Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Dekorativa keramika - veleprodaja keramike

Veleprodaja keramike: keramičke pločice, mozaici, urezivanje pločica, reklama na pločicama, dekori i listele. Obrada i uslužno sečenje keramičkih pločica. Više o firmi Dekorativa keramika - veleprodaja keramike

Klub borilačkih sportova Vojvodina-Veletabak

Klub borilačkih sportova, kontaktni borilački sportovi: Muay Thai (tajlandski boks), kik boks (ful kontakt, lou kik, K-1, semi kontakt, lajt kontakt) i savate. Više o firmi Klub borilačkih sportova Vojvodina-Veletabak

Prva privatna srednja optičarska škola Pašćan

Srednja optičarska škola Pašćan u Novom Sadu.Obrazovni profil mehaničar optike, tehničar optike, optičar optometrista. Nastava se odvija u školi u malim grupama Više o firmi Prva privatna srednja optičarska škola Pašćan

Kontinenti i države

Republika Hrvatska

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Hrvati su se doselili na područje današnje Hrvatske tokom 7. veka. Hrišćanstvo su primili iz romanskih gradova u Dalmaciji i od franačkih misionara. Tokom 8. i 9. veka osnovane su kneževine Panonska Hrvatska i Primorska Hrvatska, koje su u početku bile franački vazali. Dolaskom dinastije Trpimirovića na čelo Primorske Hrvatske počinje njen uspon, a istiskivanjem Mađara iz Panonske Hrvatske, koje je sproveo prvi hrvatski kralj Tomislav, dolazi i do ujedinjenja ove dve kneževine. Srednjevekovno hrvatsko kraljevstvo je najveću moć steklo za vreme kralja Petra Krešimira IV Trpimirovića. Poslednji hrvatski kralj Petar Svačić je poginuo u bici sa ugarskim kraljem Kolomanom 1097. godine, a hrvatska vlastela je izabrala Kolomana za kralja Hrvatske i ušla u uniju sa Ugarskom.

Teritorija oko grada Dubrovnika je bila organizovana u posebnu slovensku državu. Glavne prihode Dubrovačka republika je ubirala od trgovine, a postojala je sve do 1808.

Hrvatske teritorije su u 15. veku ugrožavali Turci, koji su naneli težak poraz vojsci hrvatskih velikana na Krbavskom polju 1492 godine.

Nizom ratova Habzburška monarhija i Mletačka republika su preotimale teritorije od Osmanlijskog carstva, a naseljavali su je Srbi koji su bili voljni da se bore protiv Turaka. Tako je u Habzburškoj monarhiji formirana Vojna krajina koja će doprineti odbrani Monarhije od Turaka. Napoleon Bonaparta je početkom 19. veka pokorio Mletačku republiku i Dubrovnik, a njihove teritorije je uključio u Ilirske provincije, koje su nakon njegovog poraza i Bečkog kongresa pripale Habzburškoj monarhiji.

Nakon Prvog svetskog rata (1914-1918) i raspada Austro-Ugarske, Hrvatska je ušla u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Tokom Drugog svetskog rata (1941-1945), ustaše su uz pomoć Nemačke osnovale Nezavisnu Državu Hrvatsku. Ustaše su tokom svoje vladavine izvršile zločine i genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, kao i na političkim protivnicima kvislinškom režimu nezavisno od njihove nacionalnosti. Nakon poraza NDH, Hrvatska je organizovana u jednu od 6 republika nove socijalističke Jugoslavije.

Republika bivše Jugoslavije je nezavisnost proglasila 1991. godine, a 1992. godine su je formalno priznale EU i UN. Hrvatska je srednjeevropska, mediteranska i balkanska država gde na zapadu ima izlaz na Jadransko more i graniči se sa Italijom; na severu se graniči sa Slovenijom i Mađarskom; na istoku sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.
Hvar - Hrvatska
Vlada Republike Hrvatske Grad Dubrovnik Makarska Plitvička jezera Pulska Arena
Zapadnu Hrvatsku pokrivaju Dinarske planine, dok je na istoku nizija koju navodnjavaju Sava i Drava i tu je najrazvijenija poljoprivredna proizvodnja. Više od 1/3 zemlje je prekriveno šumama, drvo je bitan izvozni proizvod. Glavna industrijska grana je turizam, dok su zalihe uglja, boksita, bakra, nafte i rude gvožđa pozamašne. Ekonomija se danas oporavlja od posledica decenijskog sukoba i lošeg poslovanja.

Teritorija republike Hrvatske je podeljena na 21 županiju. Glavni grad je Zagreb, sa oko 800 hiljada stanovnika,  koji je administrativno, ekonomsko i kulturno središte Hrvatske.
Po površini Hrvatska je za oko 1/3 manja od Srbije, a broji oko 4,5 miliona stanovnika.
Nacionalni internet domen je .hr.

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas