Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Aleksandar Inženjering doo

Prodaja i servis mernih instrumenata, merenje električnih veličina, osvetljaja i luminanse, buke, vibracija, mikroklime, prašine, E/M zračenja. Više o firmi Aleksandar Inženjering doo

Dermatovenerološka ordinacija Lugonja cosmedics

Dermatološki pregled i lečenje kožnih bolesti. Estetska dermatologija: laserski tretmani, mezoterapija, lipoliza. Dermoskopija, dermatohirurgija, medical spa. Više o firmi Dermatovenerološka ordinacija Lugonja cosmedics

Jedan je svet

Kako sačuvati biodiverzitet

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Zaštita i očuvanje biodiverziteta predstavljaju nasušnu potrebu čovečanstva kao nezamenljivi resurs koji obezbeđuje život ljudi. Međutim, bezbrojnim interakcijama čoveka i prirode, dolazi do prekomernog i nekontrolisanog iskoriščavanja prirodnih bogatstava planete, ugrožavanja i uništavanja brojnih vrsta i ekosistema, a na taj način i do opšteg osiromašenja biosfere i natušavanja budućnosti i napretka civilizacije i ljudskih populacija uopšte.

Biodiverzitet


Stoga je u okviru Ujedinjenih nacija oformljena institucijonalizovana delatnost programa za zaštitu sredine (UNEP) koja je pokrenula mnoge svetske inicijative sa ciljem očuvanja biološke raznovrsnosti (Konvencija o Biološkoj raznovrsnosti, Bernska konvencija, Berlinska konvencija, itd.). Svi pokreti i akcije za zaštitu i očuvanje biološke raznovrsnosti zasnivaju se na principima da je svaka genetička kombinacija, svaka vrsta, svaki životni oblik, kao i bilo koja zajednica živih bića ili ekosistem od nemerljive vrednosti i da u takvom obliku moraju biti sačuvani; istovremeno, iskorišćavanje bioloških resursa mora biti umereno i racionalno, čime se obezbeđuje trajno održivi razvoj i obnavljanje prirodnih bogatstava Zemlje.

Kontinuirano praćenje (monitoring) stanja i promena biološke raznovrsnosti u lokalno-regionalnim, odnosno nacionalnim, kao i globalnim (planetarnim) razmerama je imperativ i nezaobilazna praktična mera kojom se obezbeđuje njegovo očuvanje i održivo korišćenje. Na taj način se štiti i biosfera u celini. danas su Programom globalne zaštite biodiverziteta i održivog korišćenja njegovih komponenti, u okviru osnovnih ekosistema biosfere, obuhvaćeni:

 • marinski i priobalni ekosistemi;
 • šumski biodiverzitet;
 • biodiverzitet kopnenih voda;
 • biodiverzitet sušnih i umereno vlažnih područja;
 • biodiverzitet poljoprivrednih i drugih obradivih površina.

Detaljna istraživanja i monitoring u okviru Programa omogućavaju:

 • identifikaciju i registrovanje svih postojećih vrsta;
 • upoznavanje stanja i mogućnosti izvornih, lokalnih životnih zajednica;
 • utvrđivanje prisustva stranih alohtonih vrsta;
 • poznavanje uticaja klimatskih promena na stanje biodiverziteta;
 • procenu mogućnosti iskorišćavanja genetičkih resursa;
 • utvrđivanje ekonomske vrednosti biodiverziteta;
 • procenu uticaja različitih privrednih delatnosti na stanje biodiverziteta;
 • uvid u neophodnost edukacije i prosvećivanja ljudi o potrebi očuvanja biodiverziteta.
Očuvanje biodiverziteta


Efikasne praktične metode u zaštiti biodiverziteta su in situ zaštita, koja se odnosi na očuvanje biološke raznovrsnosti u okviru ekosistema na prirodnom staništu, kao i ex situ zaštita biodiverziteta (genetičkog, specijskog, pa i ekosistemskog), koja se odvija van njihovog prirodnog (orginalnog) staništa, odnosno sredine, u posebnim uslovima (u okviru botaničkih bašta na otvorenom prostoru, staklenih bašta, alpinetuma, dendrarijuma, u posebnim eksperimentalnim ustanovama, bankama gena).

Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine, između ostalog, bavi se zaštitom biodiverziteta. Na njihovom sajtu možete saznati više o ovoj aktuelnoj tematici.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas