Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Zemlja Čuda - dečiji vrtić:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Zemlja čuda - dečji vrtić

Adresa: Petefi Šandora 27, 21000 Novi Sad
Telefoni: 021 50 43 87; 021 50 66 15; 064 15 26 205OBRAZOVNO-VASPITNI PROGRAM

Prostor u kome se odvijaju sve aktivnosti je maksimalno prilagođen deci. Nema tabu prostora za igru dece. Nameštaj je tako dizajniran da ga deca lako mogu koristiti, didaktički materijal je na dohvat ruke deci.
Zemlja čuda - dečji vrtić, VirtualniGrad

Zemlja čuda - dečji vrtić


Program koji predstavlja osnovu rada sa decom u našem vrtiću je koherentan skup ideja dece, vaspitača i roditelja, logično proistekao iz unutrašnje motivacije dece u grupi i njihove životne sredine. Mera stvari jesu: dete, njegova interesovanja, potrebe, životne situacije, životni problemi, vaspitač i njegovo umeće, roditelji, kultura sredine i koncepcija zvaničnog programa. Program ne nastaje kao proizvod prethodnog radnog iskustva, već kao proizvod posmatranja konkretne grupe dece. Program se realizuje kroz projekte čiji su inicijatori deca, a sam projekat se realizuje kroz sve vaspitno – obrazovne oblasti. To nam daje mogućnost bližeg sagledavanja njihovih interesovanja, kao i talenata.

Oblici rada koji se primenjuju su: rad u malim grupama, individualan i frontalni rad. Metode podučavanja su: rešavanje problema, partnersko učenje, konstrukcija znanja, interaktivne metode učenja, demokratsko vođenje.

Praćenje razvoja dece, njihovog ponašanja, ispoljenih interesovanja i potreba, vaspitači vrše sistematskim posmatranjem i popunjavanjem specijalnog upitnika. Vaspitači u vrtiću Zemlja čuda su kreatori, praktičari i kritičari sopstvene prakse.


SAMOSPOZNAJA, SAMOPOŠTOVANJE, SAMOPOUZDANJE

Najvažnije za dete je da upozna samo sebe, kako bi moglo da prihvata neka druga saznanja. Kroz ohrabrivanje deteta da upozna samo sebe, mi mu pomažemo da konstantno jača samopoštovanje i samopouzdanje, kako bi bez daljih posledica moglo da funkcioniše kao deo grupe. Kroz konverzaciju, aktivnosti i praktične primere deca uče kako da na najprihvatljiviji način izraze svoja osećanja. Takođe se uče prihvatanju i poštovanju drugih i njihovih razlika.

Od septembra 2008. godine, uveli smo program Podsticanja dečjeg samopoštovanja putem kooperati ne kooperacije. Ciljevi ovog programa su jačanje dečjih sposobnosti i ličnih snaga promišljenim postupcima i odmerenim očekivanjima, koja se stavljaju pred dete da ih ono može ispuniti i doživeti uspeh, čime se utiče na podizanje njegovog samopoštovanja. Program se realizuje primenom igara sadržanih u Priručniku za podsticanje dečjeg samopoštovanja - JA, autora Lj. Dotlić i I. Gera.

Program realizuju vaspitači u saradnji sa roditeljima. Igre iz Priručnika... će se realizovati kroz tri matrice igara (ili niza vaspitnih postupaka i situacija koje podstiču dečje samopoštovanje):

  • Porodičnim spomenarom, kojim se daje podrška familijarnom, porodičnom aspektu poznavanja i poštovanja sebe, svog porekla i pripadnosti porodici
  • Ličnim kovčežićem, kojom se pruža detetu prilika da spozna značaj i sadržaje svoje privatnosti
  • Svitak dečjih prava je matrica kojom se razvija detetovo osećanje legitimnosti.


Matrice igara naglašavaju proces, kroz koji se podstiče detetov rad na sebi, stalno se odvija i omogućava detetu da stalno dodaje nove uvide, doživljaje i produkte, te da se tako uz pomoć roditelja i vaspitača neprekidno samoistražuje. Jedna od važnih matrica je njihovo postavljanje u porodici, gde preko deteta teče neprekidna veza između vrtića i porodice u ostvarivanju zajedničkog cilja – podsticanja dečjeg samopoštovanja.


RAZVOJ GOVORA I KNJIŽEVNOST

Deca se ohrabruju da bogate svoj rečnik i rade na tečnom govoru, kroz razgovor i slušanje; kroz slušanje, prepričavanje i ponavljanje priča, pesama, brojalica, brzalica. Pomažemo im da shvate značenja pisanih simbola, kako bi se jednog dana mogli što bolje izraziti. Takođe se deca kroz igru upoznaju sa dramskim stvaralaštvom i dečjim govornim stvaralaštvom. U prostoriji za igru, jedan kutak je specijalno opremljena biblioteka, u kojoj se deca susreću sa raznim vrstama knjiga (slikovnice, priče, pesme i drugo).


RAZVOJ POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA

Uz pomoć odraslih i njihovog iskustva, deca se upoznaju sa sortiranjem, klasifikacijom, uparivanjem, brojanjem, prostornim dimenzijama, prostornim relacijama i odnosima, vremenskim relacijama, geometrijskim oblicima i drugim. Deca uče da identifikuju objekte po obliku, poziciji, veličini, obimu, broju... Knjige, igre i pesmice pomažu deci da bez straha zaplove u svet brojeva i, kada su spremna, koriste jednostavne matematičke operacije.


UPOZNAVANJE OKOLINE

Deca uče da istražuju razne objekte i supstance sa sigurnošću, kao i da eksperimentišu sa velikim brojem materijala. Uče da prepoznaju razlike, šablone i sličnosti i da primenjuju svoja otkrića. Kroz priče i pesme učimo o našem okruženju, prirodnim pojavama, društvu i slično. Bogatsvo biljnog sveta u dvorištu vrtića, umnogome pomaže u upoznavanju okoline.


LIKOVNO VASPITANJE

Deca koriste velik dijapazon pomoćnih sredstava da iskažu svoje ideje i osećanja. Ona istražuju i grade u dve ili tri dimenzije koristeći boje, lepak, prirodne materijale i razne otpatke. Istražuju oblike, boje, teksturu, crtanje, kolaž i slikanje. Upoznaju se sa primenjenom umetnošću, kao i estetskim procenjivanjem.


FIZIČKO VASPITANJE

Deca imaju prilike da unutar objekta i u dvorištu, razvijaju samopouzdanje i užitak korišćenja sopstvenog tela i raznih veština. Radi se na razvoju velikih mišićnih grupa, uči se kontrola pokreta, penjanje i odražavanje ravnoteže, bacanje i hvatanje malih i velikih objekata i preciznost.


MUZIČKO VASPITANJE

Muzika je veoma važna u životu dece. Deca imaju mogućnost da savladaju osnovne tehnike pevanja i sviranja na raznim vrstama udaraljki, kao i osnove plesa kroz zanimljive dečje pesmice. Kroz ples se neguje lepo držanje, gracioznost, razvija se memorija, ali i jača veliki broj mišića.


ENGLESKI JEZIK

Program podsticanja komunikativnih sposobnosti na engleskom jeziku (Teddies and Bunnies, autor dr Melanija Mikeš)

Program realizuje prof. engleskog jezika Dragana Radović. Za ovaj program smo se opredelili na osnovu sve veće potrebe znanja engleskog jezika, tako da je on obavezan za svu decu u predškolskoj ustanovi.
Glavne karakteristike programa su:

  • Aktivnosti na nematernjem jeziku se tematski povezuju sa aktivnostima na maternjem jeziku
  • Jezik se prezentuje deci u monukitavnim situacijama, mahom igrolikog tipa
  • Jezik se upotrebljava u dvosmernim interakcijama dece i vaspitača
  • Aktivnosti na nematernjem jeziku su dinamične, tj. deca fizičkom aktivnošću prate govorne aktivnosti, a vaspitač u toku izvođenja aktivnosti više puta menja oblik rada


Način realizacije:

  • Situacije u kojima se deca i vaspitač sporazumevaju na engleskom su struktuirane (u određenom delu dana se aktivnosti obavljaju na engleskom jeziku) i manje struktuirane (engleski se koristi u okviru svakodnevnih aktivnosti – igre na dvorištu, oblačenje, za vreme obroka, pranje ruku…)
  • Teme i tempo rada se određuju na nivou svake grupe.


Više informacija pružiće Vam Zemlja čuda - dečiji vrtić.

Ako Vam je interesantan novootvoreni park zabave u Zemlji Čuda, posetite stranicu Adrenalin Park.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas