Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Maneks doo - prodaja obojenih metala

Prodaja obojenih metala: bakarne žice i cevi, bakarni i mesingani limovi, bakarne i mesingane šine i šipke, instalacioni kablovi. Otkup sekundarnih sirovina. Više o firmi Maneks doo - prodaja obojenih metala

Ordinacija za genetiku i pedijatriju Dr Popić-Paljić

Genetsko savetovalište, prenatalna dijagnostika, rizici u trudnoći. Biohemijski markeri, analiza plodove vode, analiza kariotipa. Pedijatrijska ordinacija. Više o firmi Ordinacija za genetiku i pedijatriju Dr Popić-Paljić

Dunđerov - transport, kombi prevoz

Dunđerov-transport, kombi prevoz iz Futoga. Prevoz kvarljive i ne kvarljive robe, selidbe, prevoz građevinskog materijala, prevoz otpadnog materijala. Više o firmi Dunđerov - transport, kombi prevoz

Istorija

Krstaški ratovi

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Krstaški ratovi su niz ratova od 1196 -1270. godine koje je organizovala katolička crkva za oslobođenje Hristovog groba u Jerusalimu iz ruku nevernika, turaka Seldžuka. Ratovi su nazvani krstaški zbog krsta koji su vojnici nosili na svom odelu. Katolička crkva je u ovim ratovima videla priliku da uspostavi duhovnu dominaciju nad zemljama Istočnog Rimskog Carstva, a riteri i feudalci bili su vođeni ekonomskim motivima (osvajanje novih poseda, ratni plen).
 

 • Prvi krstaški rat 1196.-1199. poveli su normanski, flandrijski i holandski riteri. Osvojili su Jerusalim i stvorili nekoliko grofovija i jerusalimsku kraljevinu.
   
 • Drugi krstaški rat 1147-1149 pod voðstvom francuskog kralja Luja VII i nemaèkog kralja Konrada III završio se bez rezultata.
   
 • Treči krstaški rat 1199.-1202 vode engleski kralj Ričard Lavljeg Srca, francuski kralj Filip II Avgust i nemački car Fridrih I Barbarosa. U ovom pohodu nemački car se udavio u jednoj rečici, Filip II Avgust se posle svađe sa engleskim kraljem vraća u Francusku. Ričard Lavljeg srca je uspeo ugovorom da obezbedi slobodan dolazak hodočasnika u Jerusalim.
   
 • Četvrti krstaški rat 1202.-1204. vodili su francuski feudalci pod voðstvom Mletačke republike. U ovom pohodu krstaši su zauzeli Carigrad, stvoreno je Latinsko Krstaško carstvo i stvorene još neke manje države.
   
 • Peti krstaški rat 1217.-1222. vođen je protiv egipatskog sultana koji je vladao Palestinom. Zbog unutrašnjih razdora, krstaška vojska je morala da napusti Egipat.
   
 • U Šestom krstaškom ratu 1228.-1229., Fridrh II Hoenštaufovac osvaja Jerusalim.
 • Francuski kralj Luj IX preduzeo je sedmi (1248.-1254.) i osmi (1270.) kstaški rat, ali bez većih uspeha.

Treba pomenuti i dva deèija krstaška rata (1212.). Po crkvenom uverenju Hristov grob mogli su da oslobode samo bezgrešni dečaci. Međutim, deo dece su trgovci prodali u Egiptu, a drugi deo je stradao od zime i gladi.

Posledice krstaških ratova su opadanje ugleda rimskog pape, dominacija italijanskih gradova u sredozemlju, upoznavanje Evrope sa kulturom Istoka.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas