Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Educons univerzitet

EDUCONS, Fakultet za uslužni biznis-FABUS, menadžment i usluge, Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet zaštite životne sredine i Akademija klasičnog slikarstva. Više o firmi Educons univerzitet

PIP doo - proizvodnja tortilja

Proizvodnja tortilja, tortilje za slatko i slano. Recepti za tortilje sa mesom, povrćem i voćem. Originalna meksička tortilla. Slani i slatki integralni keks. Više o firmi PIP doo - proizvodnja tortilja

Prva privatna srednja optičarska škola Pašćan

Srednja optičarska škola Pašćan u Novom Sadu.Obrazovni profil mehaničar optike, tehničar optike, optičar optometrista. Nastava se odvija u školi u malim grupama Više o firmi Prva privatna srednja optičarska škola Pašćan

Korisne informacije

Kontakti po opštinama u Južno Bačkom okrugu

Kontakti po opštinama u Južno Bačkom okrugu U ovom članku ćemo Vam pomoći da nađete kontakt informacije o svim opštinama u Južno Bačkom okrugu. Za početak evo par informacija o samom okrugu. Južnobački upravni oкrug je od 01. decembra 2005. godine pravno lice. Način organizovanja i vršenja poslova, кao i ruкovođenje zaкonom utvrđenim poslovima određeni su Uredbom o upravnim oкruzima, čl. 38-42. Zaкona o državnoj upravi više o Opštine u Jožno Bačkom okrugu, predsednici opština, kontak telefoni i adrese

Skupština grada Beograda

Skupština grada BeogradaSkupština grada Beograda je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene zakonom i Statutom grada. Skupština ima 110 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština grada sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Predsednik Skupštine grada Beograda organizuje rad Skupštine grada, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti više o Skupština grada Beograda, gradsko veće, predsednik, sekretar, zakoni
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas