Virtualna fotografija
- Da bi gledali u svim pravcima, držite pritisnuto dugme miša i krećite se po slici.
- Za gledanje ovih slika potreban Vam je Microsoft Virtual Machine koju, u slučaju da
nemate, možete skinuti sa ove adrese.
Zapoeni Zaustavi Približavanje Odaljavanje
Pomoć