Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Specijalistička psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir:
Specijalistička psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Specijalistička psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir Novi Sad

Adresa:
Joakima Vujića 8/I stan 4,
21000 Novi Sad
Radno vreme:
10:00-13:00 i 16:00-21:00
Telefoni:
069 27...Klik za prikaz celog broja
021 63...Klik za prikaz celog broja

Psihijatar, individualna, grupna psihoterapija, stres, PTSP, fobije, lečenje zavisnosti, psihijatrijska procena za invalidsku komisiju, sačinjavanje testamenta.
Kliknite za veću sliku - Anksiozni poremećaji
Anksiozni poremećaji
Kliknite za veću sliku - Demencija i drugi psihički poremećaji
Demencija i drugi psihički poremećaji
Kliknite za veću sliku - Depresija, dijagnostika i lečenje depresije
Depresija, dijagnostika i lečenje depresije
Kliknite za veću sliku - Individualna i grupna psihoterapija
Individualna i grupna psihoterapija
Kliknite za veću sliku - Bračno savetovanje
Bračno savetovanje
Kliknite za veću sliku - Strahovi i fobije
Strahovi i fobije
Kliknite za veću sliku - Opsesivno - kompulsivni poremećaj
Opsesivno - kompulsivni poremećaj
Kliknite za veću sliku - REBT psihoterapija
REBT psihoterapija

Život u dvadesetprvom veku ispunjen je napetošću, trkom za poslom, očuvanjem egzistencije itd. Stres se nalazi svuda oko nas - na radnom mestu, na ulici, u redu u banci, kod kuće... Suočavanje sa stresom i njegovo prevazilaženje ponekad umeju da budu pravi izazov na koji neko ume adekvatno da odgovori, dok neke osobe imaju problem da se sa njim izbore.

Naša reakcija na stres može biti različita, a ponajviše zavisi od naše ličnosti. Nekoga on motiviše, a nekoga otera u depresiju ili izazove neki drugi psihički poremećaj. Posledice dugotrajnog postojanja stresa znaju da budu veoma neprijatne i da nam otežaju normalno funkcionisanje.

Bez obzira da li Vas muči intenzivan stres, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), psihoseksualne disfunkcije, hronični bolovi različitog porekla, zastoj u učenju, problemi adolescencije ili nešto drugo, Specijalistička psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir je tu da Vam pomogne.

U ovoj ordinaciji obavlja se i psihijatrijska procena sposobnosti za invalidsku komisiju, mišljenje o sposobnosti za sačinjavanje testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju.

Pregled kod privatnog psihijatra se tretira isto kao pregled psihijatra u državnoj ustanovi u smislu da privatan psihijatar isto može da izda recept, otvori bolovanje i obavi obradu za invalidsku komisiju. U slučaju da niste u mogućnosti da dođete u ordinaciju, po dogovoru obavljamo i kućne posete.

PSIHIJATRIJSKI TRETMAN

Svaki pishijatar sa svojim klijentom prolazi kroz tri osnovne faze. To su procena, intervencija (psihoterapija) i prevencija ponovnog razvoja bolesti (recidiva). Psihijatrijska procena podrazumeva sistematisan razgovor koji psihijatar vodi sa klijentom, niz psiholoških i drugih testova, kao i pregled dotadašnje klijentove dokumentacije – prethodne procene, lekarski izveštaji, otpusnice i druga dokumenta u vezi sa problemom zbog kojeg se klijent javlja. Na osnovu njih psihijatar stiče detaljnu sliku o preblemu koji osoba ima.
 
Individualna ili grupna psihoterapija predstavljaju sledeću fazu. Na osnovu procene klijentove ličnosti i u zavisnosti od problema koji on ima, psihijatar određuje da li je za klijenta bolja individualna ili grupna psihoterapija. U rešavanju klijentovih problema u Specijalističkoj psihijatrijskoj ordinaciji Dr Čedomir Njegomir koristi se REBT terapija (racionalno emotivno bihejvioralna terapija).

Prevencija recidiva (ponovnog javljanja) bolesti predstavlja poslednju, treću fazu. Tokom ove faze psihijatar prati stanje klijenta i konstantno sarađuje sa njim, uči ga kako da prepozna prve znake problema s ciljem da se on na vreme javi na ponovno lečenje, pre nego što se bolest rascveta odnosno potpuno razvije.

ANKSIOZNI POREMEĆAJI

Anksioznost predstavlja poremećaj tokom kojeg osoba živi u stalnom iščekivanju da će se nešto strašno dogoditi. Ona se ubraja u najčešće psihičke poremećaje. Anksioznost, psihička napetost, panični napadi, strah, fobija i drugi anksiozni poremećaji čine život drastično težim za suočavanje. Psihoterapija predstavlja teren na kojem psihijatar otkriva uzrok anksioznog poremećaja i u saradnji sa klijentom pristupa njegovom otklanjanju. Specijalistička psihijatrijska ordinacija Njegomir pruža:

  • lečenje anksioznosti,
  • lečenje stanja straha i napada panike i
  • lečenje fobija (socijalna fobija, agorafobija, ostale specifične fobije).


PSIHIČKE BOLESTI

Psihičke bolesti ne mogu se izlečiti samoinicijativno. Problemi kao što su poremećaj spavanja, demencija, psihosomatska oboljenja, bipolarni afektivni poremećaj (manično depresivni poremećaj), psihoze, opsesivno-kompulsivni poremećaj i ostale psihičke bolesti zahtevaju intervenciju stručnog lica - psihijatra. Za lečenje ovih bolesti ili bar njihovo držanje pod kontrolom, potrebno je obaviti tačnu dijagnostiku i odrediti odgovarajući medicinski tretman. Razvojem farmacije, lekovi koji se koriste nemaju više za cilj da umrtve klijenta, već da ga osposobe za uključivanje u zajednicu.

LEČENJE ZAVISNOSTI

Zavisnost od benzodiazepina, zavisnost od alkohola i kockanja, zahtevaju lečenje od strane stručnog lica. Prvi korak predstavlja detoksikacija, odnosno izbacivanje materije odnosno ponašanja iz organizma. Nakon toga, osoba u saradnji sa psihijatrom, u okviru grupne ili individualne terapije detektuje i otklanja uzrok zavisnosti, te održava apstinenciju.

BRAČNO SAVETOVANJE

Tokom bračnog savetovanja psihijatar pomaže partnerima da pronađu pravi uzrok svojih problema, koji vrlo često biva skriven pod velom ponašanja koja se javljaju kao njegova posledica. On ne staje ni na čiju stranu, ne određuje ko je u pravu, a ko ne, ne osuđuje, već predstavlja sponu između bračnih partnera koja im pomaže da iznađu rešenje.

Ukoliko Vas zanima REBT psihoterapija, više informacija o njoj možete naći na stranici REBT psihoterapija.

U slučaju da mislite da Vi ili neko iz Vaše okoline boluje od depresije, više o ovoj bolesti, njenim simptomima, dijagnostici i lečenju možete naći na stranici Depresija, simptomi i lečenje.

Broj otvorenih strana ovog meseca: 57
Ukupno: 2986
Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas