Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Fakultet tehničkih nauka

Studije tehničkih nauka - arhitektura, građevinarstvo, elektronika, mašinstvo, saobraćaj, industrijsko inženjerstvo i menadžment, grafičko inženjerstvo. Više o firmi Fakultet tehničkih nauka

Omega-Plus str - sigurnosna ulazna vrata

Sigurnosna ulazna vrata, prodaja i ugradnja sigurnosnih ulaznih vrata. Izrada vrata i nadvratka. Sobna vrata od medijapana i segmentna garažna vrata. Više o firmi Omega-Plus str - sigurnosna ulazna vrata

Tefter doo - knjigovodstvena agencija

Knjigovodstvena agencija, knjigovođstvo, knjigovodstvene usluge i vođenje knjiga. Osnivanje radnje, prijava i odjava radnika, plate i naknade... Više o firmi Tefter doo - knjigovodstvena agencija

Istorija

Arheološko nalazište Vinča

Arheološko nalazište VinčaArheološko nalazište Vinča se nalazi nadomak Beograda, pored puta Beograd – Smederevo. Poznata je po nalazima izuzetne arheološke vrednosti. Pristorijski lokalitet Belo brdo, čije istraživanje je započeo prof. dr Miloje Vasić, davne 1908. godine, predstavlja ostatke neolitskog naselja sa kućama i zemunicama i ostacima materijalne kulture praistorijskog čoveka. U nataloženim slojevima, koji su polagani od 4500. do 3200. godine pre naše ere više o Arheološko nalazište Vinča

Viminacium - Arheološko nalazište

Viminacium - Arheološko nalazišteViminacium, nekadašnji rimski logor i grad, koji se prostire ispod areala sela Stari Kostolac i Drmno, nedaleko od Kostolca, još 1949. godine je stavljen pod zaštitu države kao spomenik kulture – arheološko nalazište. Na ovom prostoru su očigledno živeli Kelti, sudeći prema keltskim nekropolama, a rimski vojni logor je nastao prilikom dolaska Rimljana na Dunav, u prvim decenijama I veka. Ubrzo je tu nastao i grad, kao središte provincije više o Viminacium-arheološko nalazište

Kalendar

KalendarStari narodi Indusi, Kinezi, Egipćani, Jevreji, Vavilonci uzimali su za osnovu svojih kalendara mesečevo kretanje na koje se i danas oslanjaju muslimanski i jevrejski kalendar. Značajnu reformu kalendara uveo je 46.god. pre n.e. na osnovu istraživanja aleksandrijskog astronoma Sizogena Julije Cezar. Novi, julijanski kalendar za svoju osnovu je imao Sunčevu godinu, koja je od prirodne-tropske godine bila duža za 0,0078 dana više o Kalendar
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas