Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Educons univerzitet:
Educons univerzitet
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Educons univerzitet Novi Sad

Adresa:
Vojvode Putnika bb,
21208 Sremska Kamenica
Telefon:
021 48...Klik za prikaz celog broja

Click for 360° virtual tour of Educons univerzitet
EDUCONS, Fakultet za uslužni biznis-FABUS, menadžment i usluge, Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet zaštite životne sredine i Akademija klasičnog slikarstva.
Kliknite za veću sliku - Educons univerzitet
Educons univerzitet
Kliknite za veću sliku - Fakultet za uslužni biznis-FABUS
Fakultet za uslužni biznis-FABUS
Kliknite za veću sliku - Fakultet zaštite životne sredine
Fakultet zaštite životne sredine
Kliknite za veću sliku - Akademija klasičnog slikarstva
Akademija klasičnog slikarstva
Kliknite za veću sliku - Fakultet poslovne ekonomije
Fakultet poslovne ekonomije
Kliknite za veću sliku - Osnovne akademske studije
Osnovne akademske studije
Kliknite za veću sliku - Master studije
Master studije
Kliknite za veću sliku - Doktorske akademske studije
Doktorske akademske studije

EDUCONS je prvi privatni univerzitet u Vojvodini, a sačinjavaju ga četiri fakulteta:
 

 • Fakultet za uslužni biznis-FABUS

Fakultet za uslužni biznis je lider u visokom obrazovanju menadžera uslužnog biznisa, nezaobilaznog sloja u vrhu ekonomije razvijenih zemalja. Cilj programa jeste sticanje osnovnih menadžment znanja i veština.
 

 • Fakultet poslovne ekonomije

Ovde se školuju kadrovi za kvalitetan i kreativan rad u oblastima poslovne ekonomije, vođenju sopstvenog malog preduzeća ili privrednih organizacija. Fakultet poslovne ekonomije priprema studente za obavljenje poslova na rukovodećim mestima javnog i privatnog sektora.
 

 • Fakultet zaštite životne sredine

Stvaranje trajnih vrednosti jednog uspešnog biznisa uključuje i brigu o životnoj sredini, a Fakultet zaštite životne sredine nudi znanja iz oblasti upravljanja životnom sredinom i upravljanja preduzećem sa aspekta zaštite životne sredine.
 

 • Akademija klasičnog slikarstva

Program na osnovnim studijama je usmeren na klasično štafelajno slikarstvo. Akademija klasičnog slikarstva omogućava studentima da kroz teorijsku i praktičnu natavu upoznaju i savladaju sve elemente univerzalnog klasičnog jezika, kako bi integrisana znanja koristili i razvijali u procesu slikanja u svim tehnikama i pojavnim oblicima.


EDUCONS je moderan naučni i umetnički centar koji mladim ljudima omogućava da steknu obrazovanje za ceo život, da usavršavaju svoja znanja i da stvaraju neraskidive veze sa kolegama, privredom, društvenom zajednicom i prestižnim univerzitetima u svetu. Pružajući studentima praktična znanja, EDUCONS ih obrazuje i priprema za liderske pozicije u ekonomski jakim kompanijama iz oblasti finansija, javnih poslova, turizma i sporta.

Nastavni program je atraktivan i usklađen sa evropskim iskustvima i trendovima. Ostvarena je saradnja sa privredom, profesionalnim asocijacijama i udruženjima privrednika i menadžera i sa državnim institucijama, kao i međunarodna saradnja sa institucijama iz oblasti visokog obrazovanja.

Studije na Univerzitetu se organizuju u sledećim kategorijama:

 • Osnovne akademske studije, u trajanju od 3 godine, mogu da upišu sva fizička lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, a prijemni ispit se polaže pismenim putem i sastoji se iz testa opšte kulture, informisanosti i sklonosti. 
   
 • Diplomske akademske (master) studije, u trajanju od 2 godine, mogu da upišu studenti sa završenim studijama prvog stepena i stečenih 180 ESPB bodova.
   
 • Specijalističke studije traje jednu godinu i mogu da ih upišu svi studenti koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili najmanje 180 ESPB bodova.
   
 • Doktorske akademske studije, u trajanju od 3 godine, mogu da upišu studenti sa završenim master studijama i stečenih 300 ESPB bodova.


Svi studijski programi na Univerzitetu su u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Nastava se odvija u savremeno opremljenim amfiteatrima, slušaonicama, laboratorijama i ateljeima, gde studenti postaju motivisani za sticanje novih znanja.

EDUCONS – univerzitet na kojem se stvara znanje!
Kvalitetne studije.
Siguran posao.


Više informacija o sva četiri fakulteta Univerziteta Educons naći ćete na stranici Fakulteti/Smerovi.

O uslugana studentima možete pročitati na stranici Usluge studentima.

Broj otvorenih strana ovog meseca: 64
Ukupno: 82819

Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas