Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Englishouse - škola engleskog jezika

Škola engleskog jezika, kursevi engleskog za decu i odrasle. Poslovni engleski jezik, priprema za Cambridge sertifikate. Školska biblioteka i čitaonica. Više o firmi Englishouse - škola engleskog jezika

Radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica

Radiološka ordinacija u Novom Sadu u kojoj se obavlja magnetna rezonanca svih delova tela, najmodernijim aparatom. Bezbolno i brzo snimanje magnetnom rezonancom Više o firmi Radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica

Ultrazvuk glave i vrata - Medikdent NS

Ultrazvuk vrata i glave, ultrazvuk štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, ultrazvučna dijagnostika bolesti pljuvačnih žlezda i limfnih žlezda vratne regije. Više o firmi Ultrazvuk glave i vrata - Medikdent NS

Korisne informacije

Naknade kod penzionih fondova

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Jedan od odlučujućih faktora pri izboru fonda treba da bude visina naknada koje društvo naplaćuje. Naknade predstavljaju zaradu društva za upravljanje za uslugu upravljanja penzijskim fondom.
 
Postoje dve vrste naknada:
  • Naknada za doprinose – prilikom uplate penzijskih doprinosa, društvo može naplatiti maksimalno 3% od vrednosti uplate.
  • Naknada za upravljanje – naplaćuje se iz imovine fonda i može iznositi do 2% vrednosti imovine fonda, na godišnjem nivou. Ovu naknadu društvo za upravljanje obračunava svaki dan i naplaćuje jednom mesečno od fonda.
Investiciona jedinica i neto imovina fonda
 
Društva za upravljanje imaju obavezu da dnevno izračunavaju vrednost neto imovine fonda, a koja je jednaka razlici između ukupne vrednosti imovine fonda i njegovih obaveza.
 
Množenjem broja investicionih jedinica koje posedujete sa dnevnom vrednošću investicione jedinice, možete svakog dana izračunati vrednost Vaših sredstava u fondu.
 
Vrednost investicione jedinice fonda
1.000 dinara
Iznos doprinosa
3.000 dinara
Naknada prilikom uplate
3.000din x 3% = 90 dinara
Za kupovinu investicionih jedinica ostaje
3.000 - 90 = 2.910 dinara
Kupujete
2.910 / 1.000 = 2,91 investicione jedinice
Pretpostavimo da posle 100 dana vrednost investicione jedinice poraste na 1.050 dinara
Vrednost Vaših sredstava posle 100 dana u fondu iznosi:  1.050din x 2.91 inv.jed = 3.055,5 dinara

Pažnja!
Pre potpisivanja ugovora o članstvu u fondu obavezno dobro pročitajte prospekt fonda. U njemu se nalaze sva prava i obaveze Vas i društva za upravljanje.

Zapamtite!
Na iznos akumulirane štednje u fondu utiču:

  • Iznos doprinosa
  • Naknade
  • Prinos fonda

 


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas