Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Stomatološka ordinacija Micić

Stomatološki pregled, zalivanje fisura, popravka zuba, vađenje zuba, fasete, bezmetalne krunice i mostovi, totalne i parcijalne proteze, beljenje zuba. Više o firmi Stomatološka ordinacija Micić

Art & soul - salon lepote

RF lifting, mezoterapija, elektrostimulacija, kavitacija, vakuum terapija, presoterapija, masaža. Šminka, trepavice, microblading. Obuke za manikir i šminkanje. Više o firmi Art & soul - salon lepote

Stomatološka ordinacija dr Potran

Kvalitetne stomatološke usluge u Bačkom Petrovcu - plombiranje zuba, lečenje paradontopatije, zubne proteze, zubna kruna, kompozitni kočić, beljenje zuba. Više o firmi Stomatološka ordinacija dr Potran

Korisne informacije

Kako da čitate prospekt fonda?

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Posrednici i društvo za upravljanje obavezni su da vam daju prospekt fonda pre nego što se učlanite.
Prospekt fonda sadrži sve informacije o fondu bitne za članstvo u njemu.
 
Društvo za upravljanje je obavezno da prospekt ažurira najmanje jednom godišnje, kao i svaki put kada dođe do bitnih promena u poslovanju fonda.
Prospekt sadrži:
 • Podatke o fondu
 • Podatke o društvu za upravljanje
 • Podatke o kastodi banci
Pod podacima o fondu posebno obratite pažnju na sledeće:
 • Opis investicione politike fonda
 • Minimalni iznos doprinosa koji možete da uplaćujete u fond
 • Poreski tretman fonda i njegovih članova
 • Prinose fonda za poslednjih 12 meseci, za poslednjih 5 godina i od osnivanja fonda (podatak se ne objavljuje u Prospektu u prvoj godini poslovanja)
 • Iznose naknada
 • Vrednost imovine fonda na dan izdavanja prospekta (podatak se ne objavljuje u prvom Prospektu fonda)
 • Internet adresu i novine u kojima će fond objavljivati vrednost investicione jedinice
 • Uslove za povlačenje sredstava iz fonda
 • Učlanjenje u fond
Kada izaberete fond u koji želite da se učlanite, treba prvo da potpišete ugovor o članstvu.
Ugovor o članstvu je tipski dokument. Sadrži podatke o članu, društvu za upravljanje, obvezniku uplate i fondu.
 
Međutim, zapamtite da se sve bitne informacije o fondu nalaze u prospektu. Zato ga obavezno pročitajte pre nego što potpišete ugovor!
 
Potpisivanjem Ugovora o članstvu potpisujete i izjavu da „u potpunosti razumete prospekt fonda kao i naknade koje se naplaćuju“.
Kada potpišete ugovor o članstvu postajete član fonda.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas