Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Vinarija Aleks sutr

Proizvodnja i prodaja vina, rakije i gorkog likera. Vino Bermet Aleks, Game, Vranac i Rizling, pelinkovac Ljiljin Listić, medovača, voćna rakija od maline. Više o firmi Vinarija Aleks sutr

M90 trading - prodaja i servis cisterni

Prodaja i servis cisterni i dodatne opreme priznatih evropskih i svetskih proizvođača. Zastupnik renomiranog belgijskog proizvođača cisterni LAG. Više o firmi M90 trading - prodaja i servis cisterni

Gentlemen – kafe restoran

Kafe restoran u Novom Sadu. Vrhunska hrana i piće po pristupačnim cenama. Idealan za poslovne sastanke, druženja i porodični ručak. Organizacija proslava. Više o firmi Gentlemen – kafe restoran

Korisne informacije

Opšte napomene za osnivanje firme

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre mogu odmah dobiti matični broj - potrebno je samo da uplate taksu za dobijanje matičnog broja na račun Budžeta Republike Srbije.
  • Broj računa je 840-742221843-57, Model je 97, a u nastavku se, u polje Poziv na broj, upisuje šifra sa spiska opština. Uputstvo za uplatu i brojevi računa po opštinama nalaze se u dokumentu koji možete preuzeti ovde.  
  • Iznos takse za dobijanje registarskog/matičnog broja kroz rešenje Agencije, a od Republičkog zavoda za statistiku je 1.750,00 din.
Uz svaki zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju  (u originalu ili overenoj fotokopiji) i uplatnicu ili drugi dokaz o plaćenoj naknadi za registraciju na račun Agencije za privredne registre br. 840-969627-83, po modelu 97, sa pozivom na broj 95-01.

Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta i prateća dokumentacija dostavljaju se u jednom primerku, poštom ili lično, u prostorijama Agencije za privredne registre odnosno u organizacionim jedinicama Agencije.

Ukoliko je zakonom predviđeno da se uz registracionu prijavu dostavlja overena dokumentacija, to podrazumeva overu od strane organa nadležnog za overu potpisa, a to je sud ili opštinski organ uprave.

Dokumentacija koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu postaje strana javna isprava te mora biti snabdevena Apostille-om - ukoliko je reč o zemlji koja je potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, osim ako između konkretne strane zemlje i Republike Srbije nije zaključen bilatelarni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. U slučaju da konkretna strana zemlja nije potpisnica Haške konvencije i nema zaključen bilatelarni sporazum sa Republikom Srbijom o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, potrebna je tzv. puna legalizacija.

Uz dokumentaciju koja je na stranom jeziku, dostavlja se prevod na srpski jezik overen od stalnog sudskog tumača.

Pozitivnim zakonskim odredbama zabranjena je registracija osnivanja privrednog društva pod poslovnim imenom/nazivom koji već postoji u Registru ili pod imenom koje može biti zamenljivo ili izazivati  zabunu o privrednom društvu ili o njegovoj delatnosti. Pored mogućnosti izbora slobodnog naziva privrednog društva pretragom Inernet sajta Agencije preporučujemo osnivačima da pre overe osnivačkog akta, u direktnom kontaktu sa zaposlenima Agencije provere mogućnost korišćenja izabranog naziva društva.

Rok za registraciju osivanja privrednog subjekta je 5 dana.

Preuzeto sa APR-a


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas