Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Optika S – dioptrijske i sunčane naočare

Očna optika u Novom Sadu. Određivanje dioptrije, izrada naočara, prodaja naočara, popravka naočara. Dioptrijski ramovi, naočare za decu. Sunčane naočare. Više o firmi Optika S – dioptrijske i sunčane naočare

Omega-Plus str - sigurnosna ulazna vrata

Sigurnosna ulazna vrata, prodaja i ugradnja sigurnosnih ulaznih vrata. Izrada vrata i nadvratka. Sobna vrata od medijapana i segmentna garažna vrata. Više o firmi Omega-Plus str - sigurnosna ulazna vrata

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Dečija i adolescentska psihijatrija, psihijatrija odraslih, psihoterapija, lečenje mentalnih poremećaja. Više o firmi Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Korisne informacije

Povlačenje sredstava iz penzionog fonda

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Sa povlačenjem Vaših sredstava možete početi najranije sa 53 godine, a najkasnije sa navršenih 70 godina.
U posebnim slučajevima možete ranije povući sredstva sa vašeg računa i to u slučaju vanrednih troškova lečenja ili trajne nesposobnosti.
 
Vaša akumulirana sredstava sa računa možete povući na nekoliko načina:
  1. jednokratnom isplatom
  2. kupovinom anuiteta kod društva za osiguranje
  3. programiranom isplatom
  4. kombinacijom ova tri načina
Jednokratna isplata je povlačenje akumuliranih sredstava sa Vašeg individualnog računa u dobrovoljnom penzionom fondu. Na isplaćenu sumu plaćate porez na kapitalnu dobit po stopi od 20%.
 
Programirana isplata je isplata akumuliranih novčanih sredstava sa Vašeg računa koja se obavlja u skladu sa posebnim ugovorom koji ste potpisali i koje isplaćuje društvo za upravljanje. Ugovorom definišete učestalost isplate akumuliranih sredstava kao i period u kome će ta sredstva biti isplaćivana. Sredstva koja su neisplaćena ostaju u fondu i dalje se investiraju. Na svaku pojedinačnu isplatu plaća se porez na kapitalnu dobit od 20%.
 
Prenos sredstava sa individualnog računa člana sa ciljem kupovine anuiteta ne podleže oporezivanju.
 
Kako možete da zaštitite svoja prava?
 
Dobra informisanost će Vam značajno olakšati da zaštitite i ostvarite svoja prava, ako problem zaista postoji.
„Bolje sprečiti nego lečiti!“ Ovde su neki saveti koji će Vam pomoći da se odlučite pri izboru fonda. Možda Vam mogu pomoći da izbegnete neprijatne situacije do kojih bi kasnije došlo:
  • Proverite da li su društva između kojih se odlučujete dobila dozvolu NBS za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Spisak svih društava možete pronaći na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs.
  • Pročitajte sve informacije koje ste dobili, naročito tekstove koji su ispisani malim slovima. Obratite pažnju na prospekt!
  • Pitajte sve što niste razumeli.
  • Pažljivo proverite svaku informaciju o dobiti koju možete ostvariti od investiranja ili o brzini rasta Vaših sredstava. Obično je to samo ilustracija ili pretpostavka, a ne garancija za ono što ćete dobiti u budućnosti.
  • Budite sigurni da ste razumeli svaki rizik koji je vezan za Vaše investiranje.
  • Budite sigurni da ste razumeli sve naknade koje ćete morati da plaćate.
Koliko god da ste pažljivi, problemi se i pored toga mogu pojaviti. Ako smatrate da imate razloga da se žalite, a niste sigurni kako to da uradite, obratite se kol centru Narodne banke Srbije 0800–111–110.

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas