Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Srednja saobraćajna škola u Novom Sadu:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Srednja saobraćajna škola u Novom Sadu

Adresa: Radnička 10, 21000 Novi Sad
Telefoni: 021 52 91 47; 064 32 76 90
5


Ko u školu ulazi sa osmehom, izlazi sa znanjem!

Srednja saobraćajna škola, kvalifikacije, prekvalifikacija


KVALIFIKACIJE

Redovno školovanje

Uslov: završena osnovna škola.

Potrebna dokumentacija za upis:

 • originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • prijava za  upis (dobija se u školi)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti


PREKVALIFIKACIJA

Promena zanimanja u okviru istog stepena obrazovanja posle završene bilo koje stručne škole u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Uslov: Završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju ili gimnazija.

Potrebna dokumentacija za upis:

 • overene fotokopije svedočanstava svih završenih razreda
 • overena fotokopija o položenom maturskom ili završnom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih

Prilikom prekvalifikacije polažu se stručni predmeti kao razlika za sve četiri godine (ili tri godine ukoliko se radi o prekvalifikaciji sa trećeg na treći stepen) i stručni deo maturskog ili završnog ispita.

Vanredni učenik dobija svedočanstva za sva četiri razreda i diplomu tehničara, odnosno svedočanstva za sva tri razreda i diplomu o završenom trećem stepenu obrazovanja.
 

Dokvalifikacija i specijalizacija u Srednjoj saobraćajnoj školi


DOKVALIFIKACIJA

Promena zanimanja sa nižeg na viši stepen obrazovanja posle završene bilo koje stručne škole u trogodišnjem trajanju.

Uslov: završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem trajanju.

Potrebna dokumentacija za upis:

 • overene fotokopije sva tri razreda
 • overena fotokopija diplome o položenom završnom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih

Prilikom dokvalifikacije polaže se razlika stručnih predmeta za završena tri razreda i ceo četvrti razred, kao i maturski ispit.


SPECIJALIZACIJA

Sticanje V stepena obrazovanja za učenike sa završenim trećim ili četvrtim stepenom obrazovanja iz oblasti drumskog saobraćaja, a za učenike drugih obrazovnih profila prethodi obavezna prekvalifikacija.

Uslov:

 • završen III stepen obrazovnog profila Vozač motornih vozila ili
 • završen IV stepen obrazovnog profila Tehničar drumskog saobraćaja
 • dve godine radnog iskustva u odgovorajućoj struci

Potrebna dokumetacija za upis:

 • overene fotokopije svih svedočanstava
 • overena fotokopija diplome
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • potvrda o radnom iskustvu
 • fotokopija lične karte i vozačke dozvole

Kandidati sa završenim odgovarajućim profilom polažu samo ispite predviđene za V stepen obrazovanja.
Kandidati nakon završene bilo koje neodgovarajuće srednje škole polažu razliku ispita, a zatim i ispite predviđene za V stepen.

Više informacija pružiće Vam prva privatna Srednja saobraćajna škola u Novom Sadu ili proučite plan i program na stranici Školovanje.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas