Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Savate savez Srbije:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Savate savez Srbije

Adresa: 27. oktobra 7a, 22400 Ruma
Telefon: 022 47 99 63 faks; 064 13 23 228; 022 47 99 63ISTORIJA SAVATEA

Savate savez Srbije, VirtualniGrad


Internacionalna Savate Federacija F.I.S. je osnovana davne 1901. godine sa ciljem da širi i propagira ovaj sport u svetu kao amaterski sport. Sedište Internacionalne Federacije za savate je u Parizu, Francuska.
Danas postoji jednistvena Internacionalna Federacija za savate u svetu, a države u kojima se savate organizovano trenira su u Evropi, Aziji, Americi, Africi i Australiji.

Godine 1924. na Olimpijskim igrama u Parizu, savate je uvršten u demonstracioni sport. Početkom drugog svetskog rata, organizovani savate se gasi, što se desilo i drugim sportovima. Savate se obnavlja u Francuskoj 1975. godine kada se dekretom ministarstva proglašava za nacionalni sport Francuske.

U Srbiji savate se javlja u vojsci Srbije i Crne Gore još u XIX veku, a doneli su ga oficiri školovani u Francuskoj. Po Jugoslovenskoj enciklopediji fizičke kulture (str. 171, 182 i 188) kapetan Dragutin Nikolajević je u Beogradu 1905. pokrenuo francuski i engleski boks, a 1914. godine napisao knjigu Boks francuski ili engleski u cilju propagiranja i podučavanja ovim sportom.

Posle rata savate se ponovo vežba u Jugoslaviji 1976. godine dolaskom francuskog instruktora Daniela Wehra u Zagreb. Savate se trenira u Zagrebu, Beogradu, Rijeci, Novom Sadu, Rumi, Zemunu, Kikindi, Kragujevcu, Splitu, Podgorici, Nikšiću, Peći, Borovu, Osijeku, Srbinju, Ptuju, Varaždinu, Derventi i drugim gradovima.

Godine 1987. osniva se Jugoslovenski savate odbor i počinju prva prvenstva Jugoslavije u savateu.

Godine 1989. formira se Udruženje savate-boks klubova Jugoslavije. Ovaj savez vrlo brzo zauzeo visoko mesto i veliki uticaj u Internacionalnoj federaciji za savate i organizuje internacionalna takmičenja i zapažene nastupe na međunarodnom planu. Predstavnici ovog saveza zauzimaju važna mesta u direktorijumu F.I.S.-a.

Godine 1990. formira se Savez Savate Klubova Srbije koji zbog rata 1991. godine prestaje sa radom.

31. januara 2003. godine na predlog tadašnjeg predsednika F.I.S.-a Alexandre Walniera osniva se Savate Savez Srbije od strane predsednika Miodraga Rakića koji već 22. februara 2003. godine dobija punopravno članstvo u Internacionalnoj Federaciji za savate F.I.S. kao njena članica. Ovaj savez u 2003. godini okuplja veliki broj klubova i osniva još jedan savez u svom sastavu, a to je Savate Savez Vojvodine osnovan 02. marta 2003. Ovi Savezi su učlanjeni u Sportski Savez Srbije i Sportski Savez Vojvodine.

Godine 2004. formira se Savate Savez Beograda, a 2005. godine Savate Savez Novog Sada.

Detaljnije informacije o aktivnostima, pružiće Vam Savate savez Srbije, a više o uspesima naših sportista, na stranici Reprezentacija Srbije u savateu.


Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas