Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Femina - ginekološka ordinacija

Ginekološka ordinacija, praćenje trudnoće, onkologija, kalposkopija, Papa test, ekspertni ultrazvuk, ispitivanje i lečenje ženskog i muškog steriliteta. Više o firmi Femina - ginekološka ordinacija

Fero-medika doo - spoljna rasveta

Proizvodnja rasvete: javna rasveta, fenjeri, lampioni. Mobilijar: česme, poštanski sandučići, klupe, stolovi za kafiće, korpe za otpatke, kovane ograde. Više o firmi Fero-medika doo - spoljna rasveta

Poliklinika Consilium

Ginekološka, internistička, radiološka, ortopedska i ordinacija za estetsku medicinu. Sistematski pregledi. Ultrazvučni pregledi, mamografija. Više o firmi Poliklinika Consilium

Obrasci

Rešenja o radu zaposlenog

Rešenja o radu zaposlenogU ovom članku možete naći sva rešenja o radu zaposlenog. A to su: rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, o plaćenom odsustvu, o upućivanju na plaćeno odsustvo, o neplaćenom odsustvu, o prekovremenom radu, o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, o otkazu ugovora o radu i zahtevu za ostvarenje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. više o Rešenja o radu zaposlenog, prava zaposlenog lica, radnika

Poreske prijave za socijalno osiguranje

Poreske prijave za socijalno osiguranjePoreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Pravno i fizičko lice koje ima zaposlene (u daljem tekstu: poslodavac), prilikom svake isplate zarada i naknada zarada, vrši obračun i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na način propisan ovim pravilnikom, na obrascima zbirne poreske prijave (u daljem tekstu: poreska prijava), i to: 1) PP OD Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade više o Porezke prijave za socijalno osiguranje, porezka prijava, obrasci za doprinose
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas