Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Klub Prijatelji

Planinarsko-Ribolovački-Kamping klub: Prijatelji - klub za putovanja i življenje u prirodi. Svega ima na našim putovanjima, a najviše i najbitnije: Prijateljstva. Mi smo i planinarski, Više o firmi Klub Prijatelji

Eko sanitarni sistemi - mobilni toaleti

Iznajmljivanje, transport i postavljanje mobilnih toaleta. Održavanje prenosivih, plastičnih eko toaleta. Mobilni toaleti za gradilišta, manifestacije, skupove. Više o firmi Eko sanitarni sistemi - mobilni toaleti

Srednja saobraćajna škola u Novom Sadu

Srednja saobraćajna škola u Novom Sadu, trogodišnje i četvorogodišnje školovanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalizacija za vozače motornih vozila. Više o firmi Srednja saobraćajna škola u Novom Sadu

Za lakše poslovanje

Osnivanje preduzeća - dokumentacija, formulari i uslovi

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Osnivanje preduzeća je veliki i hrabar korak za jednog čoveka. Želite sami da krčite sebi svoj, i samo svoj, poslovni put, želite sami da se borite, ali nemojte da se to pretvori u borbu sa vetrenjačama. Olakšajte sebi one poslove koje mogu da urade drugi, mnogo stručniji, kako biste Vi mogli da se posvetite svom radu i svojim klijentima. To ne može da učini niko osim Vas. Ekonomisti i knjigovođe agencije Konto ekspres pomoći će Vam od samog početka, a to je otvaranje radnje.

Knjigovodstvena agencija, osnivanje preduzeća, radnje, VirtualniGrad


Radnje su prodavnice, radionice, kancelarije, biroi, servisi, agencije, studija, pansioni, apoteke, ordinacije, poznatiji kao STR, SZR, SUR,... Možda Vas brine ako u momentu podnošenja prijave ne ispunjavate uslove u pogledu stručne spreme ili zdravstvene sposobnosti. Ako je to slučaj, onda dajete izjavu da ćete zaposliti radnike koji te uslove ispunjavaju.

Opšti uslovi osnivanja radnje koje mora da ispuni fizičko lice:
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost, ako Zakonom o privatnim preduzetnicima za obavljanje određenih delatnosti nije drukčije određeno;
  • da ima osnovno obrazovanje, ako Zakonom o privatnim preduzetnicima za obavljanje određenih delatnosti nije drukčije određeno;
  • da je poslovno sposoban;
  • da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje određene delatnosti, odnosno da mu pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, dok traju pravne posledice osude, odnosno mere;
  • da ima opremu i kadrove koji su propisani za obavljanje delatnosti, kao i odgovarajući prostor, osim ako priroda delatnosti, odnosno poslova to ne zahteva.
Formular Agencije za privredne registre.pdf

Dokumentacija, prijave, formulari za osnivanje radnje su gomila papira koje treba popuniti, potpisati, sa njima u rukama čekati u redu, doći na red, predati, vratiti se sa šaltera, jer nešto nedostaje, stati u red, čekati, predati,.... Zato je tu knjigovodstvena agencija Konto ekspres. Da bi pripremila sve što treba, da bi Vas posavetovala, da bi rešila problem i odgovorila na pitanja koja se tiču neprijatnog, ali neophodnog, posla koji zovemo osnivanje preduzeća – dokumentacija, formulari, uslovi.
 

Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas