Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu

Izdvajamo iz privrede

Radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica

Radiološka ordinacija u Novom Sadu u kojoj se obavlja magnetna rezonanca svih delova tela, najmodernijim aparatom. Bezbolno i brzo snimanje magnetnom rezonancom Više o firmi Radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica

Psihološko savetovalište Jasmina Mihnjak

Individualno, partnersko i grupno psihološko savetovanje za decu, adolescente i odrasle. Škola za trudnice. Škola dojenja. Radionice i ples sa bebama. Više o firmi Psihološko savetovalište Jasmina Mihnjak

Rođendaonica Kreativni Klub

Rođendaonica Kreativni Klub - kreativni dečiji rođendani u prostoru rođendaonice u Novom Sadu, prilagođenom za uzrast od 0 do 12 godina, sa kafićem za roditelje Više o firmi Rođendaonica Kreativni Klub

Život ljudi

Edukovanje žena

Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Pomaganje ženama da dobiju više moći –  dobijajući time veći broj opcija –  ključ je za unapređivanje reproduktivnog ciklusa kod žena u opštem pogledu i za zaštitu i smanjivanje fistula.

U zemljama gde je fistula česta pojava, žene imaju vrlo malo kontrole nad sopstvenim životom. Takođe imaju i malo kontrole nad načinom na koji se resursi raspodeljuju, uprkos njihovoj plati ili neplaćenom radu. A u ruralnim oblastima, gde je fistula česta, zajednice se drže strogih i zaostalih kulturnih tradicija, od kojih većina zanemaruje ili otežava reproduktivno zdravlje žene.

U većini slučajeva, muževi, braća ili ostali muški članovi familije, donose važne odluke, uključujući i one koje se odnose na porođaj. Oni su uglavnom loše obavešteni o rizicima prilikom i tokom trudnoće, kao i o neophodnoj medicinskoj zaštiti. Dobijajući obaveštenja o zdravstvenim problemima koji mogu nastati tokom trudnoće, oni mogu biti bolji partneri i osobe koje će doneti prave odluke u pravom trenutku.

U nekim kulturama, žene ne smeju da napuste kuću bez dopuštenja muža, oca ili drugih muških članova porodice. Dečaci pre završavaju školovanje od devojčica, jer one često napuštaju školu. Pored toga, muškarci će pre dobiti hranu od žena. Ovo za posledicu ima pojavu anemije koja može uzrokovati ozbiljne probleme, kako tokom trudnoće, tako i tokom samog porođaja.

Da bi se predupredila pojava fizičkih oštećenja kod žena, neophodno je suočiti se sa socijalnim i ekonomskim problemima koji uzrokuju pojavu fistula.
U mestima gde žene mogu slobodno da donose nezavisne odluke i da završavaju školu poput njihovih muških ekvivalenata, one u najvećem broju slučajeva biraju da odlože trudnoću za nekoliko godina, kao i da imaju manje dece. Oba izbora dovode do manjih problema sa trudnoćom, kao i do zdravijih majki, dece i porodice.

Edukacija je moćan način da se žene nauče kako o zdravstvenim problemima, tako i o izboru koje mogu da naprave. Obrazovane žene znaju za negu kojoj moraju pristupiti tokom trudnoće, kao i nakon porođaja. One time imaju više moći da sebe zaštite. Unapređivanje obrazovanja kod žena smanjuje neplodnost kao i dečiju neuhranjenost, i poboljšava opstanak majki i njihove dece.

UNFPA je moćna organizacija koja zauzima zaštitnički stav prema ženama u svim zemljama u kojima je organizacija postavljena. Ona zna da je promena tradicionalnih kulturnih obrazaca dug i naporan proces koji zahteva strpljenje. U mnogim zemljama, UNFPA sarađuje sa lokalnim zajednicama, verskim vođama i tradicionalnim babicama i isceliteljima, koji sa druge strane, mogu biti od velike pomoći u zalaganju za potvrđivanje prava žena da učestvuju po svim pitanjima o sopstvenoj trudnoći.


Ostali članci


© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas