti apsolventi, sa Defektološkog fakulteta, odsek surdoaudiologija, odrađuju praksu u Savezu
   
 • klub roditelja gde se roditeljima dece oštećenog sluha kroz predavanja i edukaciju približava hendikep gluvoće i daje uputstva za individualan rad kod kuće
   
 • otvaranje specijalnih odeljenja za decu oštećenog sluha u redovnim predškolskim ustanovama uz opremanje odgovarajućom opremom za grupni i individualni rad, kao i njihovo druženje sa čujućom decom u toj ustanovi (Pančevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Zrenjanin,...)
   
 • ORL pregledi i audiometrija, nabavka i održavanje slušnih pomagala, svake godine deca predškolskog i školskog uzrasta dolaze na ORL i sistematski pregled. Tako se prati njihov psihofizički razvoj i stanje sluha. Shodno tome se određuje i tretman
   
 • međunarodna saradnja sa najeminentnijim stručnjacima po pitanju gluvoće (prof. dr Roger J. Carver, profesor Kolumbija univerziteta u Kanadi i direktor programa i službi društva za rad sa decom oštećenog sluha, prof. Luciano Amatucci, autor brojnih radova na temu savremene organizacije školstva za gluvu decu, prof. Vincenzo Di Blasio iz Bolonje, ugledan surdopedagog i direktor ustanove Opera Gualandi koja u Italilji i svetu ima 25 škola i drugih institucija za gluve, dr. Renato Pigliacampo, psiholog i književnik, autor više knjiga o problematici gluvih, glavni urednik i izdavač lista II Sordudente na teme Govor ili gestovni jezik, Redovna ili specijalna škola, Osuđen na dvojezičnost, Oralna komunikacija osnov inkluzije,...
   
 • učešće na međunarodnim sportskim i kulturno-umetničkim takmičenjima sa izuzetno zapaženim rezultatima
   
 • posebno ponosni na to što su Savezi gluvih Slovenije i Hrvatske preuzeli iz našeg programar rada skoro sve aktivnosti, pogotovo kada se zna da je Slovenija jedna od zemalja Evrope sa najbolje rešenim pitanjem brige o invalidima i finansiranja invalidskih organizacija
   
 • udžbenici za učenje gestovnog govora koriste se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, a u Republlici Srpskoj stručnjaci Saveza su predavači na seminarima
   
 • članovima je nabavljena i podeljena u nekoliko navrata humanitarna pomoć u slušnim aparatima, baterijama, hrani, odeći i drugom. Izbeglicama je podeljeno 39 slušnih aparata i oko 600 baterija, odeće itd. Svake godine dele se paketići za decu oštećenog sluha, kao i za decu roditelja koji su gluvi
   
 • pružanje raznih vidova pomoći gluvim osobama shodno konkretnom problemu. U tom smislu, samo od 2004. godine, po raznim osnovama, pomoć od Saveza je zatražilo preko 3.600 gluvih lica. Za iste postoji evidencija po imenu i prezimenu. Svaka gluva žena koja ima malu bebu na teritoriji AP Vojvodine dobila je od Saveza svetlosni signalizator za registrovanje bebinog plača. Obilazak bolesnih i starih članova i smeštanje u odgovarajuće ustanove. Saradnja sa specijalizovanim ustanovama za osobe sa posebnim potrebama, školama, SUP-om itd. Za svoj rad dobili su niz plaketa i priznanja
   
 • zapošljavanje članova se vrši u zaštitnim radionicama DES. Savez je osnivač DES u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici i inicijator formiranja posebnih odeljenjau sklopu fabrike Utva Pančevo itd. Pored toga, posreduju prilikom zapošljavanja u otvorenoj privredi i pomažu članovima, ako registruju sopstvenu delatnost. Održavaju predavanja o profesionalnoj orijentaciji i savetuju članove po pitanju prekvalifikacije, a prema njihovim mogućnostima
   
 • intenzivno rade na davanju sugestija i primedbi prilikom donošenja zakona vezanih za problematiku gluvih lica
   
 • radi što bolje socijalizacije i inkluzije u društvo, organizuju intenzivan rad na kulturno umetničkom polju: folklorna sekcija, škola pantomime, škola modernih ritmičkih igara, recitatorska sekcija
   
 • organizuju sportske aktivnosti, a koje su gluvima od presudnog značaja za psihofizički razvoj i to: mali fudbal, rukomet, kuglanje, stoni tenis, pikado, streljaštvo, šah, sportski ribolov, rvanje itd. Osvojili su mnoštvo medalja, kako na domaćim, tako i na međunardonim takmičenjima
   
 • izdaju svoje novine Glas tišine, štampali su tri udžbenika za učenje gestovnog govora, DVD rečnik za gestovne prevodioce, istorijat Saveza kao monografiju, dve potresne knjige ispovesti majke deteta oštećenog sluha, kao obavezno štivo za edukaciju roditelja, brošure za edukaciju roditelja oštećenog sluha i niz uputstava zaposlenima SUP-a i drugim državnim institucijama, a sve u cilju informisanja i približavanja problema gluvih široj javnosti. Imali su i svoju emisiju na RTV Novi Sad, Svet tišine
   
 • u sastavu imaju devet međuopštinskih i tri opštinske organizacije (MO Novi Sad, pančevo, Subotica, Sombor, Sremska Mitrovica, Vršac, Kikinda, Zrenjanin, Senta i OO Bela Crkva, Žabalj i Bečej) koje su logički raspoređene po celoj teritoriji AP Vojvodine, tako da, koordinirajući njihov rad, ima se potpuni uvid problema gluvih po regijama


Članica Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine, Vesna Petković, upoznaće Vas sa svojom delatnošću Antilopa – kožna galanterija, a detaljnije o listu Saveza, čitajte na stranici Glas tišine – list gluvih i nagluvih Vojvodine.


Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas