Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Ultrazvuk - Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev

Specijalistički kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku gornjeg abdomena, male karlice, mozga male dece, površnih organa i tkiva (štitne žlezde, mišića, zglobova). Više o firmi Ultrazvuk - Dr sci. med. Mirjana Dobrosavljev

Fakultet tehničkih nauka

Studije tehničkih nauka - arhitektura, građevinarstvo, elektronika, mašinstvo, saobraćaj, industrijsko inženjerstvo i menadžment, grafičko inženjerstvo. Više o firmi Fakultet tehničkih nauka

Prenoćište - restoran Sunce

Prenoćište - restoran na Fruškoj gori, na putu ka Vencu, na Fruškoj gori. Sobe za noćenje i smeštaj. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilj. Letnja bašta. Više o firmi Prenoćište - restoran Sunce

Za lakše poslovanje

Pokretne platforme za invalide - pristupačnost za sve

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Objekti visokogradnje javne i poslovne namene moraju se projektovati i graditi tako da osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omoguće nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa deset i više stanova moraju se projektovati i graditi tako da se osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. Ovako glasi Član 5. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br.72/09), kojim je u Srbiji uređena pristupačnost u smislu obaveznosti.

Platforme za invalide, projektovanje platformi


Prema Zakonu, pristupačnost se mora obezbediti licima smanjene pokretljivosti (osobama koje imaju privremene ili trajne smetnje pri kretanju zbog invalidnosti, starosti, trudnoće ili drugih razloga), kao i licima sa invaliditetom (osobe sa urođenom ili stečenom fizičkom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom umanjenom sposobnošću).

Pristupačnost je rezultat primene tehničkih rešenja u izradi projektno-tehničke dokumentacije i građenju objekata, kojima se licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom obezbeđuje nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim objektima, na istom nivou kao i ostalim licima;

Dakle, kada planirate gradnju, morate ispoštovati i uslove za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. U tome Vam mogu pomoći usluge projektovanja platformi i liftova, koje obavlja biro za projektovanje Ninaso Lifts.

Za obezbeđenje pristupačnosti koriste se elementi pristupačnosti, pa tako za potrebe savladavanja visinskih razlika prostora, kao i etažnih visinskih razlika kojima se kreću lica smanjene pokretljivosti, mogu da se koriste sledeći elementi pristupačnosti: rampa za invalide, stepenice, lift, vertikalno-podizna platforma i koso-podizna sklopiva platforma.

Projektovanje platformi za invalide


Za potrebe savladavanja visinskih razlika, u slučaju kada nije moguća primena rampe za invalide, obzirom na propisane zahteve za rampe, u smislu zavisnosti visinska razlika, dužina rampe, odmarališta i dozvoljenog nagiba rampe, kao elementi pristupačnosti  obavezno se primjenjuju liftovi za invalide, vertikalno-podizna platforma i/ili koso-podizna sklopiva platforma, a koji se takođe primenjuju i za savladavanje etažnih visinskih razlika.

Ninaso Lifts, koji se bavi projektovanjem liftova, pokretnih stepenica i platformi, obaviće za Vaš građevinski objekat vrhunsko projektovanje platformi za invalide, kao i stručni nadzor postrojenja. Kada su u pitanju pokretne platforme za invalide, pored stručnosti i efikasnosti u poslu, ovaj biro će Vam ponuditi različita tehnička rešenja i znaće da ih prilagodi vrsti objekta. Takođe, biće podrška pri projektovanju i izvođenju građevinskih radova. Dugogodišnje iskustvo i poznavanje zakona i propisa iz oblasti građevine, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od pozara, veština i profesionalizam, dodatni su razlozi zašto da ovom projektnom birou poverite ovako važan posao.

Informišite se kako da ispunite svoju obavezu i obezbedite pristupačnost.  Kontaktirajte Ninaso Lifts za pokretne platforme za invalide.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas