Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Excalibur Language School

Škola engleskog jezika, tečajevi za decu i odrasle, pripremna nastava za polaganje Cambridge English Language Assessment ispita, poslovni engleski i prevod. Više o firmi Excalibur Language School

Baby Sara doo

Oprema za bebe, decu i trudnice. Kolica, krevetići, autosedišta, stolice za hranjenje, ogradice, dubak, šetalice, zaštitnici, igračke, cucle, flašice, veš. Više o firmi Baby Sara doo

Poliklinika Uromedica

Urologija, ginekologija, kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, nefrologija, fizikalna medicina, onkologija, vaskularna hirurgija, opšta hirurgija. Više o firmi Poliklinika Uromedica

Korisne informacije

Pomoć pri otvaranju Društva sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Za otvaranje DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) postupak je sledeći:

Da bi poveli postupak osnivanja treba izabrati jedan od najbitnijih elemenata budućeg društva a to je IME. Ma kako vam sad izgledalo da je to lak posao, zbog jedinstvene baze podataka za Srbiji, izbor imena se jako suzio jer APR zahteva da vaše ime ima najmanje 4 slovna ili brojna znaka drugačija od postojećih imena. Ako u svom imenu imate reci kao što su AGRO, ART, BUILD, KOMERC ili slično, šansa da pronađete adekvatno ime postaje noćna mora.

Na adresi www.apr.sr.gov.rs  pod opcijom Pretraga preduzeća i preduzetnika imate mogućnost da testirate svoje ime. Najbitnije je da testirate deo imena s opcijom SADRŽI a ne TAČNO jer ćete tako dobiti sve firme koje sadrže deo vašeg imena u njima i samim time imate više šanse da vidite koliko je poklapanje i koliko vam još slova treba da bi to ime dobilo gore navedeni uslov.

Ukoliko to vi ne uradite, to ćemo uraditi kod nas, kad započnete postupak, dokle god ne nađemo ime koje odgovara svim uslovima.

Pored ovog podatka o imenu, morate definisati i sledeće:

1.Adresa preduzeća

2. Osnovna delatnost (u delu USLUGE/Osnivanje preduzeća i radnji imate opciju ŠIFARNIK gde možete skinuti šifarnik u PDF formatu) i odabrati unapred sve one poslove kojima se želite baviti ili mislite da će vam možda trebati. Pored toga birate i jednu šifru koja će vam biti osnovna delatnost i koja će vas pred organima Srbije definisati u određenoj grupaciji (trgovina, usluge, proizvodnja ...)

3. Fotokopirati lična dokumenta OSNIVAČA i odrediti da li će neko od njih biti i direktor preduzeća ili će to biti ličnost koja nije osnivač.

Mi Vam pripremamo:

4 kopije Akta o osnivanju - U slučaju jednog osnivača - Odluka a u slučaju dva ili više osnivača - Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

4 kopije OP obrasca (Overa potpisa)

1 komplet Zahteva za osnivanje

Kopije lične karte (najmanje 3)

4 uplatnice (taksa za osnivanje, taksa za matični broj, taksa za overu Akta i taksa za overu OP obrasca)

Akt o osnivanju (bez obzira da li je Odluka ili Ugovor) overava se u Sudu od strane svih osnivača.

OP obrazac overavaju svi potpisnici u Sudu.

Jedan od osnivača ili direktor overava svojim potpisom Zahtev za osnivanje.
Nakon overe Akta i OP obrasca u Sudu, sa jednim primerkom overenog Akta, odlazite u Poslovnu banku - po vašem izboru i deponujete najmanje 250 € u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na poseban račun a banka vam na osnovu toga izdaje Potvrdu o deponovanju sredstava za osnivanje DOO.

Kada sve to obavite, dolazite do nas da mi od tih dokumenata formiramo predmet koji predajemo nadležnoj službi u Agenciji za privredne registre.

Nakon 10 do 15 dana, REŠENJE vam stiže na izabranu adresu.
Kada dobijete rešenje (napravite najmanje 5 kopija istog), pravite pečat (potrebno od 1 sat pa do 1 dan).

Po dobijanju pečata s rešenjem dolazite kod nas da pripremimo dokumenta za dobijanje PIB-a (Poreski Identifikacioni Broj). Za PIB su vam potrebna dva obrasca (dobijate kod nas), dve kopije rešenja i tri kopije lične karte lica koje je ovlašćeno za zastupanje gde se na jednoj od tih kopija ovlašćeno lice potpiše i pečatira ga.

NOVOST: Od početka septembra meseca 2007. godine uvedena su sledeća pravila kod dobijanja PIB-a:

1. prijavu za PIB obavezno mora predati i podići ovlašćeno lice (vlasnik ili direktor)
2. Ukoliko su osnivač ili osnivači preduzeća i osnivači nekih drugih radnji i preduzeća, moraju doneti potvrde iz Poreskih uprava na teritoriji tih radnji i preduzeća da su platili sve poreze inače PIB ne mogu dobiti.

Po predaji obrazaca za PIB, nakon nekoliko dana očekujete inspektora iz Poreske uprave koji proverava podatke iz prijave. Za inspektora trebate pripremiti sledeće:
  • Vlasnički list ili kupoprodajni ugovor za objekat u kome ste prijavili sedište ako je on vaše vlasništvo ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora ako je prostor zakupljen
  • Sva dokumenta koja ste formirali i dobili u postupku osnivanja (Rešenje, OP obrazac...)
  • Natpis sa podacima preduzeća na objektu ili ulazu u zgradu i kancelariju
  • Ugovor sa knjigovodstvenom agencijom

Po dobijanju PIB-a, odlazite sa svim dokumentima u izabranu Poslovnu banku, otvarate tekući račun preduzeća i dajete nalog za prenos osnivačkog uloga sa posebnog računa za depozit na vaš tekući račun i s time ste postali AKTIVNI.

Ukoliko se odlučite da budete naš komintent za vođenje poslovnih knjiga (najmanje na godinu dana) dobijate, pored gore navedenih, BESPLATNO i sledeće usluge:

Formiranje dosijea PORESKOJ UPRAVI koji aktivira vaše preduzeće kao PORESKOG OBVEZNIKA.

Odgovarajuće radnje potrebne za prijavu RADNIKA u radni odnos.

Prijava za PDV (ovo nije obavezno ali ako imate potrebu da budete u PDV-u radi boljeg poslovanja i položaja na tržištu možete je predati na osnovu predpostavljenog prometa u sledećih 12 meseci koji mora biti najmanje 1.000.000 din )

Tefter Knjigovodstvena agencija

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas