Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Poliklinika Uromedica

Urologija, ginekologija, kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, nefrologija, fizikalna medicina, onkologija, vaskularna hirurgija, opšta hirurgija. Više o firmi Poliklinika Uromedica

Parketar Đukić szr - parketarske usluge

Parket servis, parketari u Novom Sadu. Parketarske usluge: postavljanje novog parketa, hoblovanje starog parketa, postavljanje laminata, izrada mozaika. Više o firmi Parketar Đukić szr - parketarske usluge

Physio Motion Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Rehabilitacija, terapija Matrixom, fizikalna terapija, kineziterapija, dray needling, kinesio taping, mobilspin koncept, mulligan koncept, masaža, relax masaža Više o firmi Physio Motion Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Info institucija i organizacija

Vatrogasni savez Novog Sada

Vatrogasni savez Novog SadaStručna služba Vatrogasnog saveza grada Novog Sada obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, administrativne i stručne poslove za: dobrovoljna vatrogasna društva, Fond za protivpožarnu zaštitu grada Novog Sada, Gradski štab za zaštitu od požara strnih useva i žetve. Takođe, vodi sve administrativne i stručne poslove Saveza i aktivnosti u kojima Savez učestvuje preko svojih stalnih i povremenih radnih tela i statutarnih obaveza više o Vatrogasni savez grada Novog Sada

Jkp Informatika Novi Sad

Jkp Informatika Novi SadViše od jedne trećine zaposlenih u JP Informatika su visokostručno obrazovani kadrovi, pretežno tehničkog i ekonomskog profila, (diplomirani inžinjeri elektrotehnike i mašinstva i diplomirani ekonomisti), raspoređeni u jedanaest organizacionih jedinica – odeljenja. Stalni zadatak svih zaposlenih u Preduzeću, a naročito visokostručno obrazovanih i obučenih za oblast informacionih tehnologija, je iznalaženje novih tehnologija više o Jkp Informatika Novi Sad

JKP Čistoća Novi Sad - povećane cene usluga

JKP Čistoća Novi Sad - povećane cene uslugaJKP Čistoća Novi Sad dobila je odobrenje da od 1. aprila 2009. godine poveća cene usluga za 8%. Tako će cena usluge iznošenja, odvoza i deponovanja smeća po članu domaćinstva mesečno iznositi 78,96 dinara, umesto dosadašnjih 73,11 dinara. Takođe, za 8% će biti povećane i cene usluga u paušalnom iznosu za sve grupe privatnih preduzetnika, kao i za kategoriju poslovnih potrošača više o JKP Čistoća Novi Sad, povećane cene usluga,

Povlašćene parking kartice Novi Sad

Povlašćene parking kartice Novi SadPovlašćena parking kartica za lica sa invaliditetom. Parking kartica za lica kojima je Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu (Žarka Zrenjanina 2a, 021/48-82-700) izdala rešenje kojim se ustanovljava pravo na ovu karticu. Važi na svim parkiralištima i u garažama u Novom Sadu, na kojima parkiranje naplaćuje Parking servis, ali samo na mestima obeleženim za parkiranje invalida. Ova parking kartica je BESPLATNA. više o Povlašćene parking kartice Novi Sad, Jkp Parking Servis Novi Sad
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas