Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Fero-medika doo - spoljna rasveta

Proizvodnja rasvete: javna rasveta, fenjeri, lampioni. Mobilijar: česme, poštanski sandučići, klupe, stolovi za kafiće, korpe za otpatke, kovane ograde. Više o firmi Fero-medika doo - spoljna rasveta

Jela MJ - stolarska radionica

Izrada i ugradnja drvenih vrata i prozora. Proizvodnja drvene stolarije. Drvena vrata i prozori od čamovine, jasena, hrastovine. Popravka prozora i vrata. Više o firmi Jela MJ - stolarska radionica

Studio za održavanje tela Motus - fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizikalna terapija i rehabilitacija, a akcentom na manuelnu medicinu. Manuelna terapija, kiropraktika, kineziterapija, elektroterapija, rehabilitacija. Masaža. Više o firmi Studio za održavanje tela Motus - fizikalna terapija i rehabilitacija

Korisne informacije

Knjigovodstvo sa popustom za najbrže

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Povodom dvadeset godina rada Ugo servisa, ova knjigovodstvena agencija će nagraditi prvog novog osnivača firme koji im poveri vođenje poslovnih knjiga sa godinu dana besplatnih usluga, dok će drugi i treći osnivač prvih godinu dana usluga dobiti dobiti po 50% nižim cenama. Svim svojim dosadašnjim komitentima koji redovno izmiruju svoje obaveze, Ugo servis će za mesec april umanjiti cenu za knjigovodstvene usluge za 10%, što će se realizovatu umanjenjem računa u narednom mesecu.

VirtualniGrad

Ugo servis je osnovan16. aprila 1990. godine kao doo, da bi od 1. marta 1994. godine poslovalo kao radnja za vođenje poslovnih knjiga, te ovih dana slavi 20 godina od osnivanja.

Na samom početku, servis je imao oko 60 poslovnih partnera i 4 zaposlena radnika. Vođenje knjiga se godinu dana obavljalo ručno, te se prešlo na kompjutersku obradu podataka. Sam program za knjigovodstvo proizišao je iz radnog iskustva osnivača, te je isti bio jedinstven u Novom Sadu.  Danas se istim programom služi desetak knjigovodstvenih agencija uz dogradnju, koja je proistekla iz izmena propisa.

Prvobitno je bilo 4 radnika koji su se knjigovodstvom bavili u neadekvatnom poslovnom prostoru, da bi se već nakon 6 meseci preselili u nove prostorije na istoj adresi, a nakon dve godine u svoje poslovne prostorije u Novom Sadu, u kojima se i danas nalaze. Broj izvršilaca se povećao samo za jednog radnika, iako je izmenama raznih zakona veoma povećan obim poslova, međutim dogradnjom kompjuterskog programa i ovi problemi su uspešno rešavani.

Osnivač Ugo servisa, Dragutin Radosavljev, reguliše dobijanje penzije, a ceo radni vek je proveo radeći na poslovima poreza, doprinosa i taksa, jer je radio 15 godina u Sekretarijatu za finasije u Titelu i Novom Sadu, a najviše kao inspektor prihoda.

Knjigovođe iz ove knjigovodstvene agencije imaju sertifikat za zvanje knjigovođa, a to su:
  • Zorica Stevanović ima  21. godinu radnog staža, od toga čak 20 godina u Ugo servisu
  • Dragana Radosavljev svih 19 godina radnog staža ostvarila je u Ugo servisu, i sada je jedan od osnivača
  • Irena Bursać ima 20 godina radnog staža, od čega je u u ovoj knjigovodstvenoj agenciji provela 17
  • Sava Radosavljev ima 15 godina radnog staža, od čega u servisu 4 godine i sada je jedan od osnivača
  • Mirjana Krgović ima 29 godina radnog staža, a ovde radi 3 godine i obavlja kurirske poslove, kao i poslove unosa podataka
  • Paripov Mirjana se penzionisala radeći u Ugo servisu, a tu su još radili i Svetlana Fridrih, Aleksandar Damjanović i Jovanka Janković
Ovi podaci su jasan pokazatelj da je Ugo servis stabilan kolektiv, koji svoje poslove obavlja profesionalno. Isto se može zaključiti i povećanjem broja poslovnih partnera na čak 122. Donošenjem novih propisa, očekuje se i dalje povećanje poslovnih partnera.

Svaka izmena propisa donosi nove poslove, ali ti poslovi  Vam neće predstavljati problem, jer će Vam usluge knjigovodstva sa odgovornošću obavljati Ugo servis.Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas