Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Psihološko savetovalište Psychogenesis :
Psihološko savetovalište Psychogenesis
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Psihološko savetovalište Psychogenesis Novi Sad

Adresa:
Somborska 21, III sprat, stan 40,
21000 Novi Sad
Telefon:
063 88...Klik za prikaz celog broja

http://www.danijelabudisa.com/

Psihološko savetovalište Psychogenesis u Novom Sadu, usluge obavlja psiholog i psihoterapeut. Psihoterapija i savetovanje, psihodijagnostika.
Kliknite za veću sliku - Danijela Budiša Ubović, Psiholog
Danijela Budiša Ubović, Psiholog
Kliknite za veću sliku - Psihološko savetovalište, Novi Sad
Psihološko savetovalište, Novi Sad
Kliknite za veću sliku - Psihoterapija, psihodijagnostika Novi Sad
Psihoterapija, psihodijagnostika Novi Sad
Kliknite za veću sliku - Psihoterapija u Novom Sadu
Psihoterapija u Novom Sadu

Osećate se potišteno, uplašeno, bespomoćno, zabrinuto, anksiozno? Imate navike kojih biste želeli da se oslobodite? Neraspoloženi ste i bez energije? Želite iz korena da promenite svoje obrasce ponašanja, jer ste svesni da Vam oni donose probleme? Na životnoj ste prekretnici, poput zasnivanje porodice, dobijanje prinove ili zaposlenja? Možda se nalazite u životnoj krizi, poput razvoda ili gubitka posla? Ili, naprosto, želite da radite na sebi, unapredite veštine komunikacije, emocionalnu inteligenciju i lični rast i razvoj?

Psihološko savetovalište Psychogenesis, u Novom Sadu, može Vam pomoći da se ponovo osećate dobro u svojoj koži. Osnivač je Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, doktor psiholoških nauka i Transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije.

Njena najveća preporuka je višegodišnje iskustvo u radu sa osobama koje na različite načine trpe psihičku patnju.

U okviru psihološkog savetovališta se obavljaju sledeće usluge:

 • Psihoterapija i savetovanje
 • Psihodijagnostika

 

PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE

Psihoterapija nije dragocena samo kod osoba koje imaju mentalne poremećaje, već za sve preduzimljive osobe, sa inicijativom i sklonošću da aktivno rešavaju vlastite probleme.  Psihoterapijom se unapređuje kvalitet života, dolazi do rešenja za neku neprijatnu životnu situaciju i unapređuje lični rast i razvoj.

Na raspolaganju je psihoterapija za odrasle i adolescente.

Kroz psihoterapiju i savetovanje, možete se osloboditi:

 • različitih strahova, strepnji i zabrinutosti
 • neraspoloženja
 • preterane samokritičnost i nesigurnosti
 • neželjenih navika i ponašanja
 • da lakše i brže prođete određene razvojne zadatke, kao što su odabir profesije, nalaženje zaposlenja, osamostavljivanje u odnosu naroditelje, zasnivanje porodice, dobijanje prinove i dr.
 • da lakše i brže prođete određene životne krize i teške životne događaje, kao što je razvod, gubitak posla i dr.
 • da prevaziđete različite mentalne poremećaje, kao što su anskiozni i poremećaji raspoloženja
 • da prevaziđete sumnju u sebe i svoje sposobnosti
 • da bolje razumete sebe, svoje misli, osećanja i ponašanja
 • da unapredite Vašu emocionalnu inteligenciju, što, pored ostalog, što znači da ćete naučiti da prepoznate sopstvena osećanja, spoznate njihovu funkciju i iskoristite ih na najbolji mogući način
 • da unapredite svoje veštine komunikacije
 • da postignete druge terapijske ciljeve, koji ovde nisu navedeni, a koji će da doprinesu
 • da se dobro osećate u soptvenoj koži.


PSIHODIJAGNOSTIKA

Jedna od usluga ovog psihološkog savetovališta je i psihodijagnostika ili klinička procena, koja se obavlja kada je potrebno mišljenje kliničkog psihologa o tome kakvo je psihičko funkcionisanje neke osobe, koje su njegove osobine ličnosti, da li je osoba podobna za psihoterapiju, kakvi su efekti primenjene psihoterapije ili farmakoterapije.


O PSIHOLOGU I PSIHOTERAPEUTU

Završila je osnovne studije psihologije u redovnom roku, kao i postdiplomske studije iz Kliničke psihologije, i odbranila doktorsku disertaciju početkom 2013. godine.

Od 2007. godine ima zvanje psihoterapeuta na nacionalnom nivou, a od 2013. godine i na međunarodnom nivou. Trenutno ima status vanrednog međunarodnog edukatora i supervizora iz transakcione analize.

Za 13 godina rada u praksi, dr sc. Budiša Ubović je imala preko 650 psihodijagnostičkih procena i preko 5000 sati psihoterapijskog rada.

Radi i kao edukator i supervizor u TA Centru, nacionalnoj asocijaciji transakcionih analitičra Srbije. Član je međunarodnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA) i TA Centra – asocijacija transakcionih analitičara Srbije.

Nepunih deset godina bila je angažovana u Kliničkom Centru Vojvodine, na Klinici za psihijatriju. Radila je tri godine kao koordinator i psihoterapeut u Savetovalištu za probleme upotrebe psihoaktivnih supstanci, EMPRONA, Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Četiri godine je radila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, kao asistent sa doktoratom na psihološkim predmetima.

Učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i konferencijama, gde je prezentovala naučne radove, koje je takođe pisala i za brojne domaće i međunarodne naučne časopise. Koautor je u nekoliko domaćih monografija i priručnika.

Živi i radi u Novom Sadu.

Broj otvorenih strana ovog meseca: 32
Ukupno: 666
Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas