Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

DS Pneumatik doo – pneumatika i hidraulika

Rezervni delovi za pneumatiku i hidrauliku, prodaja po povoljnim cenama. Remont pneumatike i hidraulike. Pneumatski cilindri, priključci, razvodnici, creva itd. Više o firmi DS Pneumatik doo – pneumatika i hidraulika

Servis računara i štampača SAS-cs

Servisiranje računara, servis laptopova, umrežavanje računara, održavanje sistema. Servis štampača, prodaja kertridža, punjenje tonera. Više o firmi Servis računara i štampača SAS-cs

Mama plus beba - savetnica za dojenje i nošenje beba, dula

Savetnica za dojenje beba. Dula - pomoć trudnicama. Savetnica za nošenje beba - položaji, nosiljke, prodaja. Platnene pelene - saveti i prodaja. Više o firmi Mama plus beba - savetnica za dojenje i nošenje beba, dula

Za lakše poslovanje

Obeležavanje domaćih životinja

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Brojni su razlozi za označavanje, odnosno obeležavanje domaćih životinja. Ukoliko gajite stoku, bez obzira da li to radite radi sopstvene konzumacije ili radi prodaje i izvoza, ono čak predstavlja jedan od obaveznih koraka. Za obeležavanje se koriste klešta za tetoviranje, ušne markice za označavanje i krede i sprejevi. Sve to, i mnogo više, ponudiće Vam firma Clair.

Oprema za obeležavanje domaćih životinja

Obeležavanje stoke, odnosno domaćih životinja služi za identifikaciju, registraciju i prikupljanje podataka u jedinstven informacioni sistem. Na taj način se lako otkriva poreklo životinje, odnosno sa kog gazdinstva je potekla. To je bitna informacija i kada je kupac zadovoljan dobijenom životinjom, ali i kada nije, kada se jave bolesti kod kupljene životinje itd. Postoje posebni pravilnici o načinu obeležavanja i registraciji ovaca, koza, svinja i goveda.

Ušne markice za obeležavanje domaćih životinja

Svaka ovca, koza, svinja ili govedo moraju biti obeleženi nedugo nakon svog rođenja. Za njihovo obeležavanje koriste se ušne markice. U zavisnosti od vrste životinje, postoje posebno propisani standardi za veličinu i boju markice za obeležavanje, načine obeležavanja životinja, kao i rok za njeno postavljanje. Ovce, koze i goveda se obeležavaju dvostrukim markicama, a svinje samo markicom u jednom uvetu. Kod koza i ovaca primarno je obeležavanje na levom uvetu, a sekundarno na desnom i to markicom sa transponderom.

Ušne markice za obeležavanje domaćih životinja


Kakva mora da bude ušna markica za obeležavanje domaćih životinja?

Markica mora biti izrađena od savitljive, otporne plastike na kojoj mora postojati odgovarajući natpis koji će tu stajati tokom čitavog životnog veka životinje. Za ovce, koze, goveda i svinje na gazdinstvu, postavljaju se markice žute boje, dok za svinje koje se nalaze u objektima za uzgoj, držanje i promet postoje posebne, bele markice. Nakon uginuća životinje one se ne mogu ponovo koristiti, već se moraju uništiti.

Ušne markice za obeležavanje stoke


Kada najkasnije životinje moraju biti obeležene markicama?

Za različite vrste domaćih životinja postoje različiti pravilnici. Pa tako, koze i ovce moraju biti obeležene najkasnije sa 5 meseci starosti ili 15 dana pre napuštanja gazdinstva u kojem su rođene. Izuzetak su samo ovce mlađe od 12 meseci koje služe za klanje – one ne moraju biti obeležene. Svinje moraju biti obeležene do 45. dana starosti i ušne markice za ove životinje idu samo na levo uvo. Goveda moraju biti obeležena najkasnije 20 dana nakon rođenja ili pre napuštanja gazdinstva. Kod goveda se postavljaju ušne markice na oba uha.

Šta ukoliko se ušne markice izgube ili oštete?

Ukoliko dođe do oštećenja ušnih markica te one ne budu čitljive ili se izgube, potrebno je pozvati ovlašćenog obeleživača u roku od 7 dana radi njihove zamene. Ovce, koze i svinje dobijaju novi markicu sa novim brojem, a veza starog i novog broja se unosi u Registar na gazdinstvu. U slučaju zamene markica kod goveda procedura je komplikovanija. Ukoliko se izgube obe ušne markice, njihova istovremena zamena je moguća samo ukoliko je moguća identifikacija goveda na osnovu drugih trajnih naina obeležavanja, kao što su tetoviranje, žigosanje itd. Stoga, veoma je bitno obeležiti ih i na neki drugi način.

Pribor za tetoviranje - tetovir klešta za tetoviranje domaćih životinja i tetovir paste


Tetoviranje domaćih životinja kao način obeležavanja

Za tetoviranje domaćih životinja koriste se posebno konstruisana klešta za tetoviranje, takozvana tetovir klešta u koja se umeću brojevi napravljeni od tankih čeličnih iglica. U zavisnosti od vrste životinja koje se obeležavaju, iglice su različitih dužina. Stezanjem klešta, iglice brojeva se utisnu u uvo, a nakon toga se namaže tetovir pasta. U levo uvo se upisuje matični broj, a u desno broj oca.

Tetovir pasta i sprejevi za obeležavanje životinja

Pored tetoviranja, za obeležavanje domaćih životinja mogu se koristiti i kreda ili sprej.

Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili nedoumice ili jednostavno želite da kupite opremu za obeležavanje domaćih životinja, obratite se firmi Clair.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas