Ordinacije.info

Privreda Grada

Prijavite Firmu Šta još radimo za Vas Oglašavanje na Virtualnomgradu
Pošaljite poruku firmi Dunav - hotel i restoran:
Razmislite da li treba da štampate ovu stranicu!

Dunav hotel-restoran

Adresa: Dunavska 5, 21205 Sremski Karlovci
Telefon: 021 88 37 35; 021 88 16 66; 021 88 40 08; 021 88 31 39CENOVNIK HOTELSKIH USLUGA

  • jednokrevetna soba 4.180,00 din.

  • dvokrevetna soba 5.080,00 din.

  • trokrevetna soba 5.990,00 din.

  • dnevni boravak 1.500,00 din.

  • apartman za jednu osobu 5.020,00 din.

  • apartman za dve osobe 6.350,00 din.

Boravišna taksa iznosi 100,00 din. po osobi.
Osiguranje iznosi 10,00 din. po osobi.

DORUČAK JE URAČUNAT U CENU NOĆENJA.

Boravišnu taksu ne plaćaju:
1. Deca do sedam godina starosti
2. Lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije
3. Lica koja organizovano borave u turističkom objektu radi izvođenja istraživačkih, ekoloških akcija, osim sportista koji se nalaze na pripremama i takmičenjima
4. Strani državljani koji su, po međunarodnim konvencijama i sporazumima, oslobođeni obaveze plaćanja takse
5. Lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana
Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti.

Deca do dve godine ne plaćaju ležaj.
Deca od dve do sedam godina plaćaju 50% cene ležaja.
Deca od sedam do dvanaest godina plaćaju 70% cene ležaja.

Za sve dalje informacije obratite se hotel-restoranu Dunav.
Security Image
© 2002-2017. - VirtualniGrad.com
Obavezno pročitajte: Uslovi korišćenja
Šta još radimo za Vas