Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Motel Bojana

Za sve one koji traže jeftin motelski smeštaj ili noćenje u Novom Sadu, motel Bojana predstavlja svoju specijalnu ponudu za sve drage goste. Bežični internet. Više o firmi Motel Bojana

Medicinska laboratorija Lin Lab

Mikrobiološka laboratorija obavlja sve analize. Bakteriološki brisevi, alergološki, brzi testovi, virusologija, biohemijske i imunološke analize. Povoljno! Više o firmi Medicinska laboratorija Lin Lab

Kvantna medicina Dr Glendža

Kvantna medicina u Novom Sadu. Biorezonantna dijagnostika i terapija, lečenje kvantnom medicinom, bio rezonantni skener, pregled i analiza stanja svih organa. Više o firmi Kvantna medicina Dr Glendža

Život ljudi

Rod - gens, klan

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Pre 20 hiljada godina p.n.e., dolazi do preobražaja jednog oblika društvenog života, horde, u napredniji, odnosno rod (gens, klan). Rod je kvalitetniji oblik, pre svega, zato što zabranjuje polne odnose među krvnim srodnicima, a potencira odnose među pripadnicima različitih rodova.

Egzogamija – sklapanje brakova među pripadnicima različitih rodova – uslovljava odvajanje braće od sestara i odlazak u različite rodove. Ovakvi rodovi su materinski rodovi, koji su bili jedina forma postojanja rodova. To je doba matrijarhata, ženine vlasti nad muškarcem i računanja porekla po majci. Kasnije, sa porastom ekonomske uloge muškarca, razvija se patrijarhat.

U periodu rodovske organizacije društva, javlja se i društvena podela rada. Neki rodovi se okreću zemljoradnji, drugi lovu, treći stočarstvu, pa i zanatstvu. Takođe, osim što je biološka i ekonomska zajednica, rod je i zajednica svesti i osećanja, moralno-vaspitna, politička i religiozna zajednica.

Elementi koji drže na okupu ovu vrste zajednice jesu:
1.zajednički zemljišni posed
2.uzajamno pravo nasleđivanja
3.zajedničko poreklo
4.uzajamna obaveza na zaštitu, pomoć i potporu gentilnih drugova
5.zajedničko groblje
6.zajedničke verske svetkovine
7.zabrana ženidbe unutar gensa
8.pravo biranja i svrgavanja starešine

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas