Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Dynamic Pro

Prodaja ortopedskih pomagala; sportske bandaže i steznici, izrada individualnih uložaka po gipsanom otisku, kompletan izbor pomagala od preventive do sanacije. Više o firmi Dynamic Pro

Beli sztr - servis viljuškara

Servisiranje i remont dizel, elektro i plinskih viljuškara. Rezervni delovi za viljuškare, zupčanici i osovine. Izrada svih delova po porudžbini. Više o firmi Beli sztr - servis viljuškara

Rođendaonica Teatrilo

Rođendaonica za decu - rođendani sa predstavom. Pozorište za decu, sa redovnim repertoarom dečijih predstava za sve uzraste. Dramski studio za decu i mlade. Više o firmi Rođendaonica Teatrilo

Nauka

Predavanje akademika Danila Baste

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Predavanje koje će održati akademik Danilo Basta, pod nazivom Subjektivna pravda ili pravednost kao vrlina, biće održano u sredu, 17. maja 2017. godine, u 19 sati, u Svečanoj sali Ogranka SANU, u Novom Sadu.

Akademik Danilo Basta


Akademik Danilo Basta rođen je 4. septembra 1945. u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet u Beogradu upisao je 1964, a diplomirao na njemu 1968. Studirao je i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Godine 1970. izabran je za asistenta na predmetu Istorija političkih teorija kod prof. Mihaila Đurića. Magistrirao je na Pravnom fakultetu 1973. odbranivši rad pod naslovom Poreklo i svrha države u Kantovoj političkoj filozofiji. Doktorirao je 1978. na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranivši disertaciju Johan Gotlib Fihte i Francuska revolucija. Deset godina je bio isključen iz nastave (1973-1983) zbog potpisivanja peticije kojom je traženo pomilovanje prof. Mihaila Đurića. Veći deo tog vremena (1975-1984) proveo je u fakultetskom Institutu za pravne i društvene nauke, najpre kao asistent-istraživač, a potom, od 1982-1984, kao naučni saradnik.

Kao stipendist Humboltove fondacije iz Bona dva puta je boravio u SR Nemačkoj: 1976/77. na Univerzitetu u Kelnu, kod prof. Karl-Hajnca Folkman-Šluka, i 1984. na univerzitetu "Johanes Gutenberg" u Majncu, kod prof. Riharda Visera. Počev od 1985, redovno je učestvovao u izvođenju nastave na poslediplomskim tečajevima u okviru "Inter University Center of Postgraduate Studies" u Dubrovniku.

Bio je urednik časopisa "Gledišta" i "Theoria". Bio je i član redakcije "Nolitove" biblioteke "Nomos". Sada je glavni i odgovorni urednik biblioteke "Politika i društvo".
Učestvovao je kao referent na raznim simpozijumima u zemlji i inostranstvu.
Za dopisnog člana SANU izabran je 30.10.2003.

Središnje područje njegovog interesovanja i bavljenja u prvom redu čini politička i pravna filozofija nemačkog idealizma. Na području pravne filozofije osobitu pažnju poklonio je tradiciji prirodnog prava i problemu slobode.

Počeo je da objavljuje još kao student. Od njegovih radova monografskog karaktera, odnosno knjiga, mogu se pomenuti: Poreklo i svrha države u Kantovoj političkoj filozofiji, Filozofske studije, 1973, 71-138; Johan Gotlib Fihte i Francuska revolucija – Ispunjenje novovekovnog prirodnog prava u Fihteovoj ranoj političkoj filozofiji, Beograd, 1980; Pravo pod okriljem utopije – Ernst Bloh i tradicija prirodnog prava, Beograd, 1988; Pravo i sloboda – O perspektivi slobode u stranoj i našoj pravnoj filozofiji, Novi Sad, 1994; Neodoljiva privlačnost istorije, Beograd, 1999; Večni mir i carstvo slobode – Ogledi o Kantovoj i Fihteovoj praktičkoj filozofiji, Beograd, 2001; Pet likova Slobodana Jovanovića, Beograd, 2003. Pored toga, objavio je i niz članaka, od kojih neke u inostranim časopisima i godišnjacima (Archiv fuer Rechts– und Sozialphilosophie, Rechtstheorie, Bloch-Archiv i dr.).
Bavi se i prevođenjem. Prevodio je na srpski jezik Kanta, Fihtea, Šelinga, Fivega, Henisa, A. Šmita, Markuzea, Kelzena, Laska, Ničea, A. Kaufmana, K. Šmita, K. Jaspersa, E. Kasirera i dr.

Za više informacija o mestu dešavanja, pogledajte onlajn prezentaciju Ogranak SANU Novi Sad.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas