Virtualna fotografija
- Da bi gledali u svim pravcima, držite pritisnuto dugme miša i krećite se po slici.
- Za gledanje ovih slika potreban Vam je Microsoft Virtual Machine koju, u slučaju da
nemate, možete skinuti sa ove adrese.
{pan=-15.5} {tilt=4.3} {fov=100} {fovmax=120} {fovmin=30} {auto=0.5} {hotspot0=X0 Y100 i'images/klijenti/virtualne_slike/tripoid_ps.gif' q} {pan=-15.5} {tilt=4.3} {fov=100} {fovmax=120} {fovmin=30} {auto=0.5} {hotspot0=X0 Y100 i'images/klijenti/virtualne_slike/tripoid_ps.gif' q}
Zapoeni Zaustavi Približavanje Odaljavanje
Pomoć