Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Kairos - specijalistička ORL ordinacija

Otorinolaringološka ordinacija Kairos, lečenje bolesti uva, nosa i grla, ORL specijalistički pregledi. Dijagnostika i terapija bolesti paranazalnih šupljina. Više o firmi Kairos - specijalistička ORL ordinacija

Specijalna oftalmološka bolnica Vidar - Orasis Swiss

Novo - skidanje dioptrije od -15 do +5 laserom. Hirurgija katarakte, operacija glaukoma, laser i operacije mrežnjače. Lečenje svih vrsta očnih bolesti. Više o firmi Specijalna oftalmološka bolnica Vidar - Orasis Swiss

Korisne informacije

Privredna komora Srbije

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Kreiranje prepoznatljivosti Srbije kao zemlje tržišne ekonomije, otvorenih granica, spremne da se uključi u nadmetanje na tržištu Evropske unije, predstavlja nacio­nalni interes i suštinsko opredeljenje Privredne komore Srbije. Na tim osnovama utemeljeni su strateški ciljevi Privredne komore Srbije, vodeće asocijacije srpskih privrednika – povećanje konkurentnosti srpske privrede, unapređenje ekonomskog razvoja zemlje, izvoza i stranih direktnih investicija, suzbijanje sive ekonomije, nelojalne konkurencije i ograničavanje monopola.

 

Privredna komora Srbije, kao zastupnik interesa srpske privrede, intenzivno radi na podizanju nivoa konkurent­nosti nacionalnih kompanija i prilagođavanju evrops­kim standardima, s ciljem što spremnijeg suočavanja sa ve­likim izazovima poslovanja na međunarodnom tržištu. Sistematskim i planskim aktivnostima naša kuća nastoji da prevaziđe predrasude privrednika o potrebi interna­cionalizacije domaćeg tržišta i ponudi konstruktivna rešenja, kako bi privreda Srbije, opterećena brojnim nasleđenim problemima, što bezbolnije završila tranzicioni proces. Evropske i međunarodne ekonom­ske integracije podrazumevaju temeljne privredne re­forme, tako da Privredna komora Srbije, asocijacija više od 100.000 privrednika nastoji da se izbori za veća javna ovlašćenja i ojača poziciju ravnopravnog partnera Vlade Srbije u stvaranju povoljnog ambijenta za unapređenje privrednih i preduzetničkih delatnosti. Aktivno prateći i učestvujući u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije, članicama stavljamo na raspolaganje sav svoj kapacitet, kako bi se normativno, organizaciono i kadrovski pripremili za uspešno poslovanje na jedinstvenom evropskom tržištu.

Aktivnosti Privredne komore Srbije usmerene su na pružanje podrške i zaštitu interesa domaće privrede, pre svega, informisanjem, promotivnim i konsultantskim us­lugama. Predlaganjem zakona izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, Privredna komora Srbije utiče na poslovnu klimu u Srbiji i doprinosi unapređenju privredno-sistemskog am­bijenta. Uspešnu misiju nastavićemo aktivnim učešćem u formulisanju novih zakonskih rešenja, iniciranjem izmena i dopuna postojećih zakona, praćenjem njihove primene u praksi i uticaja na privredu i članice komor­skog sistema.

Inicijativu za donošenje petogodišnjeg Nacionalnog pro­grama za unapređenje konkurentnosti i razvoj privrede Srbije pokrenuli smo uz svest da samo jaka privreda predstavlja ključ uspešnog učešća u velikoj borbi za op­stanak na svetskom tržištu. U tom smislu, važan zadatak Privredne komore Srbije je promovisanje srpske privrede – saradnjom sa investitorima koji su već prisutni u Sr­biji, učešćem na inostranim sajamskim manifestacijama i međukomorskom saradnjom. Uspešno sarađujemo sa resornim ministarstvima, sindikatima i ostalim relevant­nim institucijama, što je značajno prilikom predstavljanja Srbije kao atraktivne lokacije i dobrog mesta za investi­ranje. Privredna komora Srbije, takođe, popularizuje i primenu CEFTA Sporazuma kao i Sporazuma sa Ruskom Federacijom o slobodnoj trgovini, koji predstavlja kom­parativnu prednost i čini Srbiju atraktivnijom investi­cionom destinacijom za strane partnere. Aktivnom pro­mocijom srpske privrede otvaraju se veće mogućnosti za poslovanje na međunarodnim tržištima.

U uslovima tranzicije i transformacije iz jednog višedecenijskog sistema u potpuno drugačiji, tržišni način poslovanja, Privredna komora Srbije se nameće i preporučuje kao kuća duge, uspešne tradicije i reprezenta­tivnog članstva, koja ravnopravno zastupa i štiti interes svih članica. 

Nudimo vam konstruktivnu saradnju! Cilj nam je isti – stabilna, jaka privreda i razvoj zemlje, a zajednički i osmišljen rad najbolji zalog uspeha!

Privredna komora Srbije


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas