Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Tefter doo - knjigovodstvena agencija:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Tefter doo - knjigovodstvena agencija

Adresa: Petra Drapšina 57/III/32, 21000 Novi Sad
Telefoni: 060 30 14 004, 061 18 00 265, 021 55 71 25, 021 66 12 931 021 47 24 736KNJIGOVODSTVENE USLUGE


OBLAST OSNIVANJA RADNJE ILI PRIVREDNOG DRUŠTVA

Pomažemo Vam pre nego odlučite šta ćete otvoriti kroz besplatni konsalting (svake srede od 15.30 do 18 časova, u prostorijama preduzeća) tako što Vam predočavamo šta je najbolje u okviru vrste i obima posla koji želite da obavljate.

Knjigovodstvene usluge, vođenje knjiga, VirtualniGrad


Nakon odluke šta želite da otvorite, pripremamo sve potrebne obrasce na osnovu dokumenata koje nam dostavljate, a koji su, za tu svrhu, potrebni. Vodimo Vas kroz svaki korak osnivanja i registrovanja radnje ili preduzeća u svim institucijama koje to zahtevaju.

U proces osnivanja ulazi i nekoliko koraka koji su neophodni da bi novoosnovana firma bila prepoznata od strane svih relevatnih institucija. Sledeći koraci su:

 • predavanja dokumentacije za PIB (Poreski Identifikacioni Broj) koji je, ne samo bitan deo identifikacije vaše firme, već i neophodan
   
 • odluka da li ćete ući u sistem PDVa ili ne. Naime, sistem PDVa nije obavezan za one koji počinju poslovanje ali, zbog vrste posla ili načina poslovanja, može biti neophodan. Samim tim, sami ili u konsultaciji sa nama, možete odlučiti da li Vam ulazak u sistem PDVa treba ili ne. Ukoliko odlučite da ne uđete, sledeću šansu za ulazak imate svake godine u periodu od 01. do 15. januara, kada se možete opredeliti da postanete deo PDV sistema. Obavezan ulazak u PDV sistem je dan kada Vaš ukupan prihod pređe 4.000.000,00 dinara za poslednjih 12 meseci. Ova oblast ima dosta varijacija pa bi bilo previše ovde ih pominjati, već je to lakše u ličnom kontaktu sa nama u vreme konsultacija
   
 • predavanje dokumentacije za formiranje poreskog dosijea u Poreskoj upravi koja vas definiše kao poreskog obveznika svih drugih vrsta poreza i doprinosa koje prate poslovanje (porezi i doprinosi na plate, porezi na ostale dohotke gradjana, takse po rešenjima i sl...)

Napomena: Za sve one koji će, nakon osnivanja, nama poveriti vođenje knjigovodstva i ostalih usluga vezane za poslovanje - usluga osnivanja je besplatna.


OBLAST ZAPOČINJANJA POSLOVANJA

Nakon osnivanja pomažemo Vam da se upoznate sa svim elementima koji prate poslovanje kao što su upoznavanje sa vrstama dokumenata koja prate svaki korak procesa ostvarenja Vaše osnovne delatnosti (ulazni i izlazni računi, knjige vezane za poslovanje KEPU, KPO i sl.).

Posebno Vas uvodimo u prepoznavanje obaveza koje nameće Zakonodavac u odnosu na dinamiku predaje dokumenata na knjiženje, kao i način odlaganja i čuvanja iste.


OBLAST KNJIGOVODSTVA

Pratimo sve Vaše poslovne promene i knjižimo ih na način i u rokovima koje propisuje Zakonodavac na modernim softverskim rešenjima i kvalitetnim računarima, što garantuje da će Vaši podaci uvek biti dostupni Vama i inspekcijskim organima, a zaštićeni od zloupotrebe.

Knjigovodstvo je, po svojoj definiciji, praćenje i knjiženje poslovnih promena klijenta na način i u rokovima koje propisuje zakon, a na osnovu validne dokumentacije pribavljene od klijenta. To znači da je Vaša obaveza da formirate dokumenta, a naša da ih pravilno proknjižimo. Kod formiranja dokumenata postoje neka pravila sa kojima ćemo upoznati svakog ko ih ne zna, ili ih zna nedovoljno, kroz konsalting na početku rada.

Vršimo sve obračune (godišnje, periodične i po zahtevu Vašem ili institucije koja na to ima pravo) u obliku i rokovima koje propisuje Zakon. U toku godine se, u poslednje vreme, pojavljuje potreba preseka stanja poslovanja zbog dobijanja kredita od poslovnih banaka, pa je neophodno da se dokumentacija redovno dostavlja da bi se ova, a i slične radnje, mogle kvalitetno ispoštovati.

Redovnim knjiženjem, imate mogućnost da, u svakom trenutku, imate sliku poslovanja, sopstvenih dugovanja i potraživanja prema svojim dobavljačima i kupcima kao i obaveza prema institucijama kao što su banke, poreska uprava i sl.


PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA

Prijavljujemo i odjavljujemo radnike po Vašem zahtevu, pomažemo im kod ostvarenja prava iz socijalne zaštite, kao i prava iz radnog odnosa. Poslodavcu i radnicima omogućujemo da na jednom mestu dobiju sve informacije, obrasce i uputstva kako bi ostvarili svoja prava. Tamo gde mi možemo vršiti poslove iz ove oblasti, to i činimo, a tamo gde je potrebno prisustvo radnika ili poslodavca, pripremamo sve što im je potrebno da posao obave u najkraćem roku i sa što manje problema.

Dugogodišnje prisustvo na ovom prostoru i u okviru ove delatnosti omogućava nam da sa velikom preciznošću usmerimo svoje napore ka onim institucijama i ljudima u njima koji će nam omogućiti najkraći put od formiranja dokumentacije do realizacije zahteva klijenata.


PLATE I NAKNADE RADNIKA, OSNIVAČA I DRUGIH LICA

Vršimo obračune plata u roku koji propisuje Zakon a na osnovu Vaše odluke o visini naknade za svakog radnika. Obaveštavamo Vas o minimalnom iznosu koji zakonodavac propisuje za neto dohodak radnika na nivou Republike Srbije da ne bi došlo do problema kod ostvarenja prava radnika na staž. Formiramo sva potrebna dokumenta koja to prate i nakon Vaše isplate i potpisivanja istih, predajemo ih Poreskoj upravi na kodiranje i knjiženje.

Pored plata, vršimo obračune i svih vrsta naknada koje prate poslovanje (putni nalozi, bolovanja, zakupi i sl.), formiramo dokumenta koja ih prate i postupamo sa njima kao i sa platama.

Na kraju godine formiramo sve one izveštaje i dokumenta vezana za, gore navedenu, uslugu. U to spada izrada M4 obrasca za evidentiranje radnog staža u Službi PIO. Pored toga tu je i PPP obrazac kao neophodan element za obaveštavanje poreskih organa i svih osoba koje su ostvarile prihod po bilo kom osnovu u Vašoj firmi. Taj dokument sadrži ukupan iznos prihoda i svako ko je ostvario ma bilo kakav prihod kod Vas mora imati o tome potvrdu.


KOMUNIKACIJA

Da bismo imali bolju komunikaciju, preduzeće se osposobilo da, pored 3 fiksne i 3 mobilne linije, komunicira i preko e-maila, google talk-a, SMS-a i faxa. Zakonodavac je dao mogućnost da se dokumentacija može knjižiti i ako je dobijena u elektronskom obliku (xls, doc, pdf, hml i sl..).

Za to postoje dva osnovna uslova:

 • prvi je da je dobijeni dokument 100% veran originalu i
 • drugi, da se zna gde se original nalazi i da mu se može pristupiti po nalogu bilo koje inspekcije ili institucije koja ima pravo da tako nešto zatraži


KONSULTACIJE

Postoji mogućnost konsultacija iz svih, gore navedenih, oblasti u svako doba kad Vam je informacija potrebna, a da bi se predupredila mogućnost da Vaša odluka bude u koliziji sa bilo kojim Zakonom koji tu oblast reguliše.

Jednostavnije informacije možete dobiti odmah, a ukoliko se radi o vrlo specifičnim zahtevima u roku od 24 sata, a nakon detaljne konsultacije sa našim saradnicima kojih ima svih profila i oblasti gde se traži specifično znanje i veštine.

Konsultacije ne pokrivaju oblasti koje pokrivaju pravni stručnjaci, već oblasti u kojima pružamo naše usluge koje su gore navedene.


ZASTUPANJE PRED INSPEKCIJAMA

U slučaju bilo kakve inspekcije, Vaše je da inspektorima prezentujete dva osnovna elementa:

 • osnovnu dokumentacija o osnivanju firme i prateća dokumenta za radnike i sebe i
 • broj telefona ovlašćenog knjigovođe

Nakon našeg uključenja u proces inspekcijskog nadzora, Vaše je da date samo dodatna objašnjenja iz oblasti poslovanja koje mi, kao servis, ne možemo znati. Zastupanje ovog tipa je jako bitno čak i na nivou same sintakse, jer mi razumemo šta inspekcije žele od Vas i koliko daleko mogu ići u svojim zahtevima.

Do sada smo sa svim inspekcijskim službama imali solidnu saradnju uz obostrano uvažavanje što garantuje da možemo obezbediti optimalne uslove za bilo koju vrstu kontrole.


INTERNET PODRŠKA

Primetili smo da se, u toku poslovanja, stvorila potreba za raznim tipskim Ugovorima, određenim Obrascima i uputstvima, kao i Zakonima, kako bismo mogli da rastumačimo komplikovana rešenja koja ćete dobijati od strane raznih institucija u redovnom postupku poslovanja.

Shodno tome smo iskoristili deo našeg sajta www.tefter.co.rs da sve te sadržaje implementiramo tako da ih možete skidati, popunjavati, štampati, čitati i njima pristupati 24 sata dnevno i 365 dana u godini, bilo gde da ste, pod uslovom da imate kompjuter i internet komekciju.

Ovo su samo osnovne usluge koje obezbedjujemo našim klijentima. Lepeza usluga je daleko veća, ali su to usluge koje se pojavljuju ponekad u toku poslovanja pa ih ne bismo sada ovde nabrajali.

Ono što je bitno, bili naši klijenti ili ne, u svako doba nam možete postaviti pitanje i u najkraćem roku ćemo vam odgovoriti bilo mailom, SMS-om ili telefonski.

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva informacija tu je Tefter doo - knjigovodstvena agencija, a o delatnosti i knjigovođama, više saznajte na stranici O nama.

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas