Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Educons univerzitet:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Educons univerzitet

Adresa: Vojvode Putnika bb, 21208 Sremska Kamenica
Telefon: 021 48 93 606

 

Educons univerzitet, VirtualniGrad


FAKULTET ZA USLUŽNI BIZNIS - FABUS

Fakultet za uslužni biznis je lider u visokom obrazovanju menadžera uslužnog biznisa, nezaobilaznog sloja u vrhu ekonomije razvijenih zemalja.

Cilj studijskog programa Menadžment u uslugama, osnovnih studija Fakulteta za uslužni biznis, jeste da studenti steknu osnovno menadžment znanje i veštine, neophodne u rešavanju svakodnevnih menadžerskih problema, kao i za rešavanje konkretnih menadžment zadataka u malim i srednjim preduzećima, javnom sektoru i ostalim privrednim organizacijama. Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti se mogu oprediliti za jedno od dva usmerenja na specijalističkim studijama: Menadžment u sektoru javnih usluga i Marketing menadžment.


FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

Ovde se školuju kadrovi za kvalitetan i kreativan rad u oblastima poslovne ekonomije, vođenju sopstvenog malog preduzeća ili privrednih organizacija. Program ove studijske grupe je usmeren ka proučavanju teorijskih i praktičnih aspekata funkcionisanja finansijskog, odnosno bankarskog sistema, turističkih i sportskih organizacija u Evropi i kod nas. Stečena znanja i veštine pripremaju studente za obavljenje poslova na rukovodećim mestima javnog i privatnog sektora.


FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Stvaranje trajnih vrednosti jednog uspešnog biznisa uključuje i brigu o životnoj sredini, a ova studijska grupa nudi znanja iz oblasti upravljanja životnom sredinom, upravljanja preduzećem sa aspekta zaštite životne sredine, kao i upoznavanje zakonskih okvira koje preduzeće treba da ispuni. Studentima je omogućeno da svoja praktična znanja upotrebe u nevladinom sektoru, sindikatima i drugim zainteresovanim grupama.


AKADEMIJA KLASIČNOG SLIKARSTVA

Program na osnovnim studijama je usmeren na klasično štafelajno slikarstvo. Ovaj studijski program omogućava studentima da kroz teorijsku i praktičnu natavu upoznaju i savladaju sve elemente univerzalnog klasičnog jezika, kako bi integrisana znanja koristili i razvijali u procesu slikanja u svim tehnikama i pojavnim oblicima. Tokom osnovnih studija student će steći svu potrebnu teorijsku i praktičnu podlogu, neophodnu za kreativni čin nastanka umetničkog dela (crtež, slika, ikona, freska, mozaik, mural), kao preduslov za master studije i ovladavanje klasičnim motivima: portret, akt, mrtva priroda, pejzaž. U centru pažnje studijskog programa je student, kao samostalni autentični kreativni stvaralac.

Za više informacija o svakom od smerova, obratite se Educons univerzitetu, a detaljnije informacije o povlasticama i privilegijama, saznajte na stranici Usluge studentima.


Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas