Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Auto stakla Ivanić doo

Auto stakla, auto glass servis, servisiranje stakla na automobilima, autobusima i kamionima. Brza i kvalitetna popravka, zamena i ugradnja auto stakla. Više o firmi Auto stakla Ivanić doo

Ordinacija opšte medicine Porodični lekar Slavica

Ordinacija opšte medicine. Kompletan pregled, kontrola pritiska, provera šećera, ispiranje uha, injekciona terapija, opšti pregled sa laboratorijom za odrasle. Više o firmi Ordinacija opšte medicine Porodični lekar Slavica

Plesni studio Altair Sremski Karlovci

Plesni studio Altair Sremski Karlovci. Prvi mladenački ples, rekreacija za žene, rekreacija za decu show dance. Više o firmi Plesni studio Altair Sremski Karlovci

Uslovi korišćenja

O zaštiti privatnosti

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Pažnja:


Pre davanja svojih podataka potrebno je da pročitate informacije o Zaštiti privatnosti i korišćenju. Slanjem svojih podataka dajete saglasnost o korišćenju Vaših podataka.
VirtualniGrad poštuje Vašu privatnost. Informacija koje o Vama prikuplja VirtualniGrad služe pre svega boljem razumevanju Vaših potreba i razvoju novih sadržaja ili funkcija sajta. Pored toga, prikupljamo i informacije koje koristimo za obaveštavanje o novostima i drugim sadržajima VirtualnogGrada.

Informacije koje imamo o Vama su date uz Vašu saglasnost, a mogu nam biti poslate preko namenskih kontakt formi koje se nalaze u menijima i pojedinim podmenijima sajta.
Takođe, informacije o Vama nam možete poslati preko mailova zaposlenih u VirtualnomGradu, kao ni preko drugih domena sajtova koje ima ili će, u budućnosti, zakupiti agencija VirtualniGrad.

Pored ovako dobijenih informacija, VirtualniGrad može prikupljati i druge podatke uz korišćenje alata za automatsko prikupljanje podataka. Alati koje koristimo su standardni i prikupljaju informacije koje šalju Vaši računari, odnosno Vaši pretraživači interneta i to: zemlju iz koje ste konektovani na naš sajt, grad, vreme pristupa stranama sajta, navigaciju – Vaše kretanje i zadržavanje na pojednim sadržaja sajta, korišćenje pojedinih servisa i sl.

Takođe, možemo prikupljati, držati i eksportovati i druge tipove informacija, a uz obaveštenje o tome i uz Vašu saglasnost, kao što su npr. ankete, istraživanja Vaših mišljenja, stavova, zadovoljstva servisima i informacijama i sl.

Informacije o Vama možemo dobiti i iz komercijalnih i javnih servisa, koje smatramo pouzdanim.
Iako informacije dajete uz svoju saglasnost u svakom trenutku možete zahtevati njihovo brisanje i prestanak bilo kakvog vida komunikacije između sebe i VirtualnogGrada (mailovi, newsletter i sl.).

Po prijemu Vašeg pismenog zahteva o brisanju Vaših podataka uklonićemo Vas iz naših baza podataka.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas