Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Fenix - centar za obrazovanje:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Fenix - centar za obrazovanje

Adresa: Braće Ribnikar 52, 21000 Novi Sad
Telefoni: 021 66 18 590; 065 81 56 792ZANATSKI KURSEVI - PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE

KURS ZA TONCA


Kurs za tonskog realizatora obuhvata sledeće kategorije:

 • osnovni pojmovi zvuka
 • svi aspekti studiskog snimanja i zivih nastupa
 • funkcija svih studiskih elemenata i njihova upotreba
 • rad na digitalnoj i analognoj audio tehnici
 • snimanje i obrada zvuka
 • realizacija živih nastupa

Ukupan fond časova je 60 ili 2 puta nedeljno po 2 sata 3 meseca.


KURS IZ FOTOGRAFIJE

Foto kurs traje 3 meseca, a grupa broji od 10-12 ljudi. Program nastave prilagođen evropskim standardim, baziran na modernim klasičnim tehnologijama digitalne fotografije. Program obuhvata:

 • Uvod u fotografiju traje 2 susreta (upoznavanje foto aparata)
 • Fotografski motiv (pravci svetla, uglovi snimanja, otkrivanje vizualne percepcije)
 • Kamera (generacije primena i razvoj savremene generacije)
 • Snimanje (eksterijer i enterijer)
 • Vežbe u studiju i prirodi
 • Konstrukcija aparata
 • Upoznavanje objektiva vrste i generacije
 • Foto osetljivi materijal (film, multi medija)
 • Snimanje pomoću blica
 • Obrada filma pc
 • Priprema za izložbu i štampanje fotografija

Nastava će se vršiti u tri stepena: osnovni, napredni i prefesionalni kursevi.


KURS - DAKTILOGRAFIJA

U okviru kursa za daktilografe
možete odabrati:

 • Sistem slepog kucanja - (savladavanje desetoprstnog sistema slepog kucanja)
 • Početni kurs daktilografije - (gde se pored savladavanja sistema slepog kucanja dodatno radi na postizanju odgovarajuće brzine i oblikovanju tekstualnih formi, i na poslovnoj korespondenciji…)
 • Daktilograf operater – (po završetku početnog kursa daktilografije polaznici u Informatičkom centru prolaze obuku za operatera unosa podataka…
 • Tehnički sekretar – (daktilografija, informatika, sekretarsko poslovanje, poslovna korespondencija, psihologija, strani jezik).
 • Priprema za klasu
 • Ispit za klasu


KURS ZA POSLOVNOG SEKRETARA

Program stručnog osposobljavanja za rad na kancelarijskim poslovima:

 • Tehnički sekretar
 • Daktilografija - klasa
 • Osnovni ECDL kurs
 • Sekretarsko poslovanje,
 • Poslovna korespondencija

Polaznici kursa dobijaju odštampanu skriptu - udžbenik. Po uspešnom završetku kursa, polaznici dobijaju Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za profesionalno obavljanje delatnosti. Dobijeni dokument se zavodi u Radnu knjižicu Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.


KURS ZA RAČUNOVOĐE

Program stručnog osposobljavanja u računovodstvu obuhvata:

 • Uvodni teorijski deo
 • Knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promena
 • Knjiženje poslovnih promena
 • Knjigovodstvena evidencija trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji
 • Porezi i doprinosi

Polaznici kursa dobijaju odštampanu skriptu - udžbenik. Po uspešnom završetku kursa polaznici dobijaju Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za profesionalno obavljanje delatnosti. Dobijeni dokument se zavodi u Radnu knjižicu Nacionalne službe za zapošlavanje Republike Srbije.


KURS ZA NEGOVATELJICE

Teorijski deo obuhvata:

 • definicije i zadaci kućne nege,
 • nega zaraznih bolesnika,
 • nega starih i hronično obolelih,
 • medicinska etika i pomoć kod urgentnih stanja,
 • nega zdravog i bolesnog deteta.

Praksa podrazumeva 150-300 sati u Gerontološkom centru ili u drugoj odgovarajućoj ustanovi.


ŠKOLA ZA CARINIKE-ŠPEDITERE

Kurs carinik špediter podrazumeva sticanje neophodnih teorijskih i praktičnih znanja za obavljanje carinskih i špediterskih poslova (polazna osnova nastavni plan i program V stepena). Program podrazumeva:

 • Osnove prava
 • Strani jezik
 • Carinski sistem
 • Carinski postupak
 • Carinska tarifa
 • Spoljnotrgovinski i devizni sistem
 • Međunarodni transport i špedicija
   

Najnovije u centru Fenix: kozmetički kurs, kurs za manikira i pedikira i kurs za masažu.
 

Više informacija pružiće Vam Fenix - centar za obrazovanje.

Detaljnije informacije o računarskim kursevima pogledajte na stranici Škola računara.


Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas