Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Poliklinika Velisavljev

Pedijatrijska ordinacija, lečenje dece, genetsko savetovalište, neonatologija, dečija urologija, fizijatrija, ortopedija, color doppler, EKG, dermatolog. Više o firmi Poliklinika Velisavljev

Hostel Podbara

Hostel Podbara, prenoćište, sobe sa klimom i CG, internetom, parking za kola, garaža za bicikle i motore, roštilj i sto za ručavanje Više o firmi Hostel Podbara

Maneks doo - prodaja obojenih metala

Prodaja obojenih metala: bakarne žice i cevi, bakarni i mesingani limovi, bakarne i mesingane šine i šipke, instalacioni kablovi. Otkup sekundarnih sirovina. Više o firmi Maneks doo - prodaja obojenih metala

Istorija

Mikelanđelo Buonaroti IV

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Papa Julije II, 1505. godine, poziva Mikelanđela da izradi njegovu grobnicu koja je trebalo da se nalazi u bazilici sv. Petra. U Karari, čuvenom italijanskom kamenolomu, pod blagoslov pape, šest meseci traga za idealnim mermernim blokovima i radeći na pripremnim crtežima. Na crtežima su prikazana tri nivoa. Na donjem nivou su trebale da se nalaze figure koje bi predstavljale pobedu i smenjivale se sa figurama robova. Srednji nivo je trebalo da se sastoji od četiri figure u sedećem položaju od kojih su dve trebalo da budu Mojsije i sv. Pavle. Na trećem nivou nalazili bi se anđeli koji bi nosili figuru Julija II. Do realizacije projekta nije došlo, jer je papa ostao bez sredstava nakon vojnog pohoda na Bolonju i troška gradnje bazilike sv. Petra. Mikelanđelo je, u uverenju da postoji zavera protiv njega, ne znajući zašto je papa odustao od projekta, otišao iz Rima u Firencu. Papa je zatim tražio od Firence da Mikelanđela hitno pošalju nazad i dao mu zadatak da oslika strop Sikstinske kapele, na čemu je Mikelanðelo radio od 1508. do 1512. godine.

Za početak Mikelanđelo je imao u planu da naslika dvanaest apostola, predstavljajući ih kao individualne figure, bez dramatizacije. Kako nije bio oduševljen projektom, jer je verovao da ga radi po kazni, odbijao je da slika, jer je on vajar, a zatim je tražio veliki broj pomoćnika iz Firence. Kada je papa pristao na sve uslove, Mikelanđelo se zatvorio u kapelu i nije puštao unutra nikoga osim pape. U periodu od četiri godine napravio je remek-delo svetske umetnosti. Konačni dizajn kompozicije predstavlja biblijsku priču Postanka sveta, koja počinje momentom u kojem Bog razdvaja svetlost od tame, nastavljajući se pričom o Adamu i Evi i završavajući se pričom o Nojevom potopu. Scene biblijskih priča iz Starog zaveta, među kojima su one o jevrejskom kralju Davidu i Mojsiju, su predstavljeni u čoškovima kompozicione strukture, a slike profeta, sibila, (drevnih ženskih profeta) i Hristovih predaka, smeštene su u okvirima iznad prozora. Stvaranje Adama je izuzetna fuzija forme i značenja. Adam je predstavljen u opuštenom ležećem položaju blago na desnom boku, podupirući se desnom podlakticom sa ispruženom levom rukom prema takođe ispruženoj ruci Boga Oca.

Crtež zauzima posebno mesto u Mikelanđelovom stvaralaštvu i obuhvata širok spektar izraženih ideja u različitim tehnikama, poèev od brzih skica u tehnici pera i tinte, studija složenijih kompozicija i detaljnih analiza anatomije u crvenoj kredi i uglju, pa do arhitektonskih planova za građevine na kojima je radio. Posebnu kategoriju zauzimaju detaljni i potpuno završeni crteži sa idejom da budu shvaćeni kao posebna umetnička dela i koje je obično poklanjao svojim najbližim prijateljima. U nekim od tih crteža su predstavljeni mitovi antièke grèke i rimske mitologije, ponekad preraðeni da doèaraju njegove neoplatonske ideje. Drugi predstavljaju idealizovana ljudska bića.

Mikelanđelo Buonaroti, što zbog neobièno razvijenog talenta, što zbog vanserijske individualnosti, predstavlja ličnost koja je zanimljiva kako istorijski, tako i kulturološki, psihološki i filozofski.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas