Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Bap promet doo - oprema za stolare

Oprema i materijali za stolare: sečenje, kantovanje, udvajanje, klizni mehanizmi, aluminijumski ramovi, dezenirano staklo, okovi. Izrada i montaža nameštaja. Više o firmi Bap promet doo - oprema za stolare

Perspektiva RB-2010 doo - pokretni stakleni paneli

Pokretni stakleni pregradni paneli za zastakljivanje bašta, terasa i krovova u kafićima, restoranima i hotelima. Staklena vrata i prozori za pregrađivanje. Više o firmi Perspektiva RB-2010 doo - pokretni stakleni paneli

Studio za održavanje tela Motus - fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizikalna terapija i rehabilitacija, a akcentom na manuelnu medicinu. Manuelna terapija, kiropraktika, kineziterapija, elektroterapija, rehabilitacija. Masaža. Više o firmi Studio za održavanje tela Motus - fizikalna terapija i rehabilitacija

Za porodicu

Master studije na Fakultetu za sport i turizam

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Mladim obrazovanim ljudima upis na master studije može da donese još više znanja i koristi, i da im omogući stvaranje uspešne karijere. Ukoliko razmišljate da na jesen upišete neke od ovih studija, predlažemo Vam TIMS.

Fakultet za sport i turizam na program diplomskih akademskih Master studija menadžment i biznis u turizmu upisuje 25 studenata na svaku godinu studija, i isti broj studenata na svaku godinu programa diplomskih akademskih Master studija fizičkog vaspitanja i sporta.

Pravo upisa na smer diplomskih akademskih studija imaju kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam ili srodnom fakultetu ostvarivši 180 ESPB bodova i koji polože pristupni ispit.
Uspeh na osnovnim studijama se vrednuje: prosek ocena preko 9 - 40 bodova, prosek između 8 i 9 - 30 bodova, prosek između 7 i 8 - 20 bodova i prosek ispod 7 - 10 bodova.
Svi kandidati polažu pristupni ispit koji se sastoji iz testa poznavanja oblasti koju žele da studiraju (sport ili turizam), i koji se vrednuje sa 40 bodova i testa sposobnosti i kreativnosti koji se vrednuje sa 20 bodova.
Na osnovu bodovanja uspeha stečenog na osnovnim akademskim studijama, ali i znanja, sklonosti i sposobnosti koje kandidati pokažu na pristupnom ispitu formiraju se rang liste kandidata, na osnovu kojih se vrši dalji upis budućih studenata.

Pomenuti uslovi upisa objavljuju se u konkursu koji se raspisuje svake školske godine.
Od kandidata se očekuje da pokažu znanja, mišljenja i stavove koji su stekli u prethodnom periodu i obrazovanju, prateći dešavanja u oblasti turizma, odnosno u oblasti biološko-metodološko-organizacionih aspekata fizičkog vaspitanja i sporta, razvijajući želju i opredeljujući se upravo za tu oblast.

Gradite bolju budućnost, opredelite se za master studije na TIMS-u.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas