Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Englishouse - škola engleskog jezika:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Englishouse

Adresa: Tolstojeva 64, 21000 Novi Sad
Telefon: 021 53 17 20; 065 47 77 007KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU

Deca, u zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja, raspodeljena su po sledećim nivoima.

 • Engleski za predškolski uzrast – dva puta nedeljno po 45 minuta.
 • Dečiji kursevi od I do III razreda – dva puta nedeljno po 50 minuta.
 • Juniorski kursevi od IV do VIII razreda – dva puta nedeljno po 60 minuta.
 • Srednjoškolski kursevi od I do IV srednje škole – dva puta nedeljno po 75 minuta
Engleski jezik za decu


KURSEVI ENGLESKOG ZA PREDŠKOLSKI IZRAST (od 2 – 7 god.)

Optimalan period za početak učenja novog jezika jeste uzrast od tri godine. U ovom uzrastu za dete su najbitnije dve stvari : pažnja i motivacija. Što je dete bolje motivisano, bolji su naravno i rezulati u radu. Samim tim, nastava engleskog jezika za predškolski uzrast je prevashodno bazirana na programskim izvođenjima tematskih celina i to sve uz korišćenje audio-vizuelnih sredstava: cd-ova, dvd diskova, muzičkih instrumenata, fleš kartica, postera, ginjol lutki itd. Osim toga, putem svakodnevne komunikacije na engleskom jeziku, decu se motivišu i kroz igru, pevanje i crtanje, kreativni rad i dramatizaciju.

Način predavanja u ovoj školi je tako osmišljen da se radi na konstantnom podsticanju deteta i njegovom aktivnom učestvovanju u radu, da bi se stvorila osnova za dalje učenje i napredovanje u engleskom jeziku.
Na kraju svake školske godine, organizuje se javni čas za roditelje, gde deca kroz pesme, recitacije, glumu pokazuju šta su naučili tokom školske godine, i naravno dobijaju zvaničan sertifikat.


KURSEVI ENGLESKOG ZA ŠKOLSKI UZRAST (od 7- 15 god.)

Za učenje u ovom uzrastu najvažnije je privući i zadržati pažnju polaznika, a to se postiže radom u malim grupama. Ovakvim pristupom profesoru je omogućeno da prati napredovanje svakog pojedinačnog učenika, da otkrije koje su njegove sposobnosti i da objektivno oceni njegov rad. Na časovima se usavršava kompletna jezička kultura koju čine govor, čitanje, pisanje i razumevanje. Nakon ovoga, polaznik je osposobljen da se pripremi za sticanje međunarodno priznatih diploma.

Za ovaj uzrast polaznika, pored jednodnevnih izleta i tematskih žurki, škola organizuje i radionice na engleskom jeziku, gde se deca dodatno druže, zabavljaju i proširuju svoja znanja.

Kursevi engleskog jezika


SREDNJOŠKOLSKI KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

Krajni cilj u ovom uzrastu jeste usmeravanje polaznika na pripremanje za dobijanje međunarodno priznatih sertifikata a to su: PET, KET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL ispiti.

Tečajevi za srednjoškolce i studente:

 • CEF – Evropska standardizacija nivoa
 • Početni kurs engleskog 1,2,3 A1, A2
 • Srednji kurs engleskog 1,2,3 A2, B1
 • Viši kurs engleskog 1,2 B2, C1 ESOL i Cambridge diplome Cl, C2

Nastava se održava semestralno, od septembra do januara i od februara do juna, dva puta nedeljno po 75 minuta. Posebnost ovog uzrasta traži delikatnost u pristupu mladim ljudima. Predavači naše škole svesni su toga. U tom nastojanju pomažu im atraktivni udžbenici sa engleskog govornog područja sastavljeni po najsavremenijim didaktičkim metodama. Ta sprega omogućava da se ovaj period života iskoristi kao mudro ulaganje u budućnost.


TEČAJEVI ZA ODRASLE

Podučavanje dece je neiscrpna riznica zabave i zadovoljstva, ali tim Englishouse-a je posebno ponosan na svoje odrasle polaznike. Njihova želja da se uklope, nauče i iskoriste svoje novostečeno znanje, njihova upornost i volja da savladaju sve jezičke barijere na tom putu, odlična su poruka njihovoj deci i prijateljima – da nikad nije kasno za učenje stranog jezika. Veliku satisfakciju im predstavljaju rezultati koje ostvaruju: njihovi polaznici su spremniji za velike promene u životu, za putovanja, puni su samopouzdanja i željni novih iskustava.

Posebna ponuda ove škole su letnji kursevi engleskog jezika, u okviru kojih se možete opredeliti za jedan od četiri vrste različitih kurseva engleskog jezika, i to:

 • Intenzivni mesečni kursevi engleskog jezika (40 časova mesečno, svaki radni dan po 2 časa)
 • Poluintenzivni mesečni kursevi engleskog  jezika (24 časa mesečno, tri radna dana po 2 časa)
 • Superintenzivni kursevi engleskog  jezika (80 časova mesečno, svaki radni dan po 4 časa)
 • Konverzacioni kursevi engleskog  jezika (24 časa mesečno, tri radna dana po 2 časa)

Vaš izbor može biti i individualna nastava, gde ritam i broj časova određuje sam polaznik. Svi kursevi se održavaju na više nivoa, od totalnih početnih do visokih nivoa. Posle završetka nekog od ovih kurseva, polaznik može da nastavi dalje sa intenzivnim kursevima ili da se uključi na redovne semestralne kurseve koji počinju u septembru. Kod redovnih kurseva nastava je dva puta po dva časa nedeljno, a broj učesnika u grupi je ograničen.

Možete izabrati jutarnje, popodnevne ili večernje termine, kako Vam najviše odgovara.

Prednost intenzivnih kurseva je u tome što izuzetno brzo stičete novo znanje ili obnavljate već stečeno, što znači da istovremeno štedite svoje dragoceno vreme a dobijate puno. Intenzivnim radom insistira se i na gramatici i na konverzaciji, te ste nakon toga spremni da se na stranom jeziku snađete u svakoj situaciji. Vaš pismeni i usmeni engleski će iz dana u dan napredovati, znanje će Vam se stabilizovati, a stalnim vežbanjem steći ćete sigurnost u komunikaciji.


BUSINESS ENGLISH

U organizaciji Englishouse-a nalaze se i kursevi engleskog jezika za poslovne ljude. Kursevi poslovnog engleskog se organizuju za firme ili pojedince i to u dve varijenate: kursevi opšteg engleskog jezika (onaj koji je u svakodnevnoj upotrebi i koji je namenjen onima koji slabije poznaju jezik) i kursevi poslovne komunikacije (obuhvata snalaženje u svim govornim situacijama i savladavanje kulture pisane poslovne komunikacije). Na ovaj način polaznici dobijaju maksimalnu korist s obzirom da najjednostavnije usvajaju naučeno gradivo i usavršavaju komunikaciju upravo u onom kontekstu u kojem strani jezik svakodnevno i koriste.

Izvorni govornik engleskog jezika, Clare Klipa Gavanski, drži kurseve konverzacije i svakog meseca vodi jedan čas u grupama odraslih, a po nekoliko puta mesečno u grupama koji se opredele za Business English. Na taj način se polaznici najbolje upoznaju sa živim jezikom i usvajaju izvorni engleski akcenat.


Za više informacija obratite se centru engleskog jezika Englishouse.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas